www.cookiebot.com

Sidst opdateret: 1. juli 2024

Dit privatliv er vigtigt for os. Denne privatlivspolitik dækker, hvad vi indsamler, og hvordan vi bruger, offentliggør, overfører og opbevarer dine oplysninger.

I. NAVN PÅ ANSVARLIG PERSON


Den ansvarlige person i henhold til Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og andre national databeskyttelseslove i medlemsstaterne samt andre databeskyttelsesforordninger er

Usercentrics A/S
Havnegade 39
1058 København
Danmark
Telefon: + 45 50 333 777
Email: [email protected]
CVR: DK34624607

Du kan sende forespørgsler vedrørende beskyttelse af persondata, fortrolighed og sikkerhed til [email protected].

II. GENEREL INFORMATION OM INDSAMLING OG BEHANDLING AF DIN DATA


1. Omfanget af behandlingen 

I princippet behandler vi kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en velfungerende hjemmeside og vores indhold og tjenester. Behandlingen af personoplysninger finder sted regelmæssigt kun med samtykke. En undtagelse gælder for tilfælde, hvor forudgående samtykke af faktuelle årsager ikke kan indhentes, og hvor behandlingen af data er tilladt i henhold til loven.

2. Lovgrundlag

Behandlingen af dine oplysninger er enten baseret på dit samtykke, ellers hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eller baseret på legitim interesse, jf. GDPR artikel 6(1)(a)-(b), (f).

Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i punkt 1.

3. Opbevaring og sletning af dine data

I princippet opbevarer vi kun personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for at kunne opfylde de kontraktlige eller juridiske forpligtelser, som vi har indsamlet oplysningerne til. Herefter sletter vi oplysningerne straks, medmindre vi stadig har brug for oplysningerne indtil udløbet af den lovbestemte forældelsesfrist til bevis i forbindelse med civilretlige krav eller på grund af lovbestemte forpligtelser for opbevaring.

Vi sletter eller blokerer den registreredes personoplysninger, så snart formålet med opbevaringen er opfyldt. De kan også opbevares, hvis det er fastsat af den europæiske eller nationale lovgiver i EU-forordninger, love eller bestemmelser, som vores virksomhed er underlagt (se detaljer i afsnit 3.1-3.3). Blokering eller sletning af data finder også sted, når en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af de nævnte standarder, udløber, medmindre der er behov for yderligere opbevaring af data for at indgå en kontrakt eller opfylde kontrakten.

3.1 Politik for dataopbevaring

På grund af skatteregler vil kontooplysninger blive opbevaret i op til fem fulde skatteår fra din opsigelse af din Cookiebot CMP-konto.

Konfigurationsdata og systemgenererede data slettes straks, når du opsiger Cookiebot CMP-kontoen.

Slutbrugerdata slettes løbende efter 12 måneder fra registreringen og straks, når du opsiger Cookiebot CMP-kontoen.

3.2 Opbevaring af data med henblik på overholdelse af lovkrav

Du kan ikke kræve, at Usercentrics ændrer nogle af standardopbevaringsperioderne, bortset fra årsagerne til sletning i henhold til punkt 3.3, men du kan foreslå ændringer med henblik på overholdelse af specifikke sektorlove og -regler.

3.3 Tilbagelevering og/eller sletning af data

Ingen data, bortset fra Kontooplysninger, vil blive opbevaret efter aftalens ophør. Du kan anmode om en kopi af dine data inden opsigelsen. Du må ikke opsige Cookiebot CMP-kontoen, før en kopi af dataet er blevet leveret, da Usercentrics ellers ikke vil være i stand til at levere en kopi af dataet.

III. TILRÅDIGHEDSSTILLELSE AF HJEMMESIDEN OG OPRETTELSE AF LOGFILER


1. Omfanget af databehandlingen

Usercentrics behandler kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne levere en velfungerende hjemmeside og vores indhold og tjenester. Behandlingen af personoplysninger finder regelmæssigt kun sted med samtykke. En undtagelse gælder for tilfælde, hvor forudgående samtykke af faktuelle årsager ikke kan indhentes, og hvor databehandlingen er tilladt i henhold til loven.

Alle de oplysninger, som vi indsamler fra dig, kan bruges til et eller flere af følgende formål:

 1. For at tilpasse din oplevelse (oplysningerne vil hjælpe Usercentrics med at reagere bedre på dine individuelle behov); 
 2. For at forbedre vores hjemmeside (Usercentrics bestræber sig løbende på at forberede vores hjemmeside på baggrund af de oplysninger og den feedback, vi modtager fra dig);
 3. At etablere en primær kommunikationskanal med dig;
 4. For at du kan scanne din hjemmeside for trackere;
 5. For at give dig mulighed for at tale med en ekspert.

2. Behandlede data

2.1 Hver gang vores hjemmeside tilgås, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra den kaldende computers computersystem. Det drejer sig f.eks. om oplysninger som

– Oplysninger om typen og versionen af din internetbrowser,

– Operativsystemet på din computer eller smartphone,

– Din internetudbyder,

– Din IP-adresse,

– Dato og klokkeslæt for din adgang,

– Geografisk placering,

– Hjemmesider, hvorfra du om til os,

– Hjemmesider, som du besøger fra vores websted;

Vi indsamler sådanne tekniske oplysninger i såkaldte ”logfiler”, så du kan få vist vores websted korrekt, og så vi kan identificere årsagerne til eventuelle tekniske problemer, til teknisk optimering af vores hjemmesider og med henblik på sikkerheden af vores computersystemer og netværk. Til disse formål er lovgrundlaget legitim interesse for behandlingen af data i henhold til GDPR artikel 6(1)(f).

Data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med indsamlingen af dem. Typisk vil disse tekniske oplysninger blive slettet eller gjort uigenkendelige senest efter syv dage. Indsamlingen af data til levering af webstedet og opbevaring af data i logfiler er nødvendig for driften af webstedet.

Indsamlingen af data til levering af webstedet og opbevaring af data i logfiler er nødvendig for driften af webstedet. 

2.2 Hver gang du bruger vores tjeneste til at scanne dit websted, vil din e- mailadresse blive behandlet og definitioner af de cookies, der er fundet, når tjenesten har scannet dit websted(er), herunder rapporter om resultatet af hver scanning.

IV. KONTAKTFORESPØRGSLER OM PRODUKTINFORMATION, EN DEMO ELLER ANDRE SPØRGSMÅL 


1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores hjemmeside kan du kontakte os via forskellige muligheder: f.eks. bestille en demo, anmode om et tilbud, anmode om produktinformation, anmode om vejledninger, kontaktformular, support og vores chatfunktion. Hvis du benytter dig af disse muligheder, overføres og gemmes de data, der er indtastet i inputfelter, til os. Ud over de specifikke input makro data, indsamles og gemmes IP-adressen samt dato og klokkeslæt for anmodningen. 

Alternativt er det muligt at kontakte os via e-mail. I dette tilfælde vil dine personlige oplysninger, der overføres via e-mail, blive gemt. 

I denne forbindelse vil der ikke blive videregivet oplysninger til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for behandlingen af forespørgslen (f.eks. værktøjet til demobooking). Under alle omstændigheder vil oplysningerne udelukkende blive anvendt til behandling af samtalen, medmindre andet er aftalt.

2. Lovgrundlag for behandling

Lovgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er generelt brugerens samtykke, GDPR artikel 6(1)(a).

3. Formålet med databehandlingen

Behandlingen af personoplysninger fra inputfeltet sker udelukkende med henblik på behandling af din anmodning.

4. Opbevaringens varighed 

Hvis du har bestilt en demo, anmodet om produktinformation eller et tilbud, forbeholder vi os ret til at gemme dataene i to år for at måle rentabiliteten af vores salg og markedsføring. Ellers sletter vi dataene, så snart de ikke længere er nødvendige for at nå formålet med indsamlingen. For de personlige data, der er indtastet i kontaktformularen og de data, der er sendt pr. e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende samtale med dig er afsluttet. Samtalen er afsluttet, når det kan udledes af omstændighederne, at de relevante fakta er blevet endeligt afklaret. 

5. Tilbagekaldelse af samtykke og mulighed for fjernelse 

Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af personoplysningerne. Hvis du kontakter os via e-mail, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af dine personoplysninger. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsætte. Alle personoplysninger, der er gemt i forbindelse med kontakten, vil i dette tilfælde blive slettet. 

V. WEBINARER


Usercentrics tilbyder lejlighedsvis webinarer, som du kan tilmelde dig fra vores hjemmeside. I disse tilfælde vil data, der indtastes i tilmeldingsformularen under tilmeldingsprocessen, blive behandlet af Usercentrics i forbindelse med webinaret samt kommunikation vedrørende webinaret og andre relevante emner. Hvis webinaret er organiseret sammen med en partner, kan den indtastede data blive delt med denne partner. Oplysningerne behandles på baggrund af samtykke, GDPR artikel 6(1)(1)(a). Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandling af dine data tilbage ved at kontakte [email protected].

VI. NYHEDSBREV


Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, vil de data, der indtastes i inputfeltet, også blive gemt for at kunne levere nyhedsbrevet. Lovgrundlaget for denne behandling er GDPR artikel 6(1)(a). Din e-mailadresse, tidspunktet for tilmelding og den IP-adresse, der blev anvendt til tilmelding, vil blive opbevaret, så længe du abonnerer på vores nyhedsbrev. Denne tjeneste leveres ved hjælp af en dobbelt opt-in. Du vil således modtage en e-mail med et link, hvormed du kan bekræfte, at du er indehaver af e-mailadressen og ønsker at blive underrettet via vores e-mail-tjeneste. Du kan til enhver tid afmelde dig denne tjeneste ved at kontakte [email protected] eller afmelde dig via det link, der findes i hvert nyhedsbrev. 

Du vil blive informeret af Usercentrics om relevante ændringer vedrørende Tjenesten, såsom implementering af yderligere funktioner, via e-mail, hvis du abonnerer på Usercentrics’ nyhedsbrev.

Eventuelt vil dit fornavn, efternavn, firmanavn og det land, du befinder dig i, blive behandlet for at kunne sende dig personligt tilpassede nyhedsbreve.

VII. DU BLIVER KUNDE ELLER PARTNER HOS USERCENTRICS


1. Omfanget af databehandlingen

Du kan blive kunde eller partner hos Usercentrics. Alle de oplysninger, som vi indsamler fra dig, kan bruges til et eller flere af følgende formål:

1.1 For at give dig mulighed for at kontrollere brugeroplevelsen over for Slutbrugere og gøre det muligt for tjenesten automatisk at anvende Slutbrugerens samtykke til andre af dine websteder; 

1.2 For at identificere dig som kontraherende part; 

1.3 For at aktivere sikkert login for dig i Servicemanageren på cookiebot.com;

1.4 For at etablere en primær kommunikationskanal med dig; 

1.5 For at gøre det muligt for Usercentrics at udstede gyldige momsfakturaer og behandle transaktioner (dine oplysninger vil ikke blive solgt, udvekslet, overført eller givet til nogen anden virksomhed af nogen som helst grund uden dit samtykke, bortset fra med det udtrykkelige formål at levere den ønskede tjeneste); 

1.6 For at muliggøre automatiseret håndtering af abonnementer; 

1.7 At udarbejde og vise cookie-erklæringer til Slutbrugere og gemme og vise scanningsrapport(er) til dig; 

1.8 For at give dig aggregerede oplysninger om Slutbrugernes valg af accepterede typer af cookies og generere en grafisk repræsentation i Servicemanageren; og/eller 

1.9 Til at sende periodiske e-mails [den e-mailadresse, du angiver til ordrebehandling, kan bruges til at sende dig oplysninger og opdateringer vedrørende din ordre, ud over at modtage lejlighedsvise virksomhedsnyheder (hvis accepteret), opdateringer, relaterede produkt- eller serviceoplysninger osv.] 

Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt ønsker at afmelde dig fra at modtage fremtidige e-mails, kan du annullere din konto efter login ved at klikke på “Annuller min konto”.

2. Behandlede data

Hvis du vælger at registrere dig på vores websted og bliver Kunde eller Partner, behandles fire kategorier af data til og på vegne af dig: 

“Kontooplysninger” 

Når du opretter en konto på vores websted, afgiver en ordre, abonnerer på vores nyhedsbrev eller besvarer en undersøgelse, indsamles grundlæggende kontaktoplysninger, f.eks. e-mailadresse og navn på din kontaktperson, firmanavn, adresse, telefonnummer, momsnummer, foretrukket sprog og valuta, eventuelle købsordrenumre, eventuelle e-mailadresser på fakturamodtagere og maskerede kreditkort- eller bankkontoinformationer. 

“Konfigurationsdata” 

Vi indsamler dine direkte input til vores cloud-tjeneste Cookiebot (“Tjenesten”) efter login, f.eks. domænenavn(e) for det/de hjemmeside(r), hvor du implementerer Tjenesten, og konfiguration af indhold, udseende og adfærd over for besøgende på hjemmesiden (“Slutbrugere”). 

“Systemgenererede data” 

Tjenesten opretter og gemmer automatisk metadata på grundlag af andre typer data, f.eks.:

 • Hvis du bliver kunde, skal du angive abonnement-data såsom startdato, seneste fakturadato og resultatet af en obligatorisk validering af momsnummer. Udstedte fakturaer gemmes, så du kan få adgang til alle udstedte fakturaer fra Servicemanageren.
 • Hvis du tilmelder dig enten en Cookiebot CMP-konto eller vores gratis GDPR/ePR- test, som analyserer dit websted for at give dig en indikation af, om dit websted er i overensstemmelse med reglerne om onlinesporing i GDPR og ePR, skal du være opmærksom på, at vi evaluerer din brugeradfærd, når du tilmelder dig vores service. Vi registrerer din kampagneadfærd. Indlejrede links indeholder UTM-parametre og andre identifikatorer, som identificerer alle parametre i forbindelse med dine “kliks”.

  UTM-parametrene giver os mulighed for at tilføje sporbare udvidelser til dine URL’er. Parametrene er:
  • Medium: Dette parameter beskriver det medium, som linket er indlejret i. Eksempler: e-mail, sociale medier eller websted.
  • Kilde: Med denne UTM-parameter definerer vi kilden til linket. Det kan være nyhedsbreve, websteder, apps eller sociale mediekanaler.
  • Kampagne: Denne type UTM-parameter bruges til at identificere de faktiske kampagner. Hvis vi f.eks. sender dig et nyhedsbrev hver måned, kan de enkelte nyhedsbreve evalueres separat.
  • Term: nøgleord, så linket kan identificeres bedre.
  • Indhold: Inden for en kampagne indsætter vi forskellige elementer, der skal spores for at kunne identificere dem tydeligt og evaluere dem separat.
   Eksempler: knap, billede eller video.

Identifikatorerne genereres af de tjenesteudbydere, der er opført i afsnit 13.3 i denne privatlivspolitik. Vi bruger identifikatorer i kombination med konverteringshændelser som oprettelse af konto (f.eks. hvis en prøveperiode starter, eller du opgraderer til en premium-konto) for at informere tjenesteyderne om hændelsen i forhold til de angivne identifikatorer.

 • Aggregerede statistiske data om slutbrugernes samtykke. 

3. Lovgrundlag for behandling 

Lovgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er, hvis der foreligger samtykke, GDPR art. 6(1)(a). Ved registrering til en Cookiebot CMP-konto er lovgrundlaget GDPR art. 6(1)(b) til opfyldelse af en kontrakt eller gennemførelse af prækontraktlige foranstaltninger.

4. Formålet med databehandlingen 

Registrering er nødvendig for at opfylde kunde- eller partneraftalen eller for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. 

5. Indsigelse og mulighed for fjernelse

Du har altid mulighed for at opsige din konto. Du kan til enhver tid ændre de data, der er gemt om dig. Hvis dataene er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltninger forud for en kontrakt, er det kun muligt at slette dataene før tid, medmindre kontraktmæssige eller juridiske forpligtelser udelukker sletning.

VIII. COOKIES OG SPORINGSTEKNOLOGIER


Se Usercentrics’ cookiedeklaration på www.cookiebot.com/da/cookie-declaration/ for at få oplysninger om de cookies, vi bruger. 

IX. OVERHOLDELSE AF CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT


Ud over ovenstående gælder følgende bestemmelser specifikt for indbyggere i Californien i USA.

Californiens love om beskyttelse af personlige oplysninger giver brugere, der er bosiddende i Californien, specifikke rettigheder vedrørende deres personlige oplysninger. Dette afsnit beskriver kundernes rettigheder og forklarer, hvordan disse rettigheder udøves, med forbehold af undtagelser, i henhold til loven.

1.    Dine rettigheder i henhold til lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger i Californien

 • Ret til information om indsamlede, solgte eller delte personlige oplysninger (“Registerindsigt”/”Retten til information”)

Du har ret til at anmode om at få at vide, hvilke personlige oplysninger vi har indsamlet om dig, herunder:

 • De kategorier af personlige oplysninger, der indsamles
 • De kategorier af kilder, som de personlige oplysninger indsamles fra
 • Det forretningsmæssige eller kommercielle formål med indsamling eller salg af personlige oplysninger
 • De kategorier af tredjeparter, de personlige oplysninger deles med
 • De specifikke personlige oplysninger, der indsamles om dig, og som er tilladt ved lov
 • Ret til at anmode om sletning af personlige oplysninger (“Retten til sletning”/Retten til at blive glemt”)

Du har ret til at anmode om, at vi sletter alle dine personlige oplysninger, som vi indsamler, med visse undtagelser. Når vi har modtaget din anmodning og bekræftet din identitet, sletter vi (og beder vores tjenesteudbydere om at slette) dine personlige oplysninger fra vores optegnelser, medmindre der gælder en undtagelse.

 • Ret til at få rettet unøjagtige personlige oplysninger (“Retten til berigtigelse “)

Du har ret til at anmode om rettelse af unøjagtige personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, eller opdatering af de oplysninger, vi har registreret.

 • Ret til at fravælge salg eller deling af dine personlige oplysninger

Du har ret til at fravælge salg eller deling af personlige oplysninger. Usercentrics sælger ikke personlige oplysninger, herunder personlige oplysninger om mindreårige under 16 år. Du kan gøre brug af din ret til at fravælge salg eller deling af personlige oplysninger ved at klikke på linket “Do Not Sell Or Share My Personal Information” (Sælg eller del ikke mine personlige oplysninger) nederst på siden.

 • Ret til beskyttelse mod forskelsbehandling i forbindelse med udøvelse af din ret til beskyttelse af personlige oplysninger

Du har ret til at blive beskyttet mod forskelsbehandling, når du udøver dine rettigheder. Vi vil ikke forskelsbehandle dig for at udøve din ret.

 • Ret til at begrænse brugen af følsomme personlige oplysninger

Usercentrics bruger ikke følsomme personlige oplysninger på nogen måde, der kræver, at det giver ret til at begrænse brugen af dem.

2. Sådan sender du en anmodning om at udøve din ret til at kende, slette eller rette personlige oplysninger

Du kan sende din anmodning via e-mail til [email protected]. Vi sammenligner de oplysninger, du sender til os, med de oplysninger, vi har i vores optegnelser, for at sikre, at din anmodning opfylder definitionen af “verificerbar forbrugeranmodning” (VCR – verifiable consumer request) i henhold til lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger i Californien. Vi vil derefter besvare din anmodning i overensstemmelse med kravene.

Svarfrist og format

Usercentrics bestræber sig på at besvare en anmodning inden for femogfyrre (45) dage efter modtagelsen. Hvis Usercentrics har brug for længere tid (op til 90 dage), vil du blive informeret skriftligt om årsagen og forlængelsesperioden. Alle oplysninger, der gives, dækker kun den periode på tolv (12) måneder, der går forud for modtagelsen af den verificerbare anmodning. Hvis det er relevant, vil svaret også forklare årsagerne til, at Usercentrics ikke kan efterkomme en anmodning. I forbindelse med anmodninger om dataportabilitet vil Usercentrics vælge et format for de personlige oplysninger, der er let anvendeligt, og som skal muliggøre overførsel af oplysningerne fra én enhed til en anden enhed uden hindringer. Usercentrics opkræver ikke gebyr for at behandle eller besvare den verificerbare anmodning, medmindre den har et urimeligt omfang, er repetitiv eller åbenlyst ubegrundet. Hvis Usercentrics vurderer, at anmodningen berettiger et gebyr, vil vi informere om, hvorfor Usercentrics traf beslutningen, og angive et omkostningsestimat, før anmodningen gennemføres.

3. Børn under 16 år

Usercentrics indsamler eller videregiver ikke bevidst personlige oplysninger om børn under 16 år. Som nævnt ovenfor sælger eller deler Usercentrics heller ikke personlige oplysninger, herunder personlige oplysninger om børn under 16 år.

X.  MINDREÅRIGE


Vores tjenester er ikke rettet mod børn under 13 år. Vi indsamler ikke bevidst oplysninger fra børn under 13 år. Hvis du ikke har nået aldersgrænsen, må du ikke bruge tjenesterne og ikke give os dine personlige oplysninger. Hvis du er forælder til et barn under aldersgrænsen, og du erfarer, at dit barn har givet Usercentrics personlige oplysninger, bedes du kontakte os på [email protected] og insistere på at udøve dine rettigheder til adgang, rettelse, annullering og/eller indsigelse. Hvis du er bosiddende i Californien og er under 18 år og ønsker at slette offentligt tilgængeligt indhold, bedes du kontakte os på [email protected].

XI. ONLINE TILSTEDEVÆRELSE I SOCIALE NETVÆRK


Vi opretholder online tilstedeværelse på sociale netværk for at kommunikere der med bl.a. kunder og interesserede parter og for at give oplysninger om vores produkter og tjenester. 

Brugernes oplysninger behandles normalt af de pågældende sociale netværk til markedsundersøgelser og reklameformål. På denne måde kan der oprettes brugsprofiler baseret på brugernes interesser og adfærd på hjemmesiden. Til dette formål lagres der cookies og andre identifikatorer på brugernes computere. På grundlag af disse brugerprofiler placeres der derefter f.eks. reklamer på de sociale netværk, men også på tredjepartswebsteder.

Som en del af driften af vores online-tilstedeværelse er det muligt, at vi kan få adgang til oplysninger som f.eks. statistikker om brugen af vores online- tilstedeværelse, som leveres af de sociale netværk. Disse statistikker er aggregerede og kan navnlig omfatte demografiske oplysninger og data om interaktion med vores online-tilstedeværelse og de indlæg og det indhold, der distribueres via dem. Nedenstående liste indeholder nærmere oplysninger og links til de sociale netværks data, som vi har adgang til som operatører af online- præsentationerne.

Lovgrundlaget for databehandlingen er GDPR art. 6(1)(a)-(b), for at kunne holde kontakten med og informere vores kunder og for at kunne gennemføre præ-kontraktlige foranstaltninger med fremtidige kunder og interesserede parter. 

For lovgrundlaget for den databehandling, som de sociale netværk udfører på eget ansvar, henvises til databeskyttelsesoplysningerne for det respektive sociale netværk. Via nedenstående links kan du også få yderligere oplysninger om den pågældende databehandling og mulighederne for at gøre indsigelse. 

Vi vil gerne påpege, at anmodninger om databeskyttelse kan gøres mest effektivt gældende over for den respektive udbyder af det sociale netværk, da kun disse udbydere har adgang til dataene og kan træffe passende foranstaltninger direkte. Nedenfor finder du en liste med oplysninger om de sociale netværk, hvor vi har en online tilstedeværelse:

 • Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland).
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland).
 • Google my business
  • Vi har en såkaldt Google My Business-post. Hvis du finder os på denne måde, gør vi brug af den informationstjeneste, som Google tilbyder, og de tjenester, som Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (i det følgende benævnt “Google”) tilbyder.
  • Vi gør opmærksom på, at du bruger Google-webstedet og dets funktioner på eget ansvar. Dette gælder især for brugen af de sociale og interaktive funktioner (f.eks. kommentering, deling, bedømmelse, direkte beskeder). Når du besøger og interagerer med vores Google My Business-liste, indsamler Google også din IP-adresse og andre oplysninger, der er til stede på din terminalenhed, i form af såkaldte cookies. Disse oplysninger bruges til at give os som operatør af Google My Business-listen statistiske oplysninger om brugen af Google-tjenesterne. De data, der indsamles om dig i denne forbindelse, behandles af Google og kan blive overført til lande uden for EU. Google beskriver generelt, hvilke oplysninger de modtager, og hvordan de bruges i deres privatlivspolitik. Google giver mere detaljerede oplysninger i sin politik om beskyttelse af personlige oplysninger:
  • Google privatlivspolitik
  • Vi ved ikke, hvordan Google bruger dataene fra besøget til egne formål, i hvilket omfang de enkelte brugeres aktiviteter tildeles, hvor længe Google gemmer disse data, og om dataene videregives til tredjepart. Ved adgang til Googles tjenester overføres den IP- adresse, der er tildelt din terminal, til Google. Google gemmer også oplysninger om sine brugeres terminalenheder; dette kan gøre det muligt for Google at tildele IP-adresser til individuelle brugere eller brugerkonti.
  • Hvis du kontakter os via vores Google My Business-post eller andre Google-tjenester via direkte beskeder, kan vi ikke udelukke, at disse beskeder også kan blive læst og evalueret af Google (både af medarbejdere og automatisk). Vi fraråder derfor at give os personlige data der. I stedet bør man så tidligt som muligt vælge en anden kommunikationsform. Vi sletter samtaler senest 14 dage efter den sidste aktivitet i chatten eller umiddelbart efter skift til en anden kommunikationskanal. Brugen af denne tjeneste er underlagt Googles privatlivspolitik, som du – med brugen – allerede har accepteret.
  • Vi, som udbyder af vores Google My Business-post, indsamler eller behandler ikke yderligere data fra din brug af denne Google-tjeneste. Derudover bruger vi ingen Google-funktioner på vores hjemmeside.

XII. LINKS TIL TREDJEPARTER


Lejlighedsvis kan vi efter eget skøn inkludere eller tilbyde produkter eller tjenester fra tredjeparter på vores websted. Disse tredjepartswebsteder har separate uafhængige politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi har derfor intet ansvar for indholdet og aktiviteterne på disse linkede websteder. Ikke desto mindre forsøger vi at beskytte integriteten af vores websted og modtager gerne feedback om disse websteder.

XIII. MODTAGERE AF OPLYSNINGER OG OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER TIL TREDJELANDE


13.1 Modtagere af data

Usercentrics sælger, handler eller overfører ikke på anden måde personligt identificerbare oplysninger til eksterne parter. 

Dette omfatter ikke betroede tredjeparter eller processorer, som hjælper os med at drive vores websted, drive vores forretning eller servicere dig. Sådanne betroede parter kan have adgang til personligt identificerbare oplysninger på et need-to-know-grundlag og vil være kontraktligt forpligtet til at holde dine oplysninger fortrolige. 

Vi vil også dele data mellem Usercentrics-enhederne (Usercentrics A/S, Usercentrics GmbH, Cybot A/S (herunder CYBOT A/S, odštěpný závod kontor i Prag), Usercentrics Unipessoal, Usercentrics Inc.), herunder også deling af data mellem Cookiebot™ og Usercentrics-produkter, om nødvendigt. Alle enhederne kan have adgang til personligt identificerbare oplysninger på et “need to know”-grundlag og vil være kontraktligt forpligtet til at holde dine oplysninger fortrolige (fælles dataansvarlig-aftale). Se flere oplysninger under afsnit 13.3.

Vi kan også frigive dine oplysninger, når vi mener, at det er hensigtsmæssigt at frigive dem for at overholde loven, håndhæve vores politikker på hjemmesiden eller beskytte vores rettigheder eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Desuden kan ikke-personligt identificerbare oplysninger om besøgende gives til andre parter med henblik på markedsføring, reklame eller andre formål. 

Vi videregiver kun de data, vi har indsamlet, hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten eller for at kunne levere den tekniske funktionalitet på webstedet, eller hvis der er et andet lovgrundlag for videregivelse af dataene. 

I princippet behandler vi selv dine oplysninger. I nogle tilfælde benytter vi dog også tjenesteudbydere. Ud over de databehandlere, der er nævnt i denne privatlivspolitik, kan disse især omfatte datacentre, der opbevarer vores websted og databaser, IT-tjenesteudbydere, der vedligeholder vores systemer, og konsulentvirksomheder. Hvis vi videregiver data til databehandlere, må de kun bruge dataene til at udføre deres opgaver. Databehandlerne er blevet nøje udvalgt og bestilt af os. De er kontraktligt bundet af vores anvisninger, har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af de registreredes rettigheder og overvåges regelmæssigt af os. 

Desuden kan videregivelse finde sted i forbindelse med officielle undersøgelser, retskendelser og retssager, hvis det er nødvendigt for retsforfølgningen eller håndhævelsen. Når myndighederne fremsætter et lovligt krav om kundeoplysninger fra Usercentrics, bestræber Usercentrics sig på at begrænse videregivelsen. Usercentrics vil kun udlevere specifikke data, der er påkrævet i henhold til det relevante juridiske krav. 

Hvis Usercentrics tvinges til at videregive dine data, vil Usercentrics straks underrette dig og give dig en kopi af kravet, medmindre det er forbudt ved lov at gøre det.

Hvis Usercentrics giver tredjeparter i opdrag at indsamle, behandle og anvende data inden for rammerne af den bestilte behandling i overensstemmelse med GDPR artikel 28, sker dette også udelukkende i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser om databeskyttelse.

13.2 Overførsel af data til tredjelande 

Som forklaret i denne privatlivspolitik bruger vi tjenester, hvis udbydere delvist befinder sig i såkaldte tredjelande (uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) eller behandler personoplysninger der, dvs. i lande, hvis databeskyttelsesniveau ikke svarer til EU’s. Hvor dette er tilfældet, og Europa- Kommissionen ikke har udstedt en afgørelse om tilstrækkelighed (GDPR art. 45) for disse lande, har vi truffet passende forholdsregler for at sikre et passende databeskyttelsesniveau ved enhver dataoverførsel. Disse omfatter bl.a. EU’s standardkontraktbestemmelser eller bindende interne databeskyttelsesregler. 

Hvis der er fastsat en overførsel til et tredjeland, og der ikke er truffet nogen afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesforanstaltningerne eller indført passende sikkerhedsforanstaltninger, er det muligt, og der er risiko for, at myndigheder i det pågældende tredjeland (f.eks. efterretningstjenester) kan få adgang til de overførte data med henblik på at indsamle og analysere dem, og at håndhævelsen af dine rettigheder som registreret ikke kan garanteres.

13.3 Behandlere/Betroede tredjeparter

BehandlerFunktionDatabehandlingPlaceringLovgrundlagDatabehandlerens privatlivspolitik for yderligere oplysninger
Akamai Technologies, Inc., 145 Broadway
Cambridge, Massachusetts 02142
USA
CDN- udbyder og internetsikkerhedstjeneste (Bot Detection) Geolokalisering for at vise det rigtige cookie-bannerIP- adresser på slutbruger en.Database i USAGDPR artikel 6 (1) lit. bhttps://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement
Amplitude Inc., 201 3rd Street, Suite 200, San Francisco, CA 94103, USAAnalysetjenesteIP- adresser , geografisk placeringI USAGDPR artikel 6 (1) lit. ahttps://amplitude.com/privacy
Auth0, Inc, 10800 NE 8th Street, Suite 700, Bellevue, WA 98004, USALeverer login- og autentificeringsmulighederE-mailadresse, password og IP-adresse.
Hvis du logger ind med Google, vil dit navn og potentielt dit billede også blive behandlet.
Data vil blive delt mellem Cookiebot™ og Usercentrics produkter.
I USAGDPR artikel 6 (1) lit. fhttps://www.okta.com/privacy-policy/
Beamer leveret af Joincube, Inc., 3500 South Dupont Highway, Dover, DE 19901, USATilbyder en metode til at indsamle kundefeedback og levere kundekommunikation som f.eks. advarslerFor- og efternavn, E-mailadresse, IP-adresse, Henvisende URL og domæne, Besøgte sider, Enhedstype, Operativsystem, Browsertype.I USAGDPR artikel 6 (1) lit. ahttps://www.getbeamer.com/privacy-policy
BunnyWay d.o.o, informacijske storitve d.o.o. Cesta komandanta Staneta 4A 1215 Medvode SlovenienCDN- udbyder (anvendes af CB- kunder, der vælger EU’s CDN- udbyder)IP- adresser (slutbruger e), geografisk placering, forespørgsels-URL, brugeragent, bruger- id, forbindelsestiderDatabase i Den Europæiske UnionGDPR artikel 6 (1) lit. bhttps://bunny.net/privacy/#:~:text=We%20do%20not%20store
CircleCO, Inc. (228 Park Ave S, PMB 52933, New York, NY 10003, USAPlatform til hosting af onlinekurserNavn, e-mailadresse, profiloplysninger, oplysninger om uploadet og set indhold, alt indtastet indhold i Circle (kommentarer, feedback, spørgsmål osv.)I USAGDPR artikel 6 (1) lit. ahttps://app.circle.so/privacy
Datadog Inc., 620 8th Ave, 45th Floor, New York, NY 10018, USAOvervågningstjeneste til cloud- applikationerIP-adresseI USAGDPR artikel 6 (1) lit. bhttps://www.datadoghq.com/legal/privacy/
G2.com, Inc.,
100 S. Wacker Drive,
Suite 600,
Chicago IL 60606, USA
AnalysetjenesteIP-adresse, unikt ID, Dato og tidspunkt for besøg,
Besøgt side, Geografisk placering, Hjemmesideaktivitet
I USAGDPR artikel 6 (1) lit. ahttps://legal.g2.com/privacy-policy
Google Ads, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irland

Ved at acceptere brugen af Google Ads vil funktionen “udvidede konverteringer” også blive aktiveret.
Reklame

Webanalysetjeneste
Gclid, Sete annoncer, Cookie-ID, Dato og tidspunkt for besøg, Enhedsoplysninger, Geografisk placering, IP-adresse, Søgeord, Viste annoncer, Impressions, Online-identifikatorer, Browseroplysninger

Til udvidede konverteringer: e-mailadresse, telefonnummer, navn, gade og nummer, by, postnummer og land.
I Irland og USAGDPR artikel 6 (1) lit. ahttps://policies.google.com/privacy?hl=da
Google Analytics, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

(Ved at samtykke til brugen af Google Analytics vil data også blive delt med Google Ads til markedsføringsformål. Se venligst ovenfor under “Google Ads” for yderligere oplysninger om denne udbyder)
Reklame

Webanalysetjeneste
Google Client ID,
Sti for “kliks”, Dato og tidspunkt for besøg, Enhedsoplysninger, Placeringsoplysninger, IP-adresse, Besøgte sider, URL for henvisinger Browseroplysninger, Hostnavn, Browsersprog, Browsertype, Skærmopløsning, Enhedsoperativsystem, Interaktionsdata, Brugeradfærd, Besøgte URL
I Irland og USAGDPR artikel 6 (1) lit. ahttps://policies.google.com/privacy?hl=da
Intercom R&D Unlimited Company, 2nd Floor, Stephen
Court, 18-21 Saint Stephen’s Green, Dublin 2; Intercom, Inc. et Delaware-selskab
med kontorer på 55 2nd Street, 4th Fl., San Francisco, CA 94105, USA;
Webchat-tjeneste/chat-funktion på vores webstedAlle oplysninger, vi modtager i chatfunktionen + kontotypeI Irland og USAGDPR artikel 6 (1) lit. ahttps://www.intercom.com/legal/privacy
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland
(Hvis du downloader vores indhold direkte via LinkedIn – ikke i forbindelse med dit cookie-samtykke på cookiebot.com – deles data med Google Ads med henblik på retargeting. Yderligere oplysninger om denne udbyder findes ovenfor under “Google Ads”)
LinkedIn Insight Tag (LinkedIn Pixel)
Reklame
Webanalysetjeneste
Enhedsoplysninger, IP-adresse, Referrer
URL, Tidsstempel, Browserinformation
I EU (Irland), Singapore og USAGDPR artikel 6 (1) lit. ahttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com
Meta Platform Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, IrlandFacebook Pixel

Reklame

Webanalysetjeneste
FBClid, Sete annoncer, Set indhold, Enhedsoplysninger, Geografisk placering, HTTP-header, Interaktioner med annoncering, Tjenester og produkter, IP-adresse, Klik på elementer, Oplysninger om markedsføring, Besøgte sider, Pixel-ID, URL for henvisinger Brugsadfærd, Facebook-cookieoplysninger, Facebook-bruger-ID, Brugs/klik-adfærd, Browseroplysninger, Enhedsoperativsystem, Enheds-ID, Brugeragent, BrowsertypeI EU (Irland), Singapore og USAGDPR artikel 6 (1) lit. ahttps://www.facebook.com/privacy/explanation
Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, IrlandHosting af data til CMP
Reklame
Webanalysetjeneste
Samtykkedata
MSCLKID, Browsersprog, klikkede reklamer, GUID genereret af UET-tag, IP-adresse, Microsoft-cookie, titel for siden, URL for henvisninger,henvisinger, Skærmens farvedybde, Skærmens opløsning, UET ID-tag, Tid for indlæsning af siden, Tilgået udgiver/URL
Databaser er hostet på servere i EU’s medlemslande, især Irland, med en hot fail-over- mekanisme til Microsofts datacenter i Amsterdam, Holland.GDPR artikel 6 (1) lit. bhttps://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement
Nexi (Nets A/S), Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, DenmarkBetalingsudbyderBetalingsoplysninger, Ordrenummer, KreditkortoplysningerDanmark

Lokationer i hele verden
GDPR artikel 6 (1) lit. b.https://www.nexigroup.com/en/privacy-policy/

https://www.nets.eu/gdpr/pages/privacy-notice-for-nets.aspx
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 LuxembourgBetalingsudbyderOplysninger om PayPal, Betalingsdata, Ordrenummer, kreditkortoplysninger, Kreditkontrol og statistiske data, hvis det er relevant, Adresseoplysninger, hvis relevantPå verdensplanGDPR artikel 6 (1) lit. bhttps://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full
Reddit for Business Reddit UK Limited, 5 New Street Square, London, Det Forenede Kongerige, EC4A 3TWReklameserviceIP-adresse, Brugeragent, Referrer URL, Information om reklamecookies, Standard hændelsesdata, Enhedsinformation, Browserinformation, OS-version, Skærmbredde/højde, Hashede e-mails.I USAGDPR artikel 6 (1) lit. ahttps://www.reddit.com/policies/privacy-policy
Salesforce, Erika-Mann-Straße 31-37,80636 München,Tyskland
Ved at samtykke til brugen af Salesforce vil data også blive delt med LinkedIn til markedsføringsformål. Se venligst ovenfor under “LinkedIn” for yderligere oplysninger om denne udbyder
Pardot: Dette er et CRM- softwaresystem, der tilbyder løsninger til salg, kundeservice og markedsføring. Sales Cloud: Sales Cloud er en salgsapplikation, der giver virksomheder mulighed for at administrere kontakter, leads, muligheder, tilbud og ordrer.Kontooplysninger, Kontaktoplysninger

Disse data vil blive opbevaret i Salesforce efter opsigelse af aftalen med Cookiebot™.
Data vil blive delt mellem Cookiebot™ og Usercentrics produkter.
I USA (San Francisco, CA) For Sales Cloud er de datacentre/operatører, hvor vores data vil blive opbevaret, placeret i Tyskland og/eller Frankrig. For systemet Pardot vil vores data blive opbevaret i USA.GDPR artikel 6 (1) lit. bhttps://www.salesforce.com/company/privacy/
Sendgrid, Twilio Germany GmbH,Rosenheimer Str. 143C81671 München, TysklandUdbyder af e-mail, der primært bruges til at sende Cookiebot scanningsrapporter og fakturaer (kun betalende kunder) via e-mailE-mailsEU og USAGDPR artikel 6 (1) lit. bhttps://www.twilio.com/legal/privacy
Sentry/Functional Software, Inc.,
45 Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105, USA
Fejllogning af frontend-fejl, der opstår ved brug af vores produktIP-adresseI USAGDPR artikel 6 (1) lit. bhttps://sentry.io/privacy/
Sydbank A/S, Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa
Danmark
BetalingsudbyderBetalingsoplysninger, Ordrenummer, KreditkortoplysningerDanmarkGDPR artikel 6 (1) lit. bhttps://www.sydbank.dk/privat/kontakt/persondata
Valuecase GmbH,
Axel-Springer-Platz 3, 20355 Hamborg, Tyskland
Gensidig projektstyringssoftware til at øge salgscyklussens hastighed og konverteringsraterNavn, E-mailadresse, Firmanavn, og andre oplysninger, du lægger ind i systemet som kundeemneTyskland (EU)GDPR artikel 6 (1) lit. bhttps://www.valuecase.com/company/privacy-policy
Visma e-conomic a/s
Gærtorvet 1-5
1799 København V
Danmark
Bogholderi og regnskabssystemNavn,
Titel,
Telefonnummer,
E-mailadresse
Andre relevante data vil blive behandlet, hvis de er inkluderet i kuponen/fakturaen
DanmarkGDPR artikel 6 (1) lit. bhttps://www.e-conomic.dk/sikkerhed/privacy
Youtube Video, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, IrelandReklame
Webanalysetjeneste
Gclid, Enhedsoplysninger, IP-adresse, Referrer URL, Set videoI Irland og USAGDPR artikel 6 (1) lit. ahttps://policies.google.com/privacy?hl=en
Zendesk, Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA
(Ved at acceptere brugen af Zendesk accepteres følgende yderligere Zendesk-funktioner:
Zendesk Advanced AI
Intelligent triage
Intelligens i kontekstpanelet
Generativ AI til agenter
Makroforslag til administratorer
Autoreply og interne noteudløsende handlinger
Generativ AI til hjælpecenter)
Støttesystem til bedre kommunikation med digNavn, E-mail- adresse, IP-adresse,Eventuelle andre oplysninger fra dig.

Data vil blive delt mellem Cookiebot™ og Usercentrics produkter.
De anvendte servere er placeret og hostet i EU, Frankfurt, Tyskland Data kan blive overført til en Zendesk- server i USA og opbevares der.GDPR artikel 6 (1) lit. bhttps://www.zendesk.de/company/agreements-and-terms/privacy-notice/#georedirect

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/5729714731290-Zendesk-AI-Data-Use-Information?
Zoom Video Communication Inc.,
55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA
Cloud-baseret videokonferencetjeneste (f.eks. webinarer)Kontaktoplysninger (navn, e-mailadresse, telefonnummer), IP-adresse, Browsertype, Geografisk placering, Sprogpræference, Referral-URL, Bruger-ID, Dato og tidsstempelI USAGDPR artikel 6 (1) lit. ahttps://explore.zoom.us/en/privacy/#_Toc44414842

XIV. DINE RETTIGHEDER


Hvis vi behandler dine personlige oplysninger, har du – efter en vellykket identifikation – følgende rettigheder over for os:

 • Ret til information (GDPR artikel 15)
 • Ret til sletning (GDPR artikel 17)
 • Ret til berigtigelse (GDPR artikel 16)
 • Ret til begrænsning af behandling (GDPR artikel 18)
 • Ret til dataportabilitet (GDPR artikel 20) – Du kan til enhver tid bestille en fuldstændig kopi af dit data, som du kan sende til en anden dataansvarlig. Dine data vil blive leveret inden for 10 arbejdsdage af Usercentrics som regneark i Microsoft Excel-format. Logiske relationer mellem datasæt vil blive bevaret i form af unikke identifikatorer. Du skal betale 1 000 EUR (tusind euro) og eventuelle gældende afgifter ved levering for hver bestilling af datakopiering.
 • Ret til at tilbagekalde samtykke (GDPR artikel 7, stk. 3)
 • Ret til at gøre indsigelse mod visse databehandlingsaktiviteter (GDPR artikel 21).

For at udøve dine rettigheder, som er beskrevet her, kan du til enhver tid kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er anført under “Navn på den ansvarlige person“. 

Du kan til enhver tid indgive en klage til en tilsynsmyndighed vedrørende Usercentrics’ indsamling og behandling af dine personlige oplysninger. I Danmark kan du indgive en klage til Datatilsynet.

XV. DATASIKKERHED OG INTEGRITET


Beskyttelse af de oplysninger, du giver os, eller som vi modtager om dig, er vores prioritet. Vi træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller ødelæggelse. Usercentrics har truffet foranstaltninger for at sikre den løbende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af systemer og 

Du kan finde flere oplysninger i vores databehandleraftale.

XVI. Servicevilkår og aftale om databehandling

Du kan også besøge vores afsnit om servicevilkår, der fastsætter brugen, ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger for brugen af vores hjemmeside og tjenester og vores databehandleraftale.

XVII. OPDATERINGER


Vi forbeholder os ret til at opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden. I tilfælde af at vi foretager væsentlige ændringer, der begrænser Usercentrics’ rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne privatlivspolitik, vil vi offentliggøre en tydelig meddelelse i dette afsnit af denne privatlivspolitik, der informerer brugerne, når de er blevet opdateret.


Denne fortrolighedspolitik blev senest ændret den 1. juli 2024.

Klik her for at se den tidligere Privatlivspolitik, gældende indtil den 30. juni 2024.

  Hold dig informeret

  Bliv en del af vores voksende community af databesky­ttelses­entusiaster nu. Tilmeld dig Cookiebot™-nyhedsbrevet for at få alle de seneste opdateringer direkte i din indbakke.

  Ved at klikke på "Abonner" bekræfter jeg, at jeg ønsker at abonnere på Cookiebot™-nyhedsbrevet. Jeg kan nemt opsige mit abonnement på Cookiebot™-nyhedsbrevet og tilbagekalde mit samtykke til at bruge mine data ved at klikke på afmeldingslinket. Alternativt kan jeg skrive til [email protected] for at fremsætte anmodningen. Privatlivspolitik.