Bliv klar til DMA med overholdelse af GDPR og ePrivacy

Se, hvor nem det kan være at overholde reglerne for databeskyttelse med indhentning af brugersamtykke og signalering i henhold til GDPR og ePrivacy.

Start 14-dages gratis prøveperiode

Introduktion til forordningen om digitale markeder

Forordningen om digitale markeder, også kaldet DMA, blev indført af Europa-Kommissionen (EC) og træder i kraft den 6. marts 2024. DMA-forordningen har til formål at beskytte brugernes databeskyttelse online og bidrage til at sikre fair konkurrence på digitale markeder blandt virksomheder, der driver forretning i EU/EØS.

I henhold til DMA-forordningen om digitale markeder har Europa-Kommissionen udpeget seks virksomheder, der repræsenterer nogle af de største og mest indflydelsesrige store teknologivirksomheder, som gatekeepere. Disse virksomheder har specifikke drifts- og overholdelseskrav i henhold til forordningen. Forordningen berører også tredjepartsvirksomheder, der anvender gatekeepernes platforme og tjenester til f.eks. reklameformål.

Få mere at vide: DMA: Den europæiske forordning om digitale markeder, forklaret

Hvilke virksomheder gælder forordningen om digitale markeder (DMA) for?

Fem af de i øjeblikket udpegede gatekeepere er amerikanske virksomheder, og én er kinesisk. De har alle stor indflydelse med massive brugerbaser og har stor indflydelse på både forbrugere og digitale virksomheder.

De seks gatekeepere er:

 • Alphabet (moderselskab for Google og Android)
 • Amazon
 • Apple
 • ByteDance (moderselskab for TikTok)
 • Meta (moderselskab for Facebook, Instagram og WhatsApp)
 • Microsoft (moderselskab for LinkedIn)

Europa-Kommissionen identificerer endvidere i DMA det, de kalder centrale platformstjenester (CPS), der leveres af disse gatekeepere. CPS’erne er:

 • 6 formidlende platforme (Amazon Marketplace, Google Maps, Google Play, Google Shopping, iOS App Store og Meta Marketplace)
 • 4 sociale netværk (Facebook, Instagram, LinkedIn og TikTok)
 • 3 online reklametjenester (Amazon, Google og Meta)
 • De 3 mest populære operativsystemer (Google Android, iOS, Windows PC OS)
 • 2 webbrowsere (Chrome og Safari)
 • 2 store kommunikationstjenester (Facebook Messenger og WhatsApp, begge ejet af Meta)
 • 1 videodelingsplatform (YouTube)
 • 1 søgemaskine (Google)

Det overvejes at tilføje flere andre virksomheder og en række yderligere platforme og tjenester til CPS-listen, og de kan derfor ændres i fremtiden.

Du kan gøre dig klar til DMA nu ved at implementere Cookiebot CMP på din virksomheds hjemmeside. Start din gratis 14-dages prøveperiode og se, hvor let det er, at opnå og opretholde overholdelse af de vigtigste privatlivslovgivninger.

Kom i gang

Hvilke ansvarsområder har gatekeepere under DMA?

Et af de vigtigste formål med forordningen om digitale markeder er at forbedre mindre tredjepartsvirksomheders evne til at konkurrere med gatekeepere og fremme lige konkurrencevilkår.

De største krav til gatekeepere i forbindelse med at nå disse mål vedrører:

 • interoperabilitet
 • ikke-forskelsbehandling
 • dataadgang
 • dataportabilitet
 • gennemsigtighed
 • profilering

Læs Kommissionens liste over, hvad gatekeepere skal og ikke må: Forordningen om digitale markeder: sikring af retfærdige og åbne digitale markeder

Generelt skal gatekeepere sikre større åbenhed på deres platforme, så tredjeparter har lige adgang til målgrupper og data, der produceres på platformene. Gatekeepere må ikke give nogen en bedre stilling end andre med hensyn til rangordning eller adgang til deres produkter og tjenester, og de skal gøre det nemt for brugerne at overføre deres data væk fra deres platforme til andre tjenester.

Gatekeepere skal også indhente samtykke, før brugernes data indsamles eller anvendes, og kan håndhæve dette krav over for tredjeparter, der bruger deres platforme. Det er også forbudt for dem at bruge personlige data til at profilere brugere uden samtykke. Brugerne skal også kunne afinstallere apps og funktioner, der er forudinstalleret på gatekeepernes platforme.

Hvilke ansvarsområder har mindre virksomheder i henhold til EU-forordningen om digitale markeder?

Mindre virksomheder, der bruger gatekeepernes tjenester, vil sandsynligvis være nødt til at sørge for og være i stand til at bevise overholdelse af DMA. Dette vil hovedsageligt være i form af at indhente gyldigt brugersamtykke, før personlige data indsamles eller bruges via gatekeeperes platforme eller tjenester, som bruges af tredjeparter. Disse virksomheder vil også i mange tilfælde være forpligtet til at signalere samtykke til gatekeeperne for at bevare adgangen til deres platforme, f.eks. via Google Consent Mode.

En CMP (Consent Management Platform) som Cookiebot CMP gør det nemt og problemfrit at notificere brugere, indhente samtykkepræferencer, sikre opbevaring af tilladelser og integreret signalering til gatekeepers om, at samtykke er opnået.

Få mere at vide: Forordningen om digitale markeder (DMA) for startups og små og mellemstore virksomheder: Fremtidens muligheder og udfordringer

Fordelene ved forordningen om digitale markeder 

DMA giver potentielle fordele til en lang række grupper og har til formål at gavne alle, lige fra slutbrugere til nye og innovative virksomheder.

For nystartede teknologivirksomheder og små og mellemstore virksomheder:

 • Bredere muligheder for innovation og konkurrence på det digitale marked
 • Mere fair vilkår og betingelser, der ikke begrænser udvikling, vækst eller produkt- og servicetilbud

For virksomheder, der er afhængige af gatekeepernes platforme:

 • Arbejde i et mere fair forretningsmiljø
 • Bedre adgang til data og målgrupper for at fremme vækst og innovation

Til online-forbrugere:

 • Adgang til flere og bedre tjenester
 • Gunstige betingelser for accelereret innovation
 • Flere muligheder for at udøve deres rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger
 • Bedre beskyttelse af deres data
 • Forbedrede muligheder for at bruge de platforme og tjenester, de ønsker, på den måde de ønsker det, til mere rimelige priser

For udpegede gatekeepere:

 • Kan vedligeholde det, de har opbygget, og den rækkevidde, de har opnået
 • Kan forbedre driften for at sikre overholdelse af databeskyttelse i henhold til flere forordninger
 • Mulighed for at styrke brandets omdømme og forbrugernes tillid med en mere åben forretningspraksis og mere gennemsigtighed i forbindelse med databeskyttelse

Hvordan kan virksomheder blive klar til DMA med Cookiebot CMP?

Cookiebot CMP kan hjælpe virksomheder med at opfylde kravene til brugersamtykke i forordningen om digitale markeder (DMA) og fjerne risikoen for, at deres brug af gatekeepernes tjenester, som f.eks. reklameaktiviteter, afbrydes.

Cookiebot CMP anvender den nyeste juridiske ekspertise og teknologiske innovation til at levere en løsning til håndtering af samtykke, der gør det muligt at overholde GDPR og ePrivacy og gør dig klar til DMA.

Funktioner og fordele ved Cookiebot CMP, der kan gøre dig klar til DMA

 • Flere praktiske implementeringsmetoder baseret på din tech stack
 • Implementering på få minutter med kun 3 trin
 • Nem, problemfri integration med populære CMS-platforme 
 • Forhåndsudviklet skabelon for samtykkebanner i høj kvalitet
 • Mulighed for at tilpasse dit samtykkebanner via HTML, CSS eller JavaScript for at sikre ensartethed i brandet
 • Geolokaliseringsfunktionalitet gør det muligt at få fleksible konfigurationer til at vise lovgivningsmæssige meddelelser og sprog baseret på brugernes geografiske placering
 • Understøttelse af over 47 sprog
 • Patenteret dyb scanningsteknologi, der identificerer, kategoriserer og blokerer de cookies og trackere, der er i brug på dit websted, indtil der er indhentet brugersamtykke.
 • Google Consent Mode bruges som standard af virksomheder, der bruger Google-tjenester, til at opfylde DMA-krav

Sådan kommer du i gang med DMA-overholdelse med Cookiebot CMP

Hvis din virksomhed er afhængig af gatekeepernes platforme eller tjenester, er du nødt til at være klar til DMA. Kom i gang i dag med Cookiebots løsning til håndtering af samtykke.

Frequently Asked Questions

Hvad er Europa-Kommissionens forordning om digitale markeder (DMA)?

Forordningen om digitale markeder er en forordning, der gælder for store teknologivirksomheder, der opererer i EU og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Formålet med forordningen er at styrke retfærdighed og innovation og øge konkurrencen. Forordningen om digitale markeder kræver øget gennemsigtighed, adgang til data og interoperabilitet mellem platforme. Forordningen bidrager også til at øge beskyttelsen af brugernes personlige oplysninger og forbrugernes valgmuligheder.

Europa-Kommissionen har i henhold til forordningen om digitale markeder udpeget seks virksomheder som gatekeepere, og de seks virksomheder har nogle særlige forpligtelser. Tredjepartsvirksomheder, der er afhængige af gatekeepernes platforme og tjenester til annoncering, sporing og andre databaserede operationer, skal også opfylde visse krav til overholdelse for at kunne opretholde deres forretnings aktiviteter og vækst i gatekeepernes digitale økosystem i EU.

Hvornår træder forordningen om digitale markeder i kraft?

Forordningen om digitale markeder trådte officielt i kraft den 1. november 2022. De fleste af forordningens regler var i brug inden maj 2023, og Kommissionen udpegede gatekeeperne den 6. september 2023. Inden den 6. marts 2024 skal gatekeeperne overholde DMA

I hvilke regioner gælder forordningen om digitale markeder?

Forordningen om digitale markeder gælder for virksomheder, der driver forretning på digitale markeder i EU og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og for brugere og kunder, der bor i disse områder.

Hvilke virksomheder gælder forordningen om digitale markeder for?

Forordningen om digitale markeder gælder for organisationer, der driver store online platforme, der opfylder nogle specifikke kriterier. Disse inkluderer:

 • at have en betydelig markedsandel, målgruppe og indflydelse på digitale markeder
 • at fungere som mellemled mellem virksomheder og brugere
 • at have en stærk markedsposition med betydelig indflydelse på innovation

De virksomheder, der ejer disse platforme og tjenester, er af Kommissionen blevet udpeget som “gatekeepere” og vil være underlagt øget lovmæssigt ansvar og kontrol i henhold til forordningen om digitale markeder.

Selv om forordningen om digitale markeder gælder for disse gatekeepere, skal mindre virksomheder, der driver forretning på deres platforme, også forstå forordningen, da den vil have direkte indflydelse på, hvordan de bruger de store online platforme og -tjenester, der ejes af gatekeeperne. Virksomhedsejere vil være ansvarlige for at overholde de juridiske krav, som virksomheder som Google og Amazon stiller til tredjeparter.

Hvilke forretningsområder dækker forordningen om digitale markeder?

Forordningen om digitale markeder har flere fokusområder, herunder forbedret retfærdighed og konkurrence, mere gennemsigtighed og større konkurrence på digitale markeder, foruden at øge beskyttelsen af forbrugernes databeskyttelse. Forordningen har til formål at hjælpe mindre aktører med at vokse og innovere for at kunne konkurrere med de store teknologivirksomheders platforme og søger at forhindre, at gatekeepere bruger deres dominerende position til at hæmme vækst og konkurrence.

Hvilke virksomheder er blevet udpeget som gatekeepere i henhold til forordningen om digitale markeder?

Europa-Kommissionen har indtil videre udpeget følgende virksomheder som gatekeepere. Listen kan dog vokse eller ændre sig i fremtiden:

 • Alphabet (ejer af Google og Android)
 • Amazon
 • Apple
 • ByteDance (ejer af TikTok)
 • Meta (ejer af Facebook, Instagram, WhatsApp og andre)
 • Microsoft
Hvad er gatekeepernes centrale platformstjenester (CPS)?

Disse platforme, tjenester, operativsystemer osv. ejes og drives af gatekeeperne og anses for at være en integreret del af digitale forretningsaktiviteter. De har også meget store brugerbaser, genererer enorme mængder data og har betydelig indflydelse på brugeraktivitet, markedsfunktioner, sociale og politiske begivenheder med mere. De centrale platformstjenester omfatter online søgemaskiner, operativsystemer, webbrowsere, stemmeassistenter, online sociale netværk, videodelingsplatforme og andet. Til dato er der blevet identificeret 22 centrale platformstjenester (CPS’er) under DMA, men listen kan vokse eller ændre sig i fremtiden:

 • 6 formidlende platforme (Amazon Marketplace, Google Maps, Google Play, Google Shopping, iOS App Store og Meta Marketplace)
 • 4 sociale netværk (Facebook, Instagram, LinkedIn og TikTok)
 • 3 online reklametjenester (Amazon, Google og Meta)
 • De 3 mest populære operativsystemer (Google Android, iOS, Windows PC OS)
 • 2 store kommunikationstjenester (Facebook Messenger og WhatsApp)
 • 2 webbrowsere (Chrome og Safari)
 • 1 søgemaskine (Google)
 • 1 videodelingsplatform (YouTube)
Hvad er de lovmæssige forpligtelser for virksomheder i henhold til forordningen om digitale markeder?

De vigtigste forpligtelser, som gatekeeperne har i henhold til forordningen om digitale markeder, er at:

 • eliminere konkurrencebegrænsende eller andre uretfærdige eller skæve praksisser
 • give tredjeparter adgang til data, der genereres eller indsamles på deres platforme
 • sikre interoperabilitet og portabilitet
 • undgå at favorisere deres egne eller specifikke partneres produkter eller tjenester
Hvordan påvirker forordningen om digitale markeder virksomheder?

For at overholde forordningen om digitale markeder vil det sandsynligvis være nødvendigt for gatekeeperne at overveje og implementere væsentlige ændringer i forretningsmodeller og -aktiviteter, så de harmonerer med deres nye forpligtelser. Gatekeepere og tredjepartsvirksomheder, der er afhængige af deres platforme, vil sandsynligvis skulle foretage investeringer i teknologi, medarbejdere og juridiske ressourcer, hvilket kan øge deres driftsomkostninger.

Bestemmelserne i forordningen om digitale markeder vedrørende bøder og andre sanktioner for platforme, der ikke overholder forordningen, er en mulig yderligere økonomisk byrde for gatekeepere og dermed for tredjeparter. Tab af adgang til gatekeepernes platforme for tredjeparter, der ikke overholder forordningen, udgør en betydelig potentiel økonomisk risiko.

Med tiden bør DMA bidrage til at fremme innovation og vækst blandt mindre virksomheder, da den fremmer lige konkurrencevilkår. Dette vil bidrage til at dække investeringsomkostningerne, efterhånden som virksomhederne vokser og udvider deres brugergrundlag.

Hvordan kan forordningen om digitale markeder påvirke forbrugerne?

Forbrugerne kan se frem til mere konkurrencedygtige priser og øget innovation inden for teknologiplatforme og -tjenester. Forbrugere i EU vil lettere kunne skifte leverandør og tage deres data med sig. De vil have mere kontrol over de apps og tjenester, de bruger, og hvordan de tilpasser deres brugeroplevelser. Forbrugere vil også få forbedret databeskyttelse og valg vedrørende brug af deres personlige data.

Er det nemmere at overholde forordningen om digitale markeder, når man bruger en platform til håndtering af samtykke?

Tredjeparter, der bruger gatekeepernes platforme og tjenester, skal indhente gyldigt brugersamtykke og meddele dette til gatekeeperne, f.eks. via Google Consent Mode for Googles platforme. Virksomheder, der opererer i EU, og som indsamler og behandler forbrugeres personlige data, skal sandsynligvis allerede overholde GDPR. En platform til håndtering af samtykke, som f.eks. Cookiebot CMP, gør det muligt for virksomheder at indhente forudgående samtykke (accept) til brug af cookies og trackere, der tilgår personlige data. Den lagrer også oplysningerne sikkert og kan sende dem til gatekeepere i henhold til de nye krav. Samtykkedataene er derefter også tilgængelige for databeskyttelsesmyndigheder i tilfælde af revision.

  Hold dig informeret

  Bliv en del af vores voksende community af databesky­ttelses­entusiaster nu. Tilmeld dig Cookiebot™-nyhedsbrevet for at få alle de seneste opdateringer direkte i din indbakke.

  Ved at klikke på "Abonner" bekræfter jeg, at jeg ønsker at abonnere på Cookiebot™-nyhedsbrevet. Jeg kan nemt opsige mit abonnement på Cookiebot™-nyhedsbrevet og tilbagekalde mit samtykke til at bruge mine data ved at klikke på afmeldingslinket. Alternativt kan jeg skrive til [email protected] for at fremsætte anmodningen. Privatlivspolitik.