Logo Logo
Cookiebot

Cookiebot-scriptet indlæser og konstruerer et klientside JavaScript-objekt med navnet 'Cookiebot'. Objektet stiller nedenstående offentlige egenskaber, metoder, hændelser og callback-funktioner til rådighed. Se i vejledningen hvordan du kan implementere Cookiebot-scriptet i din hjemmeside-skabelon.

Egenskaber


Navn Type Standard Beskrivelse
consent.necessary bool true Sand hvis den aktuelle bruger har accepteret nødvendige cookies.
Egenskaben kan ikke ændres.
consent.preferences bool false Sand hvis den aktuelle bruger har accepteret præference-cookies.
Egenskaben kan ikke ændres.
consent.statistics bool false Sand hvis den aktuelle bruger har accepteret statistik-cookies.
Egenskaben kan ikke ændres.
consent.marketing bool false Sand hvis den aktuelle bruger har accepteret marketing-cookies.
Egenskaben kan ikke ændres.
consented bool false Sand, hvis brugeren har accepteret cookies.
Egenskaben kan ikke ændres.
declined bool false Sand, hvis brugeren har afslået brugen af ​​cookies.
Egenskaben kan ikke ændres.
hasResponse bool false Sand, hvis brugeren har svaret på dialog med enten accept eller afslag.
Egenskaben kan ikke ændres.
doNotTrack bool false Sand, hvis brugeren har aktiveret browserens 'Do not track'-indstilling (DNT). Hvis DNT er aktiveret sætter Cookiebot ikke tredjeparts-cookien CookieConsentBulkTicket, som anvendes til massesamtykke.
Egenskaben kan ikke ændres.

Metoder


Navn Parametre Beskrivelse
show Ingen Tvinger cookie-samtykke-dialogen til at blive vist.
hide Ingen Tvinger cookie-samtykke-dialogen til at blive skjult.
renew Ingen Viser samtykke-dialogboksen, så brugeren kan forny eller ændre sit samtykke.
getScript string URL,
bool async,
func callback
Indlæser en JavaScript-fil. URL: Absolut sti til JavaScript-fil.
async (Valgfri): Bestemmer om scriptet skal indlæses asynkront.
callback (Valgfri): Javascript-funktion, som skal eksekveres, når scriptet er indlæst.
runScripts Ingen Evaluerer alle indlæste script-tags af typen "text/plain" med attributten "data-cookieconsent" og eksekverer disse scripts i overensstemmelse med brugerens samtykke-tilstand. Til brug for websteder, der indlæser indhold dynamisk, f.eks. single page applications. Scripts eksekveres kun én gang, så denne funktion er sikker at kalde flere gange, f.eks hver gang nyt indhold er indlæst.
withdraw Ingen Tilbagekald mit samtykke for denne hjemmeside.
submitCustomConsent bool optinPreferences,
bool optinStatistics,
bool optinMarketing
Indsend accept gennem javascript. Dette er brugbart, hvis du vil lave et "custom" banner.

Eksempel: Opret link, der gør det muligt for brugeren at ændre eller forny et cookie-samtykke

<a href="javascript: Cookiebot.renew()">Ændring af dit samtykke</a>

Eventhåndtering


Navn Beskrivelse
CookiebotOnLoad Eventen udløses, når cookiebanneret er blevet indlæst for at få brugerens samtykke.
CookiebotOnAccept Eventen udløses, hvis brugeren accepterer brugen af ​​cookies. Eventen udløses også, hvis brugeren har givet sit samtykke ved et tidligere besøg på hjemmesiden.
CookiebotOnDecline Eventen udløses, hvis brugeren afviser brugen af ​​cookies ved at klikke på afslå-knappen i cookie-samtykke-dialogen. Eventen udløses også, hvis brugeren allerede har afslået cookies ved et tidligere besøg på hjemmesiden.
CookiebotOnDialogInit Udløses, når cookie-samtykkebanneret initialiseres, før kompilering af bannerindholdet.
CookiebotOnDialogDisplay Udløses, når cookie-samtykkebanneret vises til slutbrugeren.
CookiebotOnTagsExecuted Udløses, når tags markeret for forudgående samtykke (f.eks. attributten "data-cookieconsent") er blevet udløst.

Eksempel: Load marketing-cookies, hvis brugeren har accepteret

<script type="text/javascript">

      window.addEventListener('CookiebotOnAccept', function (e) {
      if (Cookiebot.consent.marketing)
          {
          //Execute code that sets marketing cookies
          }
      }, false);
</script>

Callbacks


Navn Beskrivelse
CookiebotCallback_OnLoad Det asynkrone callback udløses, når cookiebanneret er blevet indlæst for at få brugerens samtykke.
CookiebotCallback_OnAccept Det asynkrone callback udløses når en bruger klikker på accepter-knappen på samtykke-dialogen og hver gang en bruger, der tidligere har afgivet positivt samtykke, indlæser en side.
CookiebotCallback_OnDecline Det asynkrone callback udløses når en bruger afviser brugen af ​​cookies ved at klikke på afslå-knappen i cookie-samtykke-dialogen. Funktionen udløses også hver gang en bruger, der tidligere har afvist brugen af cookies, indlæser en side.
CookiebotCallback_OnDialogInit Udløses, når cookie-samtykkebanneret initialiseres, før kompilering af bannerindholdet.
CookiebotCallback_OnDialogDisplay Udløses, når cookie-samtykkebanneret vises til slutbrugeren.
CookiebotCallback_OnTagsExecuted Udløses, når tags markeret for forudgående samtykke (f.eks. attributten "data-cookieconsent") er blevet udløst.

Eksempel: Indlæs Google Analytics, hvis brugeren har accepteret cookies

<script type="text/javascript"> 

      function CookiebotCallback_OnAccept() {
            if (Cookiebot.consent.statistics)
            {
                  enableGoogleAnalytics();
            }
      }
      var _gaq = [];
      function enableGoogleAnalytics() {
            _gaq.push(['_setAccount', 'UA-00000000-0']);
            _gaq.push(['_trackPageview']);
            (function () {
                 var ga = document.createElement('script');
                 ga.type = 'text/javascript';
                 ga.async = true;
                 ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
                 var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
                 s.parentNode.insertBefore(ga, s);
            })();
      }
</script>

Script-tag dataattributter


Navn Type Obligatorisk Beskrivelse
data-cbid string ja Det unikke ID for dit Cookiebot-abonnement.
data-type string nej Tilsidesætter standard-dialogboks-type med en af ​​følgende værdier:
"optin" (accepter), "optout" (afslå), "optinout" (accepter og afslå), "leveloptin" (multi-niveau på banner), "inlineoptin" (multi-niveau på detalje-panel)
data-level string nej Tilsidesætter standard-samtykke-metoden med en af ​​følgende værdier: "implied" (underforstået), "strict" (udtrykkeligt)
data-culture string nej Hvis du vil gennemtvinge et bestemt sprog, når samtykke-dialogen vises, sættes værdien af ​​denne attribut til en kultur-neutral ISO 639-1 sprogkode, f.eks. "DA" for dansk. Indstilling af denne egenskab med en gyldig sprogkode tilsidesætter indstillingen "Auto-detekter brugerens sprog" i Cookiebots manager.
data-framework string nej Gør det muligt for Cookiebot at signalere samtykke til andre samtykke-frameworks, som er implementeret på et website - ud over standard samtykke-frameworket indeholdt i Cookiebot. Værdien af attributten skal matche forkortelsen for det eksterne framework. For øjeblikket understøttes følgende tredjeparts samtykke-frameworks: Forkortelse "IAB": IAB Europe Transparency & Consent Framework

Eksempel: Fremtving den engelsksprogede udgave af samtykke-dialogen

<script id="Cookiebot" data-culture="EN" src="https://consent.cookiebot.com/uc.js" data-cbid="00000000-0000-0000-0000-000000000000" type="text/javascript"></script>

Server-side brug


Hvis dit websted sætter cookies server side, kan du aflæse hvilken type cookies, du har lov til at sætte, ved at kontrollere brugernes aktuelle samtykke-tilstand gennem standard cookie-håndtering.

using System.Web.Script.Serialization;
...
HttpCookie CurrentUserConsent = Request.Cookies["CookieConsent"];
if (CurrentUserConsent != null)
{
       switch (CurrentUserConsent.Value)
       {
              case "0":
                    //Brugeren har ikke accepteret cookies - sæt kun strengt nødvendige cookies
                    break;
              case "-1":
                    //Brugeren er ikke inden for en region, der kræver samtykke - alle cookies accepteres
                    break;
              default: //Brugeren har accepteret en eller flere typer cookies
                    //Aflæs den aktuelle brugers samtykke i indkodet JavaScript-format
                     JavaScriptSerializer CookieConsentSerializer = new JavaScriptSerializer();
                     dynamic CookieConsent = CookieConsentSerializer.Deserialize<object>(HttpUtility.UrlDecode(CurrentUserConsent.Value));
                     if (CookieConsent["preferences"])
                     {
                            //Den aktuelle bruger accepterer preference-cookies
                     }
                     else
                     {
                          //Den aktuelle bruger accepterer IKKE preference-cookies
                     }
                     if (CookieConsent["statistics"]) 
                     {
                          //Den aktuelle bruger accepterer statistik-cookies
                     }
                     else
                     {
                          //Den aktuelle bruger accepterer IKKE statistik-cookies
                     }
                     if (CookieConsent["marketing"])
                     {
                          //Den aktuelle bruger accepterer marketing-cookies
                     }
                     else
                     {
                          //Den aktuelle bruger accepterer IKKE marketing-cookies
                     }
       }
}
else
{
      //Brugeren har ikke accepteret cookies - sæt kun strengt nødvendige cookies
}
if (isset($_COOKIE["CookieConsent"])) 
{
      switch ($_COOKIE["CookieConsent"])
      {
            case "0":
                  //Brugeren har ikke accepteret cookies - sæt kun strengt nødvendige cookies
                  break;
            case "-1":
                  //Brugeren er ikke inden for en region, der kræver samtykke - alle cookies accepteres
                  break;
            default: //Brugeren har accepteret en eller flere typer cookies
                  //Aflæs den aktuelle brugers samtykke i indkodet JavaScript-format
                  $valid_php_json = preg_replace('/\s*:\s*([a-zA-Z0-9_]+?)([}\[,])/', ':"$1"$2', preg_replace('/([{\[,])\s*([a-zA-Z0-9_]+?):/', '$1"$2":', str_replace("'", '"',stripslashes($_COOKIE["CookieConsent"]))));
                  $CookieConsent = json_decode($valid_php_json);
                  if (filter_var($CookieConsent->preferences, FILTER_VALIDATE_BOOLEAN))
                  {
                        //Den aktuelle bruger accepterer preference-cookies
                  }
                  else
                  {
                        //Den aktuelle bruger accepterer IKKE preference-cookies
                  }
                  if (filter_var($CookieConsent->statistics, FILTER_VALIDATE_BOOLEAN))
                  {
                        //Den aktuelle bruger accepterer statistik-cookies
                  }
                  else
                  {
                        //Den aktuelle bruger accepterer IKKE statistik-cookies
                  }
                  if (filter_var($CookieConsent->marketing, FILTER_VALIDATE_BOOLEAN))
                  {
                        //Den aktuelle bruger accepterer marketing-cookies
                  }
                  else
                  {
                        //Den aktuelle bruger accepterer IKKE marketing-cookies
                  }
       }
}
else
{
      //Brugeren har ikke accepteret cookies - sæt kun strengt nødvendige cookies
}
Imports System.Web.Script.Serialization
 ...
Dim CurrentUserConsent As HttpCookie = Request.Cookies("CookieConsent")
If CurrentUserConsent IsNot Nothing Then
      Select Case CurrentUserConsent.Value
            Case "0"
                  REM Brugeren har ikke accepteret cookies - sæt kun strengt nødvendige cookies
                  Exit Select
            Case "-1"
                  REM Brugeren er ikke inden for en region, der kræver samtykke - alle cookies accepteres
                  Exit Select
            Case Else REM Brugeren har accepteret en eller flere typer cookies
                  REM Aflæs den aktuelle brugers samtykke i indkodet JavaScript-format
                  Dim CookieConsentSerializer As New JavaScriptSerializer()
                  Dim CookieConsent As dynamic = CookieConsentSerializer.Deserialize(Of Object)(HttpUtility.UrlDecode(CurrentUserConsent.Value))
                  If CookieConsent("preferences") Then
                      REM Den aktuelle bruger accepterer preference-cookies
                  Else
                      REM Den aktuelle bruger accepterer IKKE preference-cookies
                  End If
                  If CookieConsent("statistics") Then
                      REM Den aktuelle bruger accepterer statistik-cookies
                  Else
                      REM Den aktuelle bruger accepterer IKKE statistik-cookies
                  End If
                  If CookieConsent("marketing") Then
                      REM Den aktuelle bruger accepterer marketing-cookies
                  Else
                      REM Den aktuelle bruger accepterer IKKE marketing-cookies
                  End If
      End Select
Else
      REM Brugeren har ikke accepteret cookies - sæt kun strengt nødvendige cookies
End If

Gør din brug af cookies og online tracking GDPR/ePR compliant

Prøv gratis nu