Logo Logo
Cookiebot

1. Aftale imellem dig og Cybot A/S


1.1. Disse servicevilkår ("Vilkår") styrer din erhvervelse og brug af tjenester på vores hjemmeside www.cookiebot.com. Ved at acceptere disse Vilkår, enten ved at klikke på et felt og derved angive din accept eller ved at udfylde en ordreseddel eller et andet dokument, der henviser til disse Vilkår, accepterer du, at disse Vilkår udgør en del af aftalen imellem dig og Cybot A/S (“Cybot”) (“Aftalen”).

1.2. Disse Vilkår blev sidst opdateret den 18. januar 2018 og træder i kraft imellem dig og Cybot, den dag du afgiver en ordre eller opretter en konto på www.cookiebot.com. Cybot forbeholder sig retten til at ændre disse Vilkår fra tid til anden. Hvis sådanne ændringer anses for at være væsentlige, informerer Cybot sine registrerede kunder herom pr. e-mail, og ændringerne træder i kraft en måned efter udsendelsen af en sådan e-mail. Din fortsatte brug af vores hjemmeside og tjeneste efter sådanne ændringer udgør en anerkendelse og accept af de ændrede Vilkår.

1.3. I tilfælde af uoverensstemmelser imellem ordlyden på vores hjemmeside og disse Vilkår, gælder disse Vilkår.

1.4. Disse Servicevilkår såvel som alle øvrige danske tekster på hjemmesiden er ikke officielle oversættelser og gives kun som formålstjenlige oversættelser. De skal derfor tolkes i overensstemmelse med den engelsksprogede udgave heraf, som skal være den gældende i tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem den engelske udgave og disse oversættelser. Cybot påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, udeladelser eller uklarheder i oversættelserne. Enhver person eller instans, der stoler på det oversatte indhold, gør dette på egen risiko. Hvor der måtte være tvivl, skal der altid refereres til den officielle engelsksprogede udgave.

2. De tjenester vi leverer - og hvad du skal gøre


2.1. EU's Generel forordning om databeskyttelse (General Data Protection Regulation - GDPR)-/EU ePrivacy Regulation (ePR)-test

2.1.1. Cybot tilbyder en gratis GDPR-/ePR-test, som analyserer din hjemmeside og giver dig en antydning af, om din hjemmeside overholder reglerne vedrørende online sporing i GDPR og ePR.

2.1.2. GDPR-/ePR-testen er kun baseret på nogle basale krav i GDPR og ePR, og derudover kun en analyse af op til 5 undersider af din hjemmeside. Den er derfor ikke en komplet analyse af din hjemmeside. Et positivt testsvar kan derfor ikke ses som en garanti for, at din hjemmeside opfylder alle krav til GDPR og ePR.

2.1.3. Ansvarsbegrænsningen som fastlagt i paragraf 9 og paragraf 10 gælder derfor også for brugen af GDPR-/ePR-testen.

2.1.4. Hvis du ønsker at udføre en komplet analyse af din hjemmeside, skal du abonnere på Cookiebot i henhold til paragraf 2.2.

2.2. Cookiebot-abonnement

2.2.1. Med forbehold for tilmeldingsproceduren på vores hjemmeside og betaling af abonnementsgebyret (som beskrevet i paragraf 3.1 nedenfor), leverer Cybot de servicer (“Cookiebot”) til dig, som står beskrevet på vores hjemmeside.

2.2.2. Cookiebot er designet som en service, der skal lette overholdelsen af EU's regler om brug af cookies på din hjemmeside og til at hjælpe dig med at få de relevante tilladelser til at bruge cookies fra brugerne af din hjemmeside. Cybot er kun It-infrastrukturens serviceudbyder, og det er dit eget ansvar at sikre korrekt implementering og at give relevant input til systemet, herunder udarbejdelse af en passende formulering af anmodningen om tilladelser og at give de nødvendige oplysninger til brugerne af din hjemmeside for at opnå et “informeret”, “forudgående” og “underforstået” eller “udtrykkeligt” samtykke, når det er relevant. Den relevante EU-lovgivning er ikke nødvendigvis implementeret på samme måde i alle EU-lande, og vi kan ikke garantere, at brugen af Cookiebot automatisk fører til overholdelse af alle relevante regler og regler vedrørende brugen af cookies eller indsamling af samtykker til brug af cookies. Vi opfordrer dig til at søge lokal juridisk rådgivning for at sikre overholdelse af lokal lovgivning, når du implementerer løsningen på din hjemmeside og til at skræddersy ordlyden af samtykket, der skal vises på din hjemmeside.

2.2.3. Hvis du ejer flere hjemmesider, kan Cookiebot bede dine brugere om et samtykke, der dækker alle dine domæner (“Bulk-samtykke”) ved brugerens første besøg på en af dine hjemmesider. Du skal garantere, at du er den retmæssige ejer af alle domæner, der er anført på Cookiebots “domæneoversigt”, eller at du på anden måde har de nødvendige rettigheder til at inkludere sådanne hjemmesider på “domænelisten”. Funktionaliteten af Bulk-indholdet afhænger af brugerens accept af tredjeparters cookies i den webbrowser, der bruges til at få adgang til din hjemmeside.

2.2.4. Hvis du bruger Cookiebot til at fritage fra specifikke strengt nødvendige cookies, hvis en bruger afviser brugen af cookies, er det dit ansvar at sikre, at sådanne cookies er strengt nødvendige for at muliggøre den grundlæggende funktionalitet, som brugeren aktivt søger på din hjemmeside i overensstemmelse med gældende lovgivning.

2.2.5. Cookiebot selv sætter automatisk op til to cookies i brugerens webbrowser, når brugeren besøger din hjemmeside: førsteparts-cookien “CookieConsent”, der gemmer brugerens samtykke og, hvis du aktiverer “Bulk-samtykke” i Cookiebot, tredjeparts-cookien “CookieConsentBulkTicket”, som gemmer en krypteret nøgle for at aktivere Bulk-samtykke på tværs af dine domæner som beskrevet i ovenstående paragraf 2.2.3. Begge cookies udløber automatisk til fornyelse 12 måneder efter brugerens samtykke.

2.2.6. En bruger kan når som helst tilbagetrække sit samtykke ved at slette de to cookies nævnt i paragraf 2.2.5. Alternativt kan en bruger til enhver tid ændre et samtykke ved at klikke på et link, der aktiverer Cookiebots “forny”-metode som beskrevet på developer. Denne funktion kræver, at du indsætter et link til metoden fra din hjemmeside, f.eks. fra din hjemmesides fortrolighedspolitik, eller implementerer Cookiebots cookieerklæring, der indeholder det relevante link til fornyelse af godkendelsen.

2.2.7. Et brugersamtykke er logget og dokumenteret ved tilmelding af brugerens anonyme IP-nummer, browserbrugeragent, hjemmeside-URL, dato og klokkeslæt for samtykket og en unik, krypteret nøgle, der er gemt i datacenteret hos Cybots cloud-leverandør, Microsoft Ireland Operations Ltd i Dublin, Irland. Du kan downloade en kopi af godkendelsesloggen fra Cookiebot Manageren, hvorefter det er dit eget ansvar at håndtere logkopi-data i overensstemmelse med gældende lovgivning. Efter 12 måneder slettes samtykket automatisk fra vores log og bruges kun i en aggregeret, anonym form som en del af de statistikker, som du har adgang til i Cookiebot.

2.2.8. Hvis dit abonnement forvaltes af en autoriseret Cookiebot-forhandler, har forhandleren adgang til indsamlede data og konfigurationer, når han administrerer dit abonnement, men forhandleren har ingen ret til at dele, bruge eller sælge de indsamlede data og konfigurationer. Indsamlede data og konfigurationer bliver ikke delt med eller solgt til tredjeparter af Cybot.

2.3. Cybot er databehandler og handler kun efter instrukser fra dig som dataansvarlig. Cybot træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte data mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller ulovlig handling. Cybot er underlagt de garantier, der er fastlagt i Danmarks lovgivning, hvor virksomheden er etableret.

2.4. Cybot organiserer sine ressourcer for at levere et højt serviceniveau med mindst 99,9% oppetid på driften af cloud-servicen og en svartid på mindre end Èn arbejdsdag til kritiske supportanmodninger (blokerende hændelse) og 10 arbejdsdage til ikke-kritiske supportanmodninger (ikke-blokerende hændelse).

2.5. Cookiebot er en selvbetjent service. Som kunde kan du sende spørgsmål, kommentarer eller forslag via helpdesken på www.cookiebot.com/goto/helpdesk. Hvis du er utilfreds med den ydede service, bedes du kontakte Cybot. Hvis sagen ikke kan løses, kan du bruge EU-kommissionens online klageportal på http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Priser


3.1. Cookiebot-abonnement

3.1.1. Alle de følgende abonnementer inkluderer månedlige hjemmesidescanninger, samtykkebanner og Cookie-erklæring på din hjemmeside, samtykkelog og sporingsrapporter for dokumentation, frontend API for nem implementering.

3.1.2. Aktuelle priser kan findes på www.cookiebot.com/goto/pricing.

3.1.3. Priserne kan til enhver tid ændres af Cybot med 90 dages varsel, som bliver sendt til dig pr. e-mail, hvis du har tilmeldt din brugerkonto på vores hjemmeside.

3.1.4. Premium

3.1.4.1. Premiumplanen omfatter, ud over funktionerne nævnt i paragraf 3.1.1, et tilpasset banner, en tilpasset deklaration, flere sprog, e-mailrapporter, dataeksport, geoplacering, bulk-samtykke, samtykkestatistik samt et internt domænealias.

3.1.4.2. Funktionen “internt domænealias”, som nævnt i paragraf 3.1.4.1, kan kun bruges til ikke-produktionsdomæner, f.eks. domæner til udvikling, test og staging. Det leverede domænealias har kun begrænset funktionalitet, f.eks. logges samtykke ikke til disse domænetyper.

3.1.4.3. Du kan ændre scanningsfrekvensen for et domæne fra “månedlig” til “daglig” mod et ekstra gebyr, som fastlagt i paragraf 3.1.2.

3.1.5. Prøveversion

3.1.5.1. Hvis du abonnerer på en prøveversion af Cookiebot, kan du bruge tjenesten gratis i 30 dage. Prøveversionen giver adgang til alle funktioner i Cookiebot undtagen manuel scanning af domæner. Derudover er antallet af domæner begrænset til 10, og antallet af sider, der scannes, er begrænset til 100 pr. domæne.

3.1.6. Freemium

3.1.6.1. Hvis dit domæne indeholder 100 sider eller mindre, kan du få et Freemium-abonnement, som er gratis. Du kan kun abonnere på Freemium for Èt domæne.

3.1.6.2. Freemium-abonnementet omfatter ikke funktionerne nævnt i paragraf 3.1.4.1.

3.1.6.3. Freemium-abonnementet opgraderes automatisk til en prøveversion, hvis en scanning af dit domæne viser, at det indeholder over 100 sider. Du informeres om en sådan opgradering pr. e-mail.

4. Betaling og fakturering


4.1. Abonnementer faktureres månedligt bagud eller årligt forud og betales ved bankoverførsel eller kreditkort. Du skal give os gyldige og opdaterede kreditkortoplysninger, når du tilmelder dig Cookiebot med dit kreditkort. Du autoriserer os til at trække på dit kreditkort eller din bankkonto for alle tjenester, som du har accepteret at købe af vores hjemmeside. Ved at acceptere en fakturaaftale vha. PayPal autoriserer du Cybot til at opkræve betaling uden yderligere samtykke fra dig.

4.2. Du er forpligtet til at holde dine betalingsoplysninger opdateret. Du kan forny din betalingsgodkendelse via menuen “Min konto” på din hjemmeside efter login.

4.3. Vi hæver gebyret for den første måneds/det første års abonnement, inklusiv eventuelt gældende moms, en måned efter domænet (domænerne) er blevet tilføjet din konto. Hvis du betaler via bankoverførsel, skal du betale din faktura senest 30 dage efter modtagelsen.

4.4. Eventuelle yderligere domæner, der tilføjes til din Cookiebot-konto i løbet af den årlige betalingsperiode, faktureres separat for at tilpasse faktureringscyklussen for det ekstra domæne og de(t) andet (andre) domæne(r).

4.5. Efter hver måneds domænescanning fastsætter Cookiebot automatisk størrelsen af det næste abonnementsgebyr for hvert domænenavn baseret på antallet af undersider, der er fundet.

4.6. Hvad enten abonnementsgebyret betales pr. bankoverførsel eller kreditkort, sendes fakturaer til den e-mailadresse, der står registreret på din Cookiebot-konto. Når du logger ind på Cookiebot, kan du se og downloade fakturaer, der er udstedt til dig, under menuen “Min konto”.

4.7. Du kan når som helst ændre betalingsperioden på din brugerkonto på www.cookiebot.com.

4.8. Betaler du med kreditkort, afholder vi alle transaktionsgebyrer. Betaler du ved bankoverførsel til vores konti i England, Tyskland eller Danmark, er du alene forpligtet til at afholde alle transaktionsomkostninger.

4.9. Lokal moms vil blive opkrævet af kunder beliggende i EU, bortset fra virksomheder, der har registreret et gyldigt moms-nummer hos os ("omvendt betalingspligt"). Undtagelsen gælder ikke for danske virksomheder. Kunder uden for EU vil ikke blive opkrævet moms.

4.10. Hvis du repræsenterer en virksomhed beliggende i EU og uden for Danmark, og jeres momsnummer ikke godkendes i Europa-Kommissionens VIES momsnummer kontrolsystem på fakturadatoen, er vi forpligtet til at opkræve moms, som ikke vil blive refunderet.

4.11. Alle ordrer vil blive opkrævet i US Dollars (USD), Euro (EUR), Pund Sterling (GBP), Schweiziske Franc (CHF), Polske Zloty (PLN), Danske Kroner (DKK), Norske Kroner (NOK) eller Svenske Kronar (SEK) afhængig af valuta-indstilling på din konto.

5. Periode og opsigelse


5.1. Aftalen og dit abonnement på vores ydelser er effektive i det øjeblik du tilmelder dig vores tjenester på vores hjemmeside og indtil abonnementet og aftalen opsiges af dig eller os.

5.2. Du kan når som helst opsige dit abonnement eller fjerne et domæne fra din konfiguration uden varsel til udløb i slutningen af den måned, hvori du opsiger dit abonnement eller fjerner et domæne. Du kan opsige dit abonnement med omgående virkning ved at klikke på “Annuller min konto” under menuen “Min konto” på vores hjemmeside. Dine data (inklusiv kontooplysninger, fakturaer og indsamlede brugergodkendelser) slettes permanent uden yderligere varsel eller mulighed for gendannelse. Du skal selv slette Cookiebot-scriptene på din hjemmeside, før du annullerer din konto, for scriptene fungerer ikke længere fra det tidspunkt du annullerer kontoen.

5.3. Alle månedlige eller årlige betalinger forud refunderes ikke, hvis du opsiger dit abonnement eller fjerner et domæne fra din Cookiebot-konto.

6. Ansvarlig brug og adfærd


Ved at besøge vores hjemmeside og få direkte eller indirekte adgang til de oplysninger, ressourcer, tjenester, produkter og værktøjer, som vi tilbyder gratis og mod betaling (the ”Ressourcerne”), accepterer du kun at bruge disse Ressourcer til de formål, der er tilladt af (a) disse Vilkår, og (b) gældende love, regler og generelt accepterede online praktikker eller retningslinjer.

Herunder forstår du at:

a. For at få adgang til vores ressourcer, kan det være nødvendigt at give visse oplysninger om dig selv (som identitet, kontaktoplysninger osv.) som del af registreringsprocessen eller som del af din mulighed for at bruge Ressourcerne. Du accepterer, at oplysninger, som du giver, altid er korrekte og opdaterede.

b. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af eventuelle login-oplysninger, der er knyttet til enhver konto, og som du bruger til at få adgang til vores Ressourcer. Du er derfor selv ansvarlig for alle aktiviteter, der foregår på din(e) konto/konti.

c. Du må kun give godkendte brugere, der besidder retmæssigt opnåede login-oplysninger, lov til at anvende Ressourcerne, og du skal sikre, at alle der anvender Ressourcerne, udelukkende gør dette i henhold til din autoriserede brugsret, og at disse Vilkår overholdes.

d. Du må ikke gøre Ressourcerne eller nogen login-oplysning tilgængelig for nogen tredjepart, inklusive, uden begrænsning, nogen form for udlejning, servicebureau, hosting, timesharing-ordning eller fremvise Ressourcerne for nogen tredjepart.

e. Adgang til (eller forsøg på at få adgang) til nogle af vores Ressourcer på anden måde end gennem de midler, vi leverer, er strengt forbudt. Du accepterer specifikt, at du ikke skaffer dig adgang (eller vil forsøge at skaffe dig adgang) til nogen af vores Ressourcer via en automatiseret, uetisk eller ukonventionel måde.

f. Det er strengt forbudt at deltage i aktiviteter, der afbryder eller forstyrrer vores Ressourcer, herunder de servere og/eller netværk, hvor vores Ressourcer er placeret eller tilsluttet. Dette inkluderer enhver form for begrænsning af andre autoriserede brugeres anvendelse af Ressourcerne.

g. Forsøg på at kopiere, duplikere, reproducere, sælge, handle eller videresælge vores Ressourcer er strengt forbudt, medmindre andet er aftalt skriftligt.

h. Ressourcerne må ikke anvendes på nogen måde, der er ulovlig, eller som skader Cybot, efter Cybots eget skøn.

i. Du må gøre dit bedste for at samarbejde med og assistere Cybot i at identificere og forhindre enhver uautoriseret anvendelse, kopiering eller offentliggørelse af Ressourcerne eller nogen del heraf.

j. Hvis du kender til en faktisk eller potentiel krænkelse via piratkopiering af Ressourcerne, eller hvis du selv beskyldes for piratkopiering af nogen anden part end Cybot i forbindelse med din anvendelse af Ressourcerne, skal du underrette Cybot om dette snarest muligt.

k. Du er eneansvarlig for eventuelle konsekvenser, tab eller skader, som vi direkte eller indirekte måtte lide på grund af uautoriserede aktiviteter, udført af dig som forklaret ovenfor, og som kan medføre strafferetligt eller civilretligt ansvar.

l. På vores hjemmeside kan vi tilbyde forskellige åbne kommunikationsværktøjer, som f.eks. en helpdesk, blogkommentarer, blogindlæg, offentlig chat, fora, opslagstavler, nyhedsgrupper, produktvurderinger og anmeldelser, forskellige sociale medietjenester mv. Du forstår, at vi generelt ikke forhåndsscanner eller overvåger det indhold, der lægges ud af brugerne af disse forskellige kommunikationsværktøjer, hvilket betyder, at hvis du vælger at bruge disse værktøjer til at indsende nogen form for indhold til vores hjemmeside, er det dit personlige ansvar at bruge disse værktøjer på en ansvarlig og etisk måde. Ved at sende oplysninger eller på anden måde at bruge åbne kommunikationsredskaber som nævnt, accepterer du, at du ikke uploader, deler eller på anden måde distribuerer indhold, der:

i. Er illegalt, truende, ærekrænkende, chikanerende, nedværdigende, intimiderende, bedragerisk, invaderende, racistisk eller indeholder nogen form for forførende, uhensigtsmæssigt eller grafisk sprog;

ii. Overtræder noget varemærke, patent, handelshemmelighed, ophavsret eller anden ejendomsret;

iii. Indeholder nogen form for uautoriseret eller uopfordret reklame;

iv. Udgiver sig for en anden person eller enhed, her iblandt en Cybot-medarbejder eller -repræsentant.

m. Vi har ret til efter eget skøn at fjerne ethvert indhold, som vi mener ikke overholder disse Vilkår samt andet indhold, som vi mener er krænkende, skadeligt, stødende, unøjagtigt eller krænker nogen tredjeparts ophavsrettigheder eller varemærker. Vi er ikke ansvarlige for evt. forsinkelse eller fejl i forbindelse med fjernelse af sådant indhold. Hvis du lægger indhold ud, som vi vælger at fjerne, accepterer du hermed en sådan fjernelse og samtykker i at frafalde ethvert krav imod os.

n. Vi påtager os intet ansvar for indhold lagt op af dig eller andre tredjepartsbrugere på vores hjemmeside. Ethvert indhold indsendt af dig ved hjælp af åbne kommunikationsværktøjer på vores hjemmeside, forudsat, at det ikke overtræder eller krænker nogen tredjeparts ophavsret eller varemærker, blive Cybots ejendom og giver os som sådan en evigt varende, uigenkaldelig, verdensomspændende, royaltyfri, eksklusiv licens til at reproducere, modificere, tilpasse, oversætte, offentliggøre, offentligt vise og / eller distribuere det, som vi finder passende. Dette referer kun til og finder anvendelse på indhold indsendt via åbne kommunikationsværktøjer som beskrevet og gælder ikke for oplysninger, der leveres som en del af tilmeldingsprocessen til at kunne bruge vores ressourcer. Alle oplysninger, der leveres som led i vores tilmeldingsproces, er omfattet af vores fortrolighedspolitik.

7. Erstatning


Du accepterer at holde Cybot og dets moderselskab og datterselskaber eller affilierede samt dets direktører, ledere, medarbejdere, donorer, forhandlere, agenter og licenstagere skadesløse og fri for tab, udgifter, skader og omkostninger, her iblandt rimelige advokatomkostninger som følge af brud på disse Vilkår eller manglende overholdelse af eventuelle forpligtelser vedrørende din konto afholdt af dig eller en anden person, der bruger din konto. Vi forbeholder os retten til at forsvare alle krav, som giver os ret til erstatning i henhold til disse Vilkår. Du er i sådanne tilfælde forpligtet til at samarbejde i det rimelige omfang vi beder om det.

8. Fortrolighed


Dit privatliv er meget vigtigt for os, og derfor har vi oprettet en separat Privatlivspolitik, hvori vi detaljeret forklarer, hvordan vi indsamler, administrerer, bearbejder, sikrer og gemmer dine private oplysninger. Vores Privatlivspolitik udgør del af disse Vilkårs anvendelsesområde. For at læse hele vores Privatlivspolitik, bedes du gå til www.cookiebot.com/goto/privacypolicy.

9. Begrænsning af ansvar


9.1. Ved at bruge vores hjemmeside eller tjenester, forstår og accepterer du, at alle de ressourcer, som vi leverer, er îsom de erî og îsom de er til rådighedî. Det betyder, at vi ikke påstår eller garanterer, at:

a. brugen af vores ressourcer kommer til at leve op til dine behov.

b. brugen af vores ressourcer bliver uafbrudt, rettidig, sikker eller fri for fejl.

c. de oplysninger, der fås igennem brugen af vores ressourcer er korrekte eller pålidelige, og

d. at eventuelle fejl i driften eller funktionaliteten af alle ressourcer bliver repareret eller korrigeret.

9.2. Ydermere forstår og accepterer du, at:

a. Ethvert indhold downloadet eller på anden måde opnået vha. vores ressourcer, er udført efter eget valg og risiko, og at du alene er ansvarlig for eventuelle skader på din computer eller andre enheder for tab af data, der kan skyldes download af et sådant indhold.

b. Ingen information eller råd, udtrykt, underforstået, mundtligt eller skriftligt, som du har fået af Cybot eller igennem ressourcer vi leverer, giver nogen form for garanti eller betingelser, undtagen dem, der udtrykkeligt er beskrevet i disse Vilkår.

10. Ansvarsbegrænsning


10.1. I forbindelse med ovenfor forklarede ansvarsbegrænsning forstår du udtrykkeligt og accepterer, at eventuelle krav imod os begrænses til det beløb, som du har betalt i de foregående 12 måneder, om noget, for brug af produkter og/eller tjenester. Cybot er ikke ansvarlig for direkte, indirekte, tilfældige eller eksemplariske tab eller skader samt følgeskader, der måtte opstå som følge af brugen af vores ressourcer eller som følge af ændringer, tab af data eller korruption, opsigelse, tab af adgang eller nedetid i det fulde omfang loven om begrænsninger af ansvar gælder.

10.2. Medmindre andet er nævnt, fraskriver Cybot sig udtrykkeligt alle garantier og betingelser af enhver art, hvad enten det er udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, eventuelt underforståede garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til bestemte formål og ikke-overtrædelse.

11. Ophavsrettigheder/varemærker


11.1. Alt indhold og materialer, der er tilgængelige på www.cookiebot.com, defineret som Ressourcerne i Paragraf 6, her iblandt, men ikke begrænset til, tekst, grafik, hjemmesidenavn, kode, billeder og logoer er den intellektuelle ejendom af Cybot og er beskyttet af gældende love om ophavsret og varemærker. Enhver form for uhensigtsmæssig brug, herunder, men ikke begrænset til, reproduktion, distribution, visning eller transmission af indhold på denne hjemmeside er strengt forbudt, medmindre Cybot specifikt har givet tilladelse hertil.

11.2. Disse Vilkår giver dig ingen ejerandel i eller til vores Ressourcer, men kun en begrænset brugsret, som kan tilbagekaldes, i overensstemmelse med Vilkårene eller Aftalen. Cybot giver ingen licens eller andre brugerrettigheder til anvendelse af nogen af deres varemærker, servicemærker eller ophavsretligt beskyttet materiale, eller anden intellektuel ejendom, med undtagelse af som udtrykkeligt beskrevet i disse Vilkår eller aftalt skriftligt.

11.3. Ydermere accepterer du at afstå fra nogen handling, som på nogen måde kompromitterer vores Ressourcer, inklusive men ikke begrænset til: (i) reverse engineering, omvendt kompilering, dekryptering, demontering eller andre måder til at udlede kildekoden fra Ressourcen; (ii) modificere, oversætte, eller skabe afledte værker af Produktet; (iii) give i underlicens, gensælge, udleje, lease, distribuere, markedsføre, kommercialisere eller på anden vis overføre brugsret til Ressourcen; eller (iv) indlejre Ressourcerne i nogen tredjeparts applikation, hvis ikke dette er udtrykkeligt tilladt.

11.4. Efter anmodning fra Cybot skal du på ethvert givet tidspunkt kunne bekræfte, at du overholder bestemmelserne i denne Paragraf. Hvis du ikke er i stand til at give sådan en bekræftelse inden for 15 hverdage efter modtagelse af anmodningen, kan dette efter Cybots eget skøn blive betragtet som en overtrædelse af disse Vilkår.

12. Gældende lov og sted


12.1. Denne hjemmeside bestyres af Cybot i Danmark. Ved at skaffe dig adgang til vores hjemmeside eller købe vores tjenester accepterer du lovene i Danmark (undtagen evt. lovbestemmelser, der ville føre til brug af andet end dansk lov) som gælder for alle problemer i forhold til brugen af vores hjemmeside og købet af alle produkter eller tjenester igennem denne side.

12.2. I tilfælde af enhver tvist eller uenighed, der måtte opstå under eller i forbindelse med disse Vilkår eller Aftalen (herunder en tvist eller uenighed med hensyn til gyldigheden af Vilkårene eller Aftalen), skal denne tvist eller uenighed henvises til og løses under de danske domstoles eksklusive jurisdiktion.

13. Kontaktoplysninger


Hvis du har spørgsmål eller kommentarer angående disse Vilkår som beskrevet ovenfor, kan du kontakte os på:

Cybot A/S
Havnegade 39
1058 København
Danmark

Telefon: +45 50 333 777
E-mail: mail@cybot.com
CVR-nr.: DK34624607

Gør dine cookies og online tracking GDPR compliant

Tilmeld dig gratis