Alle blogindlæg

Forordningen om digitale markeder (DMA) for startups og små og mellemstore virksomheder: Fremtidens muligheder og udfordringer

Hvad er fordelene og ulemperne ved forordningen om digitale markeder (DMA) for startups og små og mellemstore virksomheder (SMV’er)? I denne artikel undersøger vi de muligheder og udfordringer, der ligger forude, uanset om du arbejder med jura, markedsføring eller selv er virksomhedsejer.

nov 22, 2023

Startups og små og mellemstore virksomheder udgør 99 % af alle virksomheder i Den Europæiske Union (EU). De spiller en central rolle i forbindelse med at skabe innovation og fremme økonomisk vækst.

Det kan dog være en skræmmende opgave at navigere rundt i EU’s komplekse lovgivningsmæssige miljø, især med hensyn til at beskytte data, beskytte brugernes privatliv og sikre overholdelse af reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger. Selvom din rejse mod overholdelse af reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger måske er begyndt med implementeringen af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), er der siden da blevet indført adskillige bestemmelser.

Digital Markets Act (DMA) er starten på en ny æra for startups og små og mellemstore virksomheder på det digitale marked. Selvom den medfører mange muligheder, er der også visse udfordringer, som du skal navigere i for at få succes i det foranderlige lovgivningsmæssige landskab.

Forstå DMA: Hvad handler den om?

DMA er en skelsættende forordning, der er indført af Europa-Kommissionen (EK) for at fremme fair konkurrence, beskytte forbrugernes datafortrolighed og sikre lige vilkår på det digitale marked. Den har til formål at regulere dominerende digitale platforme, f.eks. markedspladser for e-handel og søgemaskiner, for at forhindre konkurrencebegrænsende praksis og fremme innovation.

DMA gælder for virksomheder, der driver en eller flere centrale platformstjenester (CPS, Core Platform Services). Disse virksomheder defineres som “gatekeepere”. Til dags dato er seks virksomheder blevet udpeget som gatekeepere: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft. De forpligtelser og krav, som DMA pålægger disse virksomheder, vil få indflydelse på mange virksomheder i EU, herunder SMV’er og startups, der benytter gatekeepernes centrale platformstjenester (CPS).

Der er 22 identificerede centrale platformstjenester (CPS), som er forpligtede til at overholde DMA:

 • 3 operativsystemer (Google Android, iOS, Windows PC OS)
 • 2 webbrowsere (Chrome og Safari)
 • 1 søgemaskine (Google)
 • 4 sociale netværk (Facebook, Instagram, LinkedIn og TikTok)
 • 1 videodelingsplatform (YouTube)
 • 3 online reklametjenester (Amazon, Google og Meta)
 • 2 store kommunikationstjenester (Facebook Messenger og WhatsApp)
 • 6 formidlingsplatforme (Amazon Marketplace, Google Maps, Google Play, Google Shopping, iOS App Store og Meta Marketplace)

Få mere at vide om privatlivslovgivningen DMA: Forklaring til den europæiske forordning om digitale markeder

DMA betyder flere muligheder for at tjene penge for startups og små og mellemstore virksomheder

Privatlivslovgivningen DMA fremmer gennemsigtighed, dataportabilitet og fair adgang til onlineplatforme for virksomheder, der bruger gatekeeperes platforme og tjenester. Dette giver SMV’er værdifulde værktøjer til at konkurrere med større konkurrenter og beskytte sig mod konkurrencebegrænsende praksis. 

DMA’s mål er at sørge for sikkerhed for brugere (registrerede personer) og for at sikre at deres samtykke gives, før gatekeepere og andre platforme får adgang til, bruger og/eller deler deres data, f.eks. i forbindelse med dataportabilitet. Denne adgang til samtykkebaserede data gør det muligt for startups og små og mellemstore virksomheder at udvikle og udvide deres kundebase problemfrit gennem dataportabilitet og til at konkurrere effektivt med virksomheder, der har langt flere ressourcer på det digitale indre marked.

Få mere at vide om EU’s digitale strategi for det indre marked: Hvad handler det digitale indre marked om?

Fair adgang til onlineplatforme og brugerdata er med til at sikre lige muligheder for små og mellemstore virksomheder i at tjene penge på deres produkter og tjenester på onlineplatforme, så de når ud til større målgrupper og genererer flere indtægter på det digitale marked.

Forbedret markedsadgang for små virksomheder

DMA åbner nye veje for startups og små og mellemstore virksomheder ved at fremme fair og ikke-diskriminerende adgang til digitale markeder. Det betyder, at små aktører ikke vil blive overskygget eller lukket ude af markedsledere. Du bør have lige muligheder for at nå ud til din målgruppe og konkurrere på lige vilkår.

Hvordan gavner DMA driften af startups og små og mellemstore virksomheder?

 • Optimering af produktfortegnelser på e-handelsplatforme
  Små onlineforhandlere står ofte overfor udfordringer med at få deres produkter bemærket på prominente e-handelsplatforme som f.eks. Amazon. Med implementeringen af den DMA påbudte fair praksis kan du bruge forskellige teknikker til at optimere dine produktoversigter og forbedre deres synlighed, tiltrække flere kunder og konkurrere med større sælgere.
 • Forståelse af indholdsprioritering på sociale medieplatforme
  Sociale medieplatforme spiller en afgørende rolle i at nå ud til og interagere med målgrupper online. Men de algoritmer, som disse platforme bruger til at prioritere indhold, kan nogle gange være til ulempe for mindre virksomheder. DMA fremmer gennemsigtighed i indholdsrangordning og forbyder også gatekeeperne at give deres eget indhold fortrinsret. Dette gør det muligt for startups og SMV’er at forstå, hvordan deres indhold behandles, og træffe informerede beslutninger for at forbedre deres rækkevidde og engagement.
 • Problemfri, samtykkebaseret dataoverførsel fra gatekeeper-platforme
  Startups og SMV’er er i høj grad afhængige af brugersamtykke og data for at forstå deres kunder og forbedre deres produkter og tjenester. DMA’s bestemmelser om dataportabilitet gør det muligt for brugerne at overføre deres data problemfrit fra gatekeeper-platforme til nye tjenester. Dette gør det muligt for startups at tiltrække nye kunder ved at tilbyde en problemfri overgang og sikre, at brugernes data forbliver beskyttede, men også tilgængelige, bl.a. til overførsel.

Få mere at vide om de centrale spørgsmål, der er på spil for SMV’er i forbindelse med reguleringen af digitale markeder: Nye regler for digitale markeder: En køreplan for forordningen om digitale markeder (Kilde: European DIGITAL SME Alliance)

Øget gennemsigtighed

Gatekeepere skal give klare oplysninger om deres rangordningsalgoritmer og -politikker til tredjeparter, der bruger deres tjenester. Dette vil gøre det muligt for startups og SMV’er at optimere deres annoncerings- og datastrategier og træffe mere velinformerede beslutninger. 

Hvordan gavner DMA’s krav om gennemsigtighed mindre virksomheder?

 • Du er en lille onlineforhandler, der sælger håndlavede smykker
  Med DMA’s gennemsigtighedskrav, vil du kunne se, hvordan platforme som Amazon og Etsy rangordner dine produkter i søgeresultater. Disse oplysninger gør det muligt for dig at optimere dine produktfortegnelser og forbedre din synlighed på disse platforme, hvilket potentielt kan føre til øget salg og omsætning.
 • Du er bruger af en social medieplatform, som er blevet anklaget for at undertrykke visse typer indhold
  Med DMA’s gennemsigtighedsforanstaltninger vil du kunne se, hvordan platformens algoritme fungerer, og forstå, hvorfor bestemt indhold op- eller nedprioriteres. Disse oplysninger gør det muligt for dig at træffe mere velinformerede beslutninger om det indhold, du slår op, og de platforme, du bruger.
 • Du er en startup-virksomhed, der har udviklet en ny app, der konkurrerer med en app, der tilbydes af en gatekeeper som Apple eller Google
  Med DMA’s krav om dataportabilitet, som omfatter kravet om at indhente brugersamtykke, kan du nemt overføre brugerdata fra gatekeeper-appen til din egen app, så du kan tilbyde en problemfri overgang for dine brugere og potentielt tiltrække nye kunder, der er på udkig efter et alternativ til gatekeeper-appen.
 • Du er en gatekeeper-platform, hvor andre gatekeepere konkurrerer om de samme/lignende tjenester.
  I henhold til DMA skal gatekeepere behandle alle partnere og sig selv ens uden nogen fortrinsbehandling for at sikre, at gatekeepere ikke misbruger deres dominerende stilling. Det betyder f.eks., at søgemaskiner ikke må vise deres egne produkter eller tjenester øverst i søgeresultaterne, mens de skubber konkurrenternes tilbud ned på listen, app-butikker må ikke vise deres egne apps mere fremtrædende end konkurrenternes, og sociale medieplatforme må ikke vise deres eget indhold oftere end konkurrenternes i brugernes feeds.

Forbud mod illoyal praksis

DMA søger at eliminere illoyal praksis, der hæmmer markedskonkurrencen. Det er en god nyhed for startups og små og mellemstore virksomheder, da det er med til at sikre fair behandling og forhindre dominerende platforme i at udøve konkurrencebegrænsende adfærd. Du kan fokusere på at levere værdi og innovation, ikke på at spekulere over, hvordan du nogensinde skal kunne klare at konkurrere.

Hvordan gavner DMA’s konkurrencerelaterede krav mindre virksomheder?

 • Samme synlighed gennem elimination af illoyal rangordningspraksis
  Dine produkter vil have en bedre chance for at blive set af millioner af potentielle kunder på platforme som f.eks. Amazon.
 • Konkurrencedygtige priser
  DMA forbyder store teknologiplatforme at bruge deres dominerende stilling til at manipulere priser eller pålægge mindre detailhandlere urimelige vilkår.
 • Adgang til kundedata
  DMA fremmer fair adgang til og deling af kundedata, når der er brugersamtykke, hvilket er med til at sikre, at små forhandlere har de samme muligheder som større aktører for at forstå kundernes præferencer og skræddersy deres tilbud i overensstemmelse hermed.
 • Afhjælpning af uretfærdig behandling
  Hvis du mener, at du er blevet uretfærdigt behandlet af en af gatekeeper-platformene, leverer DMA mekanismer til løsning af tvister og håndhævelse. 

Udfordringer, som DMA giver små virksomheder

Selv om DMA giver fordele for startups og små og mellemstore virksomheder, er der krav om regeloverholdelse og omkostninger for startups og små og mellemstore virksomheder. Det kan være en udfordring for virksomheder med begrænsede ressourcer i forhold til større virksomheder. 

DMA’s krav til regeloverholdelse og omkostninger for små og mellemstore virksomheder

Tilpasning til DMA’s krav kan give udfordringer for startups og SMV’er, især i forbindelse med omkostninger til regeloverholdelse. Det er vigtigt at gøre dig bekendt med kravene, og hvordan de påvirker din virksomheds drift og de tjenester, du bruger, og at allokere ressourcer i overensstemmelse hermed. Det er dog også vigtigt at huske på, at regeloverholdelse ikke kun er en juridisk forpligtelse, men også en mulighed for at opbygge tillid fra dine kunder. Højere tillid fremmer øget engagement, mere samtykke til brug af data og længerevarende kunderelationer.

Databeskyttelse og beskyttelse af personlige oplysninger i henhold til DMA

Databeskyttelse og beskyttelse af brugerens personlige oplysninger er kernen i DMA. Som startup eller SMV skal du sikre, at din datahåndteringspraksis er i overensstemmelse med de lovmæssige krav. DMA’s krav er i overensstemmelse med kravene i den eksisterende GDPR. De omfatter gennemsigtighed vedrørende dataforbrug, indhentning af eksplicit brugersamtykke og implementering af robuste sikkerhedsforanstaltninger. Ved at prioritere beskyttelse af personlige oplysninger og demonstrere det for brugerne kan du opnå en konkurrencemæssig fordel, der skaber stærke kunderelationer baseret på tillid.

Forudsigelse af lovændringer ud over DMA

Det digitale landskab udvikler sig hele tiden, og forordninger er ingen undtagelse. Som nystartet virksomhed eller SME er det vigtigt at holde sig opdateret om eventuelle ændringer af eller tilføjelser til DMA og andre relevante bestemmelser. Dette vil hjælpe dig med at tilpasse dine strategier og din drift for at sikre fortsat regeloverholdelse. At holde sig opdateret om branchenyheder, rådføre sig med juridiske eksperter og deltage i relevante fællesskaber kan være til uvurderlig hjælp i denne henseende. 

Handlinger, som du kan udføre for at overholde DMA

Som SMV eller nystartet virksomhed skal du være proaktiv i forhold til at forudse og tilpasse dig de lovgivningsmæssige ændringer, som DMA implementerer. Vi anbefaler en række proaktive handlinger.

 1. Rådfør dig med kvalificeret juridisk hjælp og/eller eksperter i beskyttelse af personlige oplysninger som f.eks. en databeskyttelsesansvarlig, før du foretager ændringer

Sørg for, at du får vejledning vedrørende dine specifikke aktiviteter, partnerskaber og de regler, der er relevante for din virksomhed. Sørg også for, at du får juridisk vejledning, før du foretager ændringer, efterhånden som lovgivningen udvikler sig.

 1. Udfør en GDPR-cookierevision

DMA’s krav om regeloverholdelse er i overensstemmelse med GDPR. Udfør en gratis cookieaudit med Cookiebot CMP fra Usercentrics for at identificere potentielle huller i regeloverholdelsen og områder, hvor du skal foretage ændringer for at overholde DMA-kravene.

Få mere at vide om Cookiebots™ avancerede cookiescanner-teknologi.

 1. Implementer en Consent Management Platform (CMP)

En platform til håndtering af samtykke (Consent Management Platform, CMP) gør det muligt for dig at indhente, administrere og opbevare brugersamtykke på sikker vis. Det hjælper dig med at sikre, at du har det nødvendige samtykke til indsamling og/eller behandling af data. 

Med CMP’er kan du også spore brugerpræferencer og gøre det muligt at opdatere dem over tid og håndtere anmodninger fra registrerede personer eller revisioner fra databeskyttelsesmyndigheder. Implementering af en DMA-klar CMP kan hjælpe dig med at opfylde forordningens krav om gennemsigtighed og samtykke.

Cookiebot CMP er den bedste DMA-forberedte CMP til startups og små virksomheder, der ønsker at opnå og opretholde en nem, automatiseret overholdelse af databeskyttelse. Det bedste er, at den er gratis, hvis du har en lille hjemmeside (under 50 undersider). Den kan også integreres med HubSpot, Umbraco, Google Analytics, Google Tag Manager, WordPress, IAB og andre, og den er IAB TCF-certificeret.

Gør din hjemmeside DMA-klar i dag.
Prøv Cookiebot CMP gratis i 14 dage – eller altid, hvis du har en lille hjemmeside.

Start nu

Hvad sker der, hvis du ikke overholder DMA’s og gatekeepernes krav

DMA lægger stor vægt på at beskytte brugernes personlige oplysninger og data. Manglende overholdelse af DMA’s krav til databeskyttelse kan medføre skade på omdømmet og tab af kundetillid. Dette kan medføre reduceret kundeengagement, lavere konverteringsrater og i sidste ende indtægtstab.

Mere specifikt kan manglende overholdelse af DMA resultere i reduceret eller begrænset adgang til gatekeeperens platforme – f.eks. online annonceringstjenester på Amazon, Google-annoncer, Facebook-annoncer, eller endda kommunikationstjenester via WhatsApp eller Facebook Messenger – hvilket reducerer din virksomheds evne til at nå ud til potentielle kunder og generere indtægter på samme måde, som du gør i dag.

Afsluttende DMA-tips til startups og SMV’er

Selvom DMA giver både muligheder og udfordringer for startups og SMV’er, skaber det i sidste ende grundlaget for et mere retfærdigt, mere sikkert og mere rummeligt digitalt marked. Ved at forstå forpligtelserne, udnytte mulighederne og proaktivt håndtere udfordringerne kan du føre din startup-virksomhed eller SMV til succes.

Vil du modtage opdateringer om DMA direkte i din indbakke? Abonner på vores nyhedsbrev.

Usercentrics (Cookiebot™) giver ikke juridisk rådgivning, og oplysningerne er kun vejledende. Vi anbefaler altid, at du engagerer kvalificerede juridiske rådgivere eller privatlivsspecialister i forbindelse med spørgsmål om dataprivatliv og databeskyttelse.

Den mest populære løsning for compliant cookiesamtykke og online tracking

Bruges på

1,4 millioner

hjemmesider

Håndterer

5,2 milliarder

månedlige brugersamtykker

Understøtter

47+

sprog

Pepco
Rural King
Orbico Group
Credit Exchange
Canon
Bauhaus

  Hold dig informeret

  Bliv en del af vores voksende community af databesky­ttelses­entusiaster nu. Tilmeld dig Cookiebot™-nyhedsbrevet for at få alle de seneste opdateringer direkte i din indbakke.

  Ved at klikke på "Abonner" bekræfter jeg, at jeg ønsker at abonnere på Cookiebot™-nyhedsbrevet. Jeg kan nemt opsige mit abonnement på Cookiebot™-nyhedsbrevet og tilbagekalde mit samtykke til at bruge mine data ved at klikke på afmeldingslinket. Alternativt kan jeg skrive til [email protected] for at fremsætte anmodningen. Privatlivspolitik.