Seneste opdatering: 1. juli 2024

1. Aftale imellem dig og Usercentrics A/S

1.1. Servicevilkårene (“vilkårene“) regulerer din erhvervelse af tjenester samt al brug af tjenester på vores hjemmeside www.cookiebot.com, uanset om de er gratis eller kræver betaling. Ved at acceptere vilkårene, enten ved at klikke på en felt, der angiver din accept, eller ved at udfylde en ordreformular eller et dokument, der henviser til vilkårene, accepterer du, at vilkårene er en del af aftalen mellem dig og Usercentrics A/S (“Usercentrics”) (“aftalen“).

1.2. Vores tjenester er udelukkende rettet mod Business to Business-kunder.

1.3. Vilkårene blev sidst opdateret den 1. juli 2024 og træder i kraft mellem dig og Usercentrics på den dag, hvor du afgiver en ordre eller opretter en konto på www.cookiebot.com. Usercentrics forbeholder sig ret til at ændre vilkårene fra tid til anden. Hvis sådanne ændringer betragtes som væsentlige, vil Usercentrics informere registrerede kunder om ændringerne via e-mail, og ændringerne træder i kraft en måned efter, at disse e-mails er blevet sendt. Din fortsatte brug af vores hjemmeside eller tjenester efter eventuelle ændringer vil udgøre en anerkendelse og accept af de ændrede vilkår.

1.4. De gældende vilkår er altid dem, der er tilgængelige på vores hjemmeside www.cookiebot.com. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem ordlyden af vores hjemmeside eller ordlyden af tidligere vilkår og disse vilkår, er disse vilkår gældende.

1.5. Disse Servicevilkår såvel som alle øvrige danske tekster på hjemmesiden er ikke-officielle oversættelser og gives kun som formålstjenlige oversættelser. De skal derfor tolkes i overensstemmelse med den engelsksprogede udgave heraf, som skal være den gældende i tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem den engelske udgave og disse oversættelser. Usercentrics påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, udeladelser eller uklarheder i oversættelserne. Enhver person eller enhed, der stoler på det oversatte indhold, gør dette på egen risiko. Hvor der måtte være tvivl, skal der altid refereres til den officielle engelsksprogede udgave.

2. De tjenester vi leverer ─ og hvad du skal gøre

2.1. EU’s Generel forordning om databeskyttelse (GDPR) – og EU’s ePrivacy Direktiv (ePR) -test.

2.1.1. Usercentrics tilbyder en gratis GDPR-/ePR-test, som analyserer din hjemmeside og giver dig en indikation af, om din hjemmeside overholder reglerne vedrørende online tracking i GDPR og ePR.

2.1.2. GDPR/EPR-testen omfatter kun nogle af kravene i GDPR og EPR og er desuden kun en analyse på op til 5 sider på din hjemmeside. Den er derfor ikke en komplet analyse af din hjemmeside. Et positivt testsvar kan derfor ikke ses som en garanti for, at din hjemmeside opfylder alle krav til GDPR og ePR.

2.1.3. Hvis du ønsker at udføre en komplet analyse af din hjemmeside, skal du abonnere på Cookiebot CMP i henhold til afsnit 2.2.

2.1.4. Det er dit ansvar at sikre, at det domæne, du indtaster til test, er stavet korrekt og er offentligt tilgængeligt for anonyme besøgende på webstedet. Du garanterer, at du er den retmæssige ejer af domænet, eller at du på anden måde har de nødvendige rettigheder til at få webstedet scannet og testet.

2.2. Cookiebot-abonnement

2.2.1. Med forbehold for tilmeldingsproceduren på vores hjemmeside hvor du opretter en konto (“Cookiebot CMP-konto”), leverer Usercentrics de servicer (“Cookiebot CMP”) til dig, som står beskrevet på vores hjemmeside.

2.2.2. Cookiebot Consent Management Platform (CMP) er designet som en selvbetjeningstjeneste mellem virksomheder (B2B) for ejere af hjemmesider for at lette overholdelsen af EU-lovgivningen vedrørende anvendelsen af cookies og lignende teknologier (herefter samlet benævnt “cookies”) på din hjemmeside til at hjælpe dig med at få de relevante samtykker til at bruge cookies fra brugerne af din hjemmeside og gøre det muligt for brugerne at tilbagekalde deres samtykke lige så let som de gav det via vores Privacy Trigger. Usercentrics er udelukkende udbyder af software som en service (SaaS), og det er dit eget ansvar at sikre korrekt og compliant implementering, herunder at præsentere brugere med compliant anmodninger om samtykke. Den relevante EU-lovgivning er ikke nødvendigvis implementeret på samme måde i alle EU-lande, og vi kan ikke garantere, at brugen af Cookiebot automatisk fører til overholdelse af alle relevante regler og regler vedrørende brugen af cookies eller indsamling af samtykker til brug af cookies. Vi opfordrer dig til at søge lokal juridisk rådgivning for at sikre overholdelse af lokal lovgivning, når du implementerer løsningen på din hjemmeside og til at skræddersy ordlyden af de anmodninger om samtykke, der skal vises på din hjemmeside.

2.2.3. Det er dit ansvar at sikre, at de domæner, du indtaster på din Cookiebot CMP-konto, er stavet korrekt, og at de er offentligt tilgængelige for anonyme hjemmesidebesøgende. Du garanterer, at du er den retmæssige ejer af alle domænerne, eller at du på anden måde har de nødvendige rettigheder til at tilføje domænerne til din Cookiebot CMP-konto med henblik på udførelse af domænescanninger og andre tjenester, jf. punkt 3 nedenfor.

2.2.4. Resultaterne af hjemmesidescanningerne sendes som en rapport til den e-mailadresse, du har brugt ved tilmelding til din Cookiebot CMP-konto. Scanningsrapporterne er også tilgængelige på din Cookiebot CMP-konto. For Premium-abonnementer er det muligt at tilføje flere mailmodtagere af scanningsrapporter, jf. punkt 3.1.4.1. Det er dit ansvar at sikre, at sådanne yderligere e-mail-modtagere har givet deres samtykke til at få deres e-mail-adresser tilføjet til din Cookiebot-konto.

2.2.5. Hvis du har et Premium-abonnement og ejer flere hjemmesider, kan Cookiebot CMP bede dine brugere om et samtykke, der dækker alle dine domæner (”Deling af samtykke på tværs af domæner”) ved brugerens første besøg på en af dine hjemmesider. Funktionaliteten af Deling af samtykke på tværs af domæner afhænger af brugerens accept af tredjeparters cookies i den webbrowser, der bruges til at få adgang til din hjemmeside.

2.2.6. Det er dit ansvar at sikre, at kategoriseringen og formålsbeskrivelserne af cookies, der identificeres under hjemmesidescanningen, er i overensstemmelse med brugen af disse cookies på din hjemmeside. Hvis du ændrer kategoriseringer eller formålsbeskrivelser af sådanne cookies, er det dit ansvar at sikre, at dette sker i overensstemmelse med de faktiske tekniske specifikationer og brugen af cookies og i overensstemmelse med både relevant lovgivning og vejledning fra relevante databeskyttelsesmyndigheder. Hvis du f.eks. klassificerer cookies som “nødvendige”, bør du være særlig opmærksom på kun at gøre det for cookies, der er strengt nødvendige for at muliggøre den grundlæggende funktionalitet eller tjeneste, som brugeren aktivt søger på dit websted, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

2.2.7. Vores tjenester sporer ikke brugeres data, før de har givet deres samtykke. En bruger kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage ved at slette cookies. Hvis du implementerer Cookiebot CMPs standardsamtykkeerklæring til cookies på din hjemmeside, indeholder dette en indbygget mekanisme, hvor brugeren nemt og når som helst kan trække et samtykke tilbage eller ændre det. Alternativt kan du gøre brug af Privacy Triggeren og/eller Cookiebot CMPs “Forny”-metode som beskrevet på www.cookiebot.com/da/developer/, som indeholder alternative måder, hvorpå dine brugere kan trække deres samtykke tilbage eller ændre deres samtykke. For gratis-abonnementer er Privacy Triggeren indstillet standardindstillet.

2.2.8. Et brugersamtykke er logget og dokumenteret ved at lagre den første halvdel af brugerens IP-nummer, browserbrugeragent, hjemmeside-URL, dato og klokkeslæt for samtykket og en unik, krypteret nøgle, der er gemt i datacenteret hos Usercentrics’ cloud-leverandør, Microsoft Ireland Operations Ltd i Dublin, Irland. Du kan downloade en kopi af samtykkeloggen fra Cookiebot CMP Manageren, hvorefter det er dit eget ansvar at håndtere logkopi-data i overensstemmelse med gældende lovgivning. Efter 12 måneder slettes samtykket automatisk fra vores log og bruges kun i en aggregeret, anonym form som en del af de statistikker, som du har adgang til på din Cookiebot CMP-konto, jf. punkt 3.1..

2.2.9. Hvis dit abonnement forvaltes af en officiel Cookiebot-forhandler, har forhandleren adgang til indsamlede data og konfigurationer, når han administrerer dit abonnement, men forhandleren har ingen ret til at dele, bruge eller sælge de indsamlede data og konfigurationer. Indsamlede data og konfigurationer bliver ikke delt med eller solgt til tredjeparter af Usercentrics.

2.3. Usercentrics fungerer som databehandler i overensstemmelse med de oplysninger, som findes i vores Privatlivspolitik som beskrevet i punkt 8.  

2.4. Usercentrics træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte data mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller ulovlig handling. Usercentrics er underlagt de garantier, der er fastlagt i Danmarks lovgivning, hvor virksomheden er etableret.

2.5. Usercentrics organiserer sine ressourcer for at levere et højt serviceniveau med mindst 99,9 % oppetid på driften af cloudtjenesten og en svartid på mindre end 1 arbejdsdag på supportanmodninger relateret til kritiske fejl (høj effekt, høj vigtighed) og ikke-planlagt nedetid for Cookiebot CMP. Sådanne supportanmodninger skal indsendes skriftligt til vores helpdesk som beskrevet på www.cookiebot.com/da/helpdesk/.

2.6. Cookiebot CMP er en selvbetjeningstjeneste, jf. punkt 2.2.2. Som kunde kan du indsende spørgsmål, kommentarer eller forslag ved hjælp af helpdesk som beskrevet på www.cookiebot.com/da/helpdesk/

2.7. Hvis du er utilfreds med Cookiebot CMP eller andet, som er relateret til den leverede tjeneste, skal du kontakte Usercentrics som beskrevet på www.cookiebot.com/da/helpdesk/. Hvis sagen ikke kan løses, kan du bruge Europa-Kommissionens onlineklageportal på https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Priser og funktioner

3.1. Abonnementstyper for Cookiebot CMP

3.1.1. Alle abonnementstyper omfatter hjemmesidescanninger og scanningsrapporter, samtykkebanner og cookiesamtykkeerklæring på din hjemmeside, dataeksport, en samtykkelog for dokumentation og Frontend SDK for yderligere implementeringsmuligheder.

3.1.2. Aktuelle abonnementsgebyrer for de forskellige abonnementsstørrelser og ekstra gebyrer (“abonnementsgebyr“) kan findes på www.cookiebot.com/da/priser/.

3.1.3. Priserne kan til enhver tid ændres af Usercentrics med 30 dages varsel, som bliver sendt til dig pr. e-mail, hvis du har tilmeldt din Cookiebot CMP-konto på vores hjemmeside.

3.1.4. Premium-abonnement

3.1.4.1. Ud over de funktioner, der er nævnt i punkt 3.1.1, indeholder Premium-abonnementet månedlige hjemmesidescanninger og scanningsrapporter, banner, der kan tilpasses, cookiesamtykkeerklæring, flere sprog, flere e-mailmodtagere af scanningsrapporter, geolokalisering, flere domæner, deling af samtykke på tværs af domæner, samtykkestatistik, muligheden for at udføre en manuel scanning og et internt domænealias.

3.1.4.2. Funktionen “internt domænealias”, som nævnt i afsnit 3.1.4.1, kan kun bruges til ikke-produktionsdomæner, dvs. domæner til udvikling, test og staging. Det leverede domænealias har kun begrænset funktionalitet, f.eks. logges samtykke ikke til disse domænetyper.

3.1.4.3. Du kan ændre scanningsfrekvensen for et domæne fra “månedlig” til “daglig” mod et ekstra gebyr, jf. 3.1.2.

3.1.4.4. Der opkræves et abonnementsgebyr for hvert domæne og hvert underdomæne, du føjer til din Cookiebot CMP-konto. Abonnementsgebyret vil blive opkrævet uanset din faktiske brug af Cookiebot CMP.

3.1.4.5. De månedlige hjemmesidescanninger udføres på op til 10.000 sider, defineret som unikke URL’er (“sider“), på hvert domæne og hvert underdomæne på din Cookiebot CMP-konto.

3.1.4.6. Premium-abonnementet omfatter derudover følgende funktioner:

 • kundeservice og teknisk support med en maksimal svartid på 24 timer
 • automatisk blokering af cookies og trackere og
 • et banner, der er tilgængeligt på flere sprog.

3.1.4.7. Hvis dit enkeltdomæne indeholder 50 sider eller færre, har vi en Premium Lite-version, der omfatter alle de ovennævnte premium-funktioner. For Premium Lite er kundeservice og teknisk support en selvbetjeningsløsning med adgang til vejledninger i vores helpdesk, som beskrevet på www.cookiebot.com/da/helpdesk. Hvis du har flere domæner, vil du automatisk blive konverteret til vores Small-abonnement.

3.1.5. Gratis abonnement

3.1.5.1. Hvis dit domæne indeholder 50 sider eller færre, kan du tilmelde dig et gratis abonnement. Du kan kun tilmelde dig det gratis abonnement for ét domæne.

3.1.5.2. Det gratis abonnement omfatter ikke de funktioner, der er nævnt i punkt 3.1.4.1. og 3.1.4.6.

3.1.5.3. Det gratis abonnement opgraderes automatisk til en prøveversion af Premium-abonnementet, hvis en scanning af dit domæne viser, at det indeholder mere end 50 sider. Du vil få besked om en sådan opgradering via e-mail.

3.1.5.4. Gratis abonnementet omfatter desuden følgende funktioner:

 • en blokeringsfunktion for cookies og andre tracking-teknologier, der skal implementeres manuelt
 • en standardindstillet Privacy Trigger
 • et standardinstillet banner på ét sprog og
 • hjemmesidescanning og scanningsrapport efter anmodning.

3.1.5.5. Samtykke-statistik er tilgængelig til visning for de foregående 7 dage.

3.1.6. Prøveversion

3.1.6.1. Hvis du er blevet opgraderet til en prøveversion af Premium-abonnementet, jf. punkt 3.1.5.3 ovenfor, kan du bruge tjenesten gratis i 14 dage. Prøveversionen giver adgang til alle Premium-funktioner i Cookiebot CMP, jf. punkt 3.1.4.1, bortset fra manuelle domænescanninger.

3.1.6.2. Når du tilføjer dine betalingsoplysninger vil du automatisk blive opgraderet til et “Premium-abonnement”, efter at prøveperioden på 14 dage er udløbet. Alle domæner og underdomæner på din Cookiebot CMP-konto vil straks blive konverteret til et Premium-abonnement, og din faktureringsperiode begynder.

3.1.6.3. Hvis du ikke tilføjer dine betalingsoplysninger og ikke bruger Premium-abonnementets funktioner, vil du blive konverteret til et gratis-abonnement. Hvis du bruger Premium-funktioner, vil din konto blive suspenderet, indtil du har tilføjet dine betalingsoplysninger eller manuelt fjernet Premium-funktionerne.

4. Betaling og fakturering

4.1. Abonnementer faktureres månedligt bagud eller årligt forud og betales ved kreditkort, Nexi eller PayPal. Betaling via bankoverførsel kan arrangeres efter Usercentrics’ eget skøn. Du skal give os gyldige og opdaterede kreditkortoplysninger, når du tilmelder dig Cookiebot CMP med dit kreditkort. Du autoriserer os til at trække på dit kreditkort eller din bankkonto for alle tjenester, som du har accepteret at købe af vores hjemmeside. Ved at acceptere en fakturaaftale vha. PayPal autoriserer du Usercentrics til at opkræve betaling uden yderligere samtykke fra dig.

4.2. Du er forpligtet til at holde dine betalingsoplysninger opdateret. Du kan forny din betalingsgodkendelse via menuen ”Min konto” på vores hjemmeside efter login til din Cookiebot CMP-konto.

4.3. Vi hæver gebyret for den første måneds/det første års abonnement, inklusiv eventuelt gældende moms, en måned efter domænet (domænerne) er blevet tilføjet din konto. Hvis du betaler via bankoverførsel, skal du betale din faktura senest 30 dage efter modtagelsen.

4.4. Ved årlig forudbetaling faktureres eventuelle yderligere domæner, der føjes til din Cookiebot CMP-konto i løbet af den årlige faktureringsperiode, separat for at justere faktureringscyklussen for det ekstra domæne og dine andre domæner. For månedlig betaling i restancer vil yderligere domæner, der tilføjes i den månedlige faktureringsperiode, blive faktureret sammen med de andre domæner i slutningen af den månedlige faktureringsperiode for at undgå flere betalinger og fakturaer.

4.5. Det månedlige abonnementsgebyr kan øges automatisk afhængigt af antallet af sider, der findes i den månedlige scanning af hvert domæne og underdomæne.

4.6. Hvad enten abonnementsgebyret betales pr. bankoverførsel, Nexi, PayPal eller kreditkort, sendes fakturaer til den e-mailadresse, der står registreret på din Cookiebot CMP-konto. Når du logger ind på din Cookiebot CMP-konto, kan du se og downloade fakturaer, der er udstedt til dig, under menuen ”Min konto”.

4.7. Du kan til enhver tid ændre faktureringsperioden fra månedlig til årlig og omvendt. Dette kan gøres på din Cookiebot CMP-konto på www.cookiebot.com. Ændringen træder i kraft efter udløbet af den aktuelle faktureringsperiode. 

4.8. Betaler du med kreditkort, afholder vi alle transaktionsgebyrer. Betaler du ved bankoverførsel til vores konti i Danmark eller Tyskland, er du alene forpligtet til at afholde alle transaktionsomkostninger.

4.9. Lokal moms vil blive opkrævet af kunder beliggende i EU, bortset fra virksomheder, der har tilføjet et VIES-gyldigt momsnummer til deres Cookiebot CMP-konto (“omvendt betalingspligt”). Undtagelsen gælder ikke for danske virksomheder. Kunder uden for EU vil ikke blive opkrævet moms.

4.10. Hvis du er en virksomhed beliggende i EU, som er kvalificeret til at blive fritaget for moms, og jeres momsnummer ikke godkendes i Europa-Kommissionens VIES momsnummer kontrolsystem på fakturadatoen (ordre og/eller tilbagevendende ordre) eller hvis dit VIES momsnummer ikke var tilføjet på din Cookiebot CMP-konto på fakturadatoen, er vi forpligtet til at opkræve moms, som ikke vil blive refunderet.

4.11. Alle ordrer vil blive opkrævet i Danske Kroner (DKK), Euro (EUR), Pund Sterling (GBP), Schweiziske Franc (CHF), Polske Zloty (PLN), US Dollars (USD), Norske Kroner (NOK) eller Svenske Krona (SEK) afhængig af valuta-indstilling på din konto.

5. Periode og opsigelse

5.1. Aftalen og dit abonnement på vores ydelser er effektive i det øjeblik, du tilmelder dig vores tjenester på vores hjemmeside og indtil abonnementet og aftalen opsiges af dig eller os.

5.2. Du kan annullere et individuelt abonnement ved at fjerne det pågældende domæne fra menuen “Domæner” under “Indstillinger” på din Cookiebot CMP-konto. Du kan også slette en hel domænegruppe og alle domæner i den fra menuen “Indstillinger”. Du bliver faktureret for hele den aktuelle faktureringsperiode, uanset om du fjerner et domæne eller sletter en domænegruppe. Når du fjerner et domæne eller sletter en domænegruppe, holder Cookiebot CMP og scripts straks op med at fungere for disse domæner, og det er dit ansvar at fjerne Cookiebot CMP-scripts på din/dine hjemmeside(r), før du annullerer.

Alle forfaldne saldi for det eller de fjernede domæner udlignes med den næste almindelige faktura.

5.3. Du kan annullere alle dine abonnementer ved at annullere din Cookiebot CMP-konto. Du bliver faktureret for hele den aktuelle faktureringsperiode, uanset hvornår du annullerer din Cookiebot CMP-konto. Når du annullerer din konto, vil Cookiebot CMP og scripts straks holde op med at fungere, og det er dit ansvar at fjerne Cookiebot CMP-scripts på din hjemmeside, før du annullerer. Dine data (herunder kontooplysninger, fakturaer, scanningsrapporter og indsamlede brugertilladelser) slettes øjeblikkeligt permanent uden yderligere varsel eller enhver mulighed for gendannelse medmindre 1) du også har en Usercentrics-konto og/eller 2) hvis nogen af dine kontobetalinger er i restance. Når eventuelle ubetalte regninger er blevet betalt, vil kontoen blive slettet, medmindre du er under punkt 1). Bortset fra det vil dine kontooplysninger blive bevaret i vores Sales Cloud, efter at du har opsagt din Cookiebot CPM-konto. Du kan annullere din Cookiebot CMP-konto ved at logge på vores hjemmeside og klikke på “Annuller min konto” under menuen “Min konto”. 

Enhver forfalden saldo vil blive afregnet inden for 24 timer efter annulleringen. 

5.4. Årlige forudbetalinger refunderes ikke, hvis du fjerner domæner eller annullerer din Cookiebot CMP-konto.

5.5. Vi forbeholder os ret til at opsige aftalen og stoppe levering af tjenester (i) med det samme, hvis dit abonnementsgebyr ikke betales til tiden, (ii) i tilfælde af et væsentligt brud på aftalen fra din side i overensstemmelse med den tidsramme, der er angivet i punkt 11.4, eller (iii) på et hvilket som helst tidspunkt og uden grund, med seks måneders varsel.

6. Ansvarlig brug og adfærd

6.1. Ved at besøge vores hjemmeside og få direkte eller indirekte adgang til de oplysninger, ressourcer, tjenester, produkter og værktøjer, som vi tilbyder både gratis og mod betaling, enten direkte eller indirekte, herunder det værktøj, der er nævnt i punkt 6(l) (”Ressourcerne”), accepterer du kun at bruge disse Ressourcer til de formål, der er tilladt af (a) disse Servicevilkår, og (b) gældende love, regler og generelt accepterede online praksis- eller retningslinjer.

Herunder forstår du at:

a. For at få adgang til vores Ressourcer, kan det være nødvendigt at give visse oplysninger om dig selv (som identifikation, kontaktoplysninger osv.) som en del af registreringsprocessen eller som del af din mulighed for at bruge Ressourcerne. Du accepterer, at oplysninger, som du giver, altid er korrekte og opdaterede

b.Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af eventuelle login-oplysninger, der er knyttet til enhver konto, du bruger til at få adgang til vores Ressourcer. Du er derfor selv ansvarlig for alle aktiviteter, der foregår på din(e) konto/konti

c.Du må kun give godkendte brugere, der besidder retmæssigt opnåede login-oplysninger, lov til at anvende Ressourcerne, og du skal sikre, at alle der anvender Ressourcerne, udelukkende gør dette i henhold til din godkendte brug, og at disse Servicevilkår overholdes

d.Du må ikke gøre Ressourcerne eller nogen login-oplysning tilgængelig for nogen tredjepart, inklusiv, men ikke begrænset til, nogen form for udlejning, servicebureau, hosting, timesharing-ordning eller demonstration af Ressourcerne.

e. Adgang (eller forsøg på at få adgang) til nogle af vores Ressourcer på anden måde end gennem de midler, vi leverer, er strengt forbudt. Du accepterer specifikt, at du ikke skaffer dig adgang (eller vil forsøge at skaffe dig adgang) til nogen af vores Ressourcer via en ulovlig, automatiseret, uetisk eller ukonventionel måde.

f. Det er strengt forbudt at deltage i aktiviteter, der afbryder eller forstyrrer vores Ressourcer, herunder de servere og/eller netværk, hvor vores Ressourcer er placeret eller tilsluttet. Dette inkluderer enhver form for begrænsning af andre autoriserede brugeres anvendelse af Ressourcerne.

g. Forsøg på at kopiere, duplikere, reproducere, sælge, handle eller videresælge vores Ressourcer er strengt forbudt, medmindre andet er aftalt skriftligt.

h. Ressourcerne må ikke anvendes på nogen måde, der er ulovlig, eller som skader Usercentrics, hvilket bedømmes af Usercentrics efter eget skøn.

i. Du må gøre dit bedste for at samarbejde med og assistere Usercentrics i at identificere og forhindre enhver uautoriseret anvendelse, kopiering eller offentliggørelse af Ressourcerne eller nogen del heraf.

j. Hvis du bliver bekendt med en faktisk eller potentiel krænkelse via piratkopiering af Ressourcerne, eller hvis du selv beskyldes for piratkopiering af nogen anden part end Usercentrics i forbindelse med din anvendelse af Ressourcerne, skal du underrette Usercentrics om dette hurtigst muligt.

k. Du er eneansvarlig for eventuelle konsekvenser, tab eller skader, som Usercentrics direkte eller indirekte måtte lide på grund af uautoriserede aktiviteter, udført af dig som forklaret ovenfor, og som kan medføre strafferetligt eller civilretligt ansvar.

l. Vi kan tilbyde forskellige åbne kommunikationsværktøjer på vores hjemmeside eller på eksterne websteder, som vi linker til fra vores websted, som f.eks. en helpdesk, blogkommentarer, blogindlæg, offentlig chat, fora, opslagstavler, nyhedsgrupper, produktvurderinger og anmeldelser, forskellige sociale medietjenester mv. Du forstår, at vi generelt ikke forhåndsscanner eller overvåger det indhold, der lægges ud af brugerne af disse forskellige kommunikationsværktøjer, hvilket betyder, at hvis du vælger at bruge disse værktøjer til at indsende nogen form for indhold til vores hjemmeside, er det dit personlige ansvar at bruge disse værktøjer på en ansvarlig og etisk måde. Ved at sende oplysninger eller på anden måde at bruge åbne kommunikationsredskaber som nævnt, accepterer du, at du ikke uploader, deler eller på anden måde distribuerer indhold, der:

i. Er ulovligt, truende, ærekrænkende, chikanerende, nedværdigende, intimiderende, bedragerisk, urigtigt, invaderende, racistisk eller indeholder nogen form for upassende eller uhensigtsmæssigt sprog;

ii. Overtræder noget varemærke, patent, forretningshemmelighed, design, teknisk, ophavsret eller anden ejendomsret;

iii. Indeholder nogen form for uautoriseret eller uopfordret reklame; eller

iv. Udgiver sig for en anden person eller enhed, her iblandt en Usercentrics-medarbejder eller -repræsentant.

m. Vi har ret til efter eget skøn at fjerne ethvert indhold, som vi mener ikke overholder disse Servicevilkår samt andet indhold, som vi mener er krænkende, skadeligt, stødende, urigtigt eller krænker nogen tredjeparts ophavsrettigheder eller varemærker. Vi er ikke ansvarlige for evt. forsinkelse eller fejl i forbindelse med fjernelse af sådant indhold. Hvis du lægger indhold ud, som vi vælger at fjerne, accepterer du hermed en sådan fjernelse og samtykker til at frafalde ethvert krav imod os.

n. Vi påtager os intet ansvar for indhold lagt op af dig eller andre tredjepartsbrugere, jf. punkt 6(l). Ethvert indhold indsendt af dig ved hjælp af åbne kommunikationsværktøjer, jf. punkt 6(l), forudsat, at det ikke overtræder eller krænker nogen tredjeparts ophavsret eller varemærker, bliver Usercentrics’ ejendom og giver os således en evigtvarende, uigenkaldelig, verdensomspændende, royaltyfri, eksklusiv licens til at reproducere, modificere, tilpasse, oversætte, offentliggøre, offentligt vise og/eller distribuere det, som vi finder passende. Dette finder kun anvendelse på indhold indsendt via åbne kommunikationsværktøjer som beskrevet og gælder ikke for oplysninger, der leveres som en del af tilmeldingsprocessen til at kunne bruge vores Ressourcer. Alle oplysninger, der leveres som led i vores tilmeldingsproces, er omfattet af vores Privatlivspolitik.

o. Derudover kan vi give links til eksterne hjemmesider tilhørende tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de sider, der linkes til. De sider, der linkes til, blev kontrolleret for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for oprettelse af linket. Ulovligt indhold kunne ikke genkendes på tidspunktet for oprettelse af linket. Men en permanent indholdsstyring af de linkede sider er ikke rimelig uden konkrete beviser på en overtrædelse. Ved underretning om overtrædelser fjerner vi sådanne links med det samme.

p. Som kunde giver du Usercentrics ret til at bruge dit navn og logo som reference til Usercentrics’ egne reklameformål i kontraktens løbetid. Dette kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til [email protected].

7. Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde Usercentrics og dets moderselskab og datterselskaber eller affilierede samt deres direktører, ledere, medarbejdere, donorer, forhandlere, agenter og licenstagere skadesløse og fri for alle tab, udgifter, skader, bøder, straffe og omkostninger, her iblandt advokatomkostninger som følge af brud på disse Servicevilkår eller manglende overholdelse af eventuelle forpligtelser vedrørende din Cookiebot CMP-konto afholdt af dig eller en anden person, der bruger din Cookiebot CMP-konto. Vi forbeholder os retten til eksklusivt at forsvare alle krav, som giver os ret til skadesløsholdelse i henhold til disse Servicevilkår. Du er i sådanne tilfælde forpligtet til at samarbejde i det rimelige omfang, vi beder om det, herunder, men ikke begrænset til, adgang til relevante data og dokumentation.

8. Databeskyttelse og fortrolighed

8.1. Databeskyttelse

8.1.1. Dine personlige oplysninger er meget vigtige for os, og derfor har vi oprettet en separat politik for beskyttelse af personlige oplysninger for at forklare nærmere, hvordan vi indsamler, administrerer, behandler, sikrer og gemmer dine private oplysninger. Vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger er omfattet af disse vilkår. Du kan læse hele vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på www.cookiebot.com/da/privacy-policy/.

8.1.2.  For at indgå en aftale om køb af Usercentrics’ tjenester skal du give os de nødvendige personlige oplysninger. Hvis du ikke giver os alle de nødvendige oplysninger, vil det ikke være muligt at levere tjenesten.

8.1.3. Til behandling af personlige data på vegne af dig som kunde indgår du en separat databehandleraftale med Usercentrics. I tilfælde af modsigelser gælder databehandleraftalens bestemmelser forud for disse vilkår og betingelser.

8.1.4. 8.1.4 Du kan anmode om en revision af databeskyttelsen udført af en uafhængig tredjepart, som også accepteres af Usercentrics. Du betaler 5000 EUR plus moms for en revisionsanmodning samt 200 EUR for hver time, Usercentrics bruger i forbindelse med revisionen samt andre omkostninger i forbindelse med revisionen, herunder revisoren.

8.2. Fortrolighed

8.2.1. Hver part skal med rimelig omhu beskytte den anden parts fortrolige oplysninger mod brug eller adgang for uautoriserede personer.

8.2.2. “Fortrolige oplysninger” betyder (i) alle oplysninger, der udveksles mellem parterne i forbindelse med denne aftale, enten udtrykkeligt skriftligt angivet som “fortrolige” eller på lignende måde, eller (ii) mundtlige oplysninger, der udtrykkeligt er angivet af den udstedende part som fortrolige, og (iii) uanset ovennævnte bestemmelser alle oplysninger, hvor det er klart, at de skal holdes fortrolige.

8.2.3. Forpligtelsen til fortrolighed gælder ikke for oplysninger, der allerede er almindeligt kendte på tidspunktet for kontraktens indgåelse, eller som kan blive kendt efterfølgende uden at overtræde de kontraktlige forpligtelser. Forpligtelsen til fortrolighed gælder heller ikke for fortrolige oplysninger, for så vidt den oplysende part kan godtgøre, at oplysningerne (i) er indhentet eller lovligt modtaget fra tredjepart, (ii) er indhentet med henblik på levering af kontraktmæssige tjenesteydelser til den anden part og skal videregives til tredjepart, der er lovligt engageret til dette formål, (iii) skal offentliggøres ved lov eller ved afgørelse truffet af en domstol eller en afgørelse truffet af en myndighed, eller (iv) er indhentet af fagligt forpligtede rådgivere og advokater.

8.2.4. I tilfælde af, at en af parterne har grund til at antage, at den anden parts fortrolige oplysninger er misligholdt, blevet behandlet eller videregivet uden tilladelse, skal parten straks underrette den anden part herom.

8.2.5.  Intet heri begrænser Usercentrics fra at videregive vilkårene i denne kontrakt til potentielle finansieringskilder, sikkerhedsindehavere, strategiske partnere og rådgivere.

9. Ansvars­fras­krivelse

9.1. Ved at bruge vores hjemmeside eller tjenester, forstår og accepterer du, at alle de Ressourcer, som vi leverer, er ”som de er” og ”som de er til rådighed”. Det betyder, at vi ikke indestår for eller garanterer, at:

a. Brugen af vores Ressourcer kommer til at leve op til dine behov.;

b. Brugen af vores Ressourcer forbliver uafbrudt, rettidig, sikker eller fri for fejl;

c. de oplysninger, der fås igennem brugen af vores Ressourcer, er korrekte eller pålidelige, og

d. At eventuelle fejl i driften eller funktionaliteten af alle Ressourcer bliver repareret eller korrigeret.

9.2. Ydermere forstår og accepterer du, at:

a. Ethvert indhold downloadet eller på anden måde opnået vha. vores Ressourcer, er udført efter dit eget valg og risiko, og at du alene er ansvarlig for eventuelle skader på din computer eller andre enheder for tab af data, der kan skyldes download af et sådant indhold; og at

b. Ingen information eller råd, udtrykt, underforstået, mundtligt eller skriftligt, som du har fået af Usercentrics eller igennem de Ressourcer vi leverer, giver nogen form for garanti eller betingelser, undtagen dem, der udtrykkeligt er beskrevet i disse Servicevilkår.

9.3 Medmindre andet er nævnt, fraskriver Usercentrics sig udtrykkeligt alle garantier og betingelser af enhver art, hvad enten det er sket udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, eventuelt underforståede garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til bestemte formål og ikke-krænkelse.

10. Ansvars­begræns­ning

I forbindelse med ovenfor forklarede ansvarsfraskrivelse forstår og accepterer du udtrykkeligt, at eventuelle krav imod os begrænses til det beløb, som du har betalt i de foregående 12 måneder, hvis nogen betaling er sket, for brug af produkter og/eller tjenester. Usercentrics er ikke ansvarlig for direkte, indirekte, tilfældige eller eksemplariske tab eller skader, herunder bøder og straffe, samt følgeskader, der måtte opstå som følge af brugen af vores Ressourcer eller som følge af ændringer, tab af data eller korruption, opsigelse, tab af adgang eller nedetid i det fulde omfang gældende lovgivning tillader.

11. Ophavs­rettig­heder/ varemærker

11.1. Alt indhold og materialer, der er tilgængelige på cookiebot.com defineret som Ressourcerne i afsnit 6, herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, hjemmesidenavn, kode, billeder og logoer er Usercentrics’ intellektuelle ejendom og er beskyttet af gældende lovgivning om ophavsret og varemærker. Enhver form for uhensigtsmæssig brug, herunder, men ikke begrænset til, reproduktion, distribution, visning eller transmission af indhold på denne hjemmeside er strengt forbudt, medmindre Usercentrics specifikt har givet tilladelse hertil.

11.2. Disse Servicevilkår giver dig intet ejerskab i eller til vores Ressourcer, men kun en begrænset brugsret, som kan tilbagekaldes, i overensstemmelse med Servicevilkårene eller Aftalen. Usercentrics giver ingen licens eller andre brugsrettigheder til anvendelse af nogen af sine varemærker, servicemærker eller ophavsretligt beskyttet materiale, eller anden intellektuel ejendom, medmindre andet udtrykkeligt er beskrevet i disse Servicevilkår eller aftalt skriftligt.

11.3. Ydermere accepterer du at afstå fra nogen handling, som på nogen måde kompromitterer vores Ressourcer, inklusive men ikke begrænset til: (i) reverse engineering, omvendt kompilering, dekryptering, demontering eller andre måder til at udlede kildekoden fra Ressourcen; (ii) modificere, oversætte eller skabe afledte værker af Ressourcerne; (iii) give underlicens, gensælge, udleje, lease, distribuere, markedsføre, kommercialisere eller på anden vis overføre brugsretten til Ressourcerne; eller (iv) indlejre Ressourcerne i nogen tredjeparts applikation, hvis ikke dette er udtrykkeligt tilladt.

11.4. Efter anmodning fra Usercentrics skal du på ethvert givet tidspunkt kunne bekræfte, at du overholder bestemmelserne i dette afsnit. Hvis du ikke er i stand til at give sådan en bekræftelse inden for 15 hverdage efter modtagelse af anmodningen, kan dette efter Usercentrics’ eget skøn blive betragtet som en overtrædelse af disse Servicevilkår.

12. Gældende lov og sted

12.1. Forholdet mellem dig og os er udelukkende underlagt dansk lovgivning, med udtrykkelig undtagelse af FN’s konvention om aftaler om salg af varer. 

12.2. I tilfælde af enhver tvist eller uenighed, der måtte opstå under eller i forbindelse med disse Servicevilkår eller Aftalen (herunder en tvist eller uenighed med hensyn til gyldigheden af Servicevilkårene eller Aftalen), skal denne tvist eller uenighed henvises til og løses under de danske domstoles eksklusive jurisdiktion.

12.3. Skulle en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser være ugyldige, forbliver den resterende del af kontrakten gyldig. Den ugyldige bestemmelse erstattes af den relevante lovbestemte bestemmelse.

Klik her for at se de tidligere servicevilkår, der gælder indtil den 30. juni 2024.

  Hold dig informeret

  Bliv en del af vores voksende community af databesky­ttelses­entusiaster nu. Tilmeld dig Cookiebot™-nyhedsbrevet for at få alle de seneste opdateringer direkte i din indbakke.

  Ved at klikke på "Abonner" bekræfter jeg, at jeg ønsker at abonnere på Cookiebot™-nyhedsbrevet. Jeg kan nemt opsige mit abonnement på Cookiebot™-nyhedsbrevet og tilbagekalde mit samtykke til at bruge mine data ved at klikke på afmeldingslinket. Alternativt kan jeg skrive til [email protected] for at fremsætte anmodningen. Privatlivspolitik.