Logo Logo
Cookiebot

Nedenfor finder du avanceret teknisk information primært til udviklere. Hvis du leder efter vores standard implementeringsguide for at komme i gang med Cookiebot, kan den findes her.

På denne side vil du finde vores SDK dokumentation til at bygge tilpassede implementeringer af banner og cookiekontrol. Ligesom mulighederne for at tilsidesætte de automatiske mekanismer i vores cookie samtykkebanner med dine manuelle.  

For at nedenstående SDK skal virke, skal Cookiebot-scriptet være implementeret på din hjemmeside.

Indlæs cookie samtykke-scriptet via:

https://consent.cookiebot.com/uc.js?cbid=00000000-0000-0000-0000-000000000000

Eller som:

https://consent.cookiebot.com/uc.js

(med attributtet data-cbid='00000000-0000-0000-0000-000000000000')

Husk at erstatte 00000000-0000-0000-0000-000000000000 med dit domænegruppe-ID som kan findes under ”Dine scripts” på din Cookiebot-konto.

Cookiebot-scriptet indlæses og bygger et klientside-JavaScript-objekt kaldet ”Cookiebot”, som viser de følgende offentlige egenskaber, metoder, events og callback-funktioner.

Egenskaber


Navn Type Standard Beskrivelse
consent.necessary bool true Sand hvis den aktuelle bruger har accepteret nødvendige cookies. Egenskaben kan ikke ændres.
consent.preferences bool false Sand hvis den aktuelle bruger har accepteret præference-cookies. Egenskaben kan ikke ændres.
consent.statistics bool false Sand hvis den aktuelle bruger har accepteret statistik-cookies. Egenskaben kan ikke ændres.
consent.marketing bool false Sand hvis den aktuelle bruger har accepteret marketing-cookies. Egenskaben kan ikke ændres.
consented bool false Sand, hvis brugeren har accepteret cookies. Egenskaben kan ikke ændres.
declined bool false Sand, hvis brugeren har afslået brugen af ​​cookies. Egenskaben kan ikke ændres.
hasResponse bool false Sand, hvis brugeren har svaret på dialog med enten accept eller afslag. Egenskaben kan ikke ændres.
doNotTrack bool false Sand, hvis brugeren har aktiveret browserens 'Do not track'-indstilling (DNT). Hvis DNT er aktiveret sætter Cookiebot ikke tredjeparts-cookien CookieConsentBulkTicket, som anvendes til massesamtykke. Egenskaben kan ikke ændres.
regulations.gdprApplies bool false Gør dig i stand til at se om GDPR gælder baseret på brugerens geolokation. Egenskaben kan ikke ændres.
regulations.ccpaApplies bool false Gør dig i stand til at se om CCPA gælder baseret på brugerens geolokation. Egenskaben kan ikke ændres.
regulations.lgpdApplies bool false Gør dig i stand til at se om LGPD gælder baseret på brugerens geolokation. Egenskaben kan ikke ændres.

Metoder


Navn Parametre Beskrivelse
show Ingen Tvinger cookie-samtykke-dialogen til at blive vist.
hide Ingen Tvinger cookie-samtykke-dialogen til at blive skjult.
renew Ingen Viser samtykke-dialogboksen, så brugeren kan forny eller ændre sit samtykke.
getScript string URL,
bool async,
func callback
Indlæser en JavaScript-fil. URL: Absolut sti til JavaScript-fil.
async (Valgfri): Bestemmer om scriptet skal indlæses asynkront.
callback (Valgfri): Javascript-funktion, som skal eksekveres, når scriptet er indlæst.
runScripts Ingen Evaluerer alle indlæste script-tags af typen "text/plain" med attributten "data-cookieconsent" og eksekverer disse scripts i overensstemmelse med brugerens samtykke-tilstand. Til brug for websteder, der indlæser indhold dynamisk, f.eks. single page applications. Scripts eksekveres kun én gang, så denne funktion er sikker at kalde flere gange, f.eks hver gang nyt indhold er indlæst.
withdraw Ingen Tilbagekald mit samtykke for denne hjemmeside.
submitCustomConsent bool optinPreferences,
bool optinStatistics,
bool optinMarketing
Brug dette uden for cookiebannerets kontekst, f.eks. som en knap på din hjemmesides sidehoved/-fod til at til- eller fravælge cookies - Eller for at tilføje en knap til dit banner, der muliggør delvist samtykke, f.eks. til "Acceptér Præferencer og Statistikker".

Eksempel: Hvis du foretrækker ikke at bruge Cookiebot CMPs widget, kunne du måske oprette et link i stedet, som gør det muligt for dine brugere at ændre eller forny deres cookiesamtykke. Vi anbefaler dog stadig at bruge Cookiebot CMPs widget for at opnå den bedste brugeroplevelse.

<a href="javascript: Cookiebot.renew()">Ændring af dit samtykke</a>

Eventhåndtering


Navn Beskrivelse
CookiebotOnConsentReady Udløses, når brugerens samtykkestatus er klar, enten fordi det er blevet afgivet, eller lastet fra en eksisterende cookie. Lyt efter dette event, hvis du skal tilbagetrække brugerens samtykke og køre yderligere scripts snarest muligt baseret på samtykkeværdier.
CookiebotOnLoad Udløses på samme tid som window.onload eventet når brugerens samtykke er blevet lastet - enten når brugeren afgiver samtykke eller når brugeren navigerer til en side, hvor samtykke allerede er afgivet.
CookiebotOnAccept Eventen udløses, hvis brugeren accepterer brugen af ​​cookies. Eventen udløses også, hvis brugeren har givet sit samtykke ved et tidligere besøg på hjemmesiden.
CookiebotOnDecline Eventen udløses, hvis brugeren afviser brugen af ​​cookies ved at klikke på afslå-knappen i cookie-samtykke-dialogen. Eventen udløses også, hvis brugeren allerede har afslået cookies ved et tidligere besøg på hjemmesiden.
CookiebotOnDialogInit Udløses, når cookie-samtykkebanneret initialiseres, før kompilering af bannerindholdet.
CookiebotOnDialogDisplay Udløses, når cookie-samtykkebanneret vises til slutbrugeren.
CookiebotOnTagsExecuted Udløses, når tags markeret for forudgående samtykke (f.eks. attributten "data-cookieconsent") er blevet udløst.

Eksempel: Load marketing-cookies, hvis brugeren har accepteret

<script type="text/javascript">

      window.addEventListener('CookiebotOnAccept', function (e) {
      if (Cookiebot.consent.marketing)
          {
          //Execute code that sets marketing cookies
          }
      }, false);
</script>

Callbacks


Navn Beskrivelse
CookiebotCallback_OnLoad Det asynkrone callback udløses, når cookiebanneret er blevet indlæst for at få brugerens samtykke.
CookiebotCallback_OnAccept Det asynkrone callback udløses når en bruger klikker på accepter-knappen på samtykke-dialogen og hver gang en bruger, der tidligere har afgivet positivt samtykke, indlæser en side.
CookiebotCallback_OnDecline Det asynkrone callback udløses når en bruger afviser brugen af ​​cookies ved at klikke på afslå-knappen i cookie-samtykke-dialogen. Funktionen udløses også hver gang en bruger, der tidligere har afvist brugen af cookies, indlæser en side.
CookiebotCallback_OnDialogInit Udløses, når cookie-samtykkebanneret initialiseres, før kompilering af bannerindholdet.
CookiebotCallback_OnDialogDisplay Udløses, når cookie-samtykkebanneret vises til slutbrugeren.
CookiebotCallback_OnTagsExecuted Udløses, når tags markeret for forudgående samtykke (f.eks. attributten "data-cookieconsent") er blevet udløst.

Eksempel: Indlæs statistik-cookies hvis brugeren har givet samtykke til disse


Bemærk, at dette eksempel kun er relevant, hvis du ikke har sat data-blockingmode til "auto", og hvis du ikke har opmærket dit script til kontrol med data-cookieconsent.

<script type="text/javascript">

      function CookiebotCallback_OnAccept() { 

            if (Cookiebot.consent.statistics)            

{       

enableStatisticsCookies();              

function enableStatisticsCookies() {  

           //Eksekvér kode, der sætter statistik-cookies 

         }  

</script> 

Script-tag dataattributter


Navn Type Obligatorisk Beskrivelse
data-cbid string ja Det unikke ID for din Cookiebot domænegruppe.
data-type string nej Tilsidesætter standard-dialogboks-type med en af ​​følgende værdier:
"optin" (accepter), "optout" (afslå), "optinout" (accepter og afslå), "leveloptin" (multi-niveau på banner), "inlineoptin" (multi-niveau på detalje-panel), "optionaloptin" (opt-out som foreskrevet i California Consumer Privacy Act)
data-level string nej Tilsidesætter standard-samtykke-metoden med en af ​​følgende værdier: "implied" (underforstået), "strict" (udtrykkeligt)
data-culture string nej Hvis du vil gennemtvinge et bestemt sprog, når samtykke-dialogen vises, sættes værdien af ​​denne attribut til en kultur-neutral ISO 639-1 sprogkode, f.eks. "DA" for dansk. Indstilling af denne egenskab med en gyldig sprogkode tilsidesætter indstillingen "Auto-detekter brugerens sprog" i Cookiebots manager.
data-framework string nej Gør det muligt for Cookiebot at signalere samtykke til andre samtykke-frameworks, som er implementeret på et website - ud over standard samtykke-frameworket indeholdt i Cookiebot. Værdien af attributten skal matche forkortelsen for det eksterne framework. For øjeblikket understøttes følgende tredjeparts samtykke-frameworks: Forkortelse "IAB": IAB Europe Transparency & Consent Framework
data-blockingmode string nej Definerer, om Cookiebot automatisk skal blokere alle cookies indtil en bruger har givet sit samtykke: værdi: "auto". Hvis ikke, (værdi: "none") bør cookiesættende scripts opmærkes manuelt som beskrevet i vores manuelle implementeringsguide. Hvis du udelader denne attribut, vil handlingen være lig med værdien: "none".
data-consentmode string nej Giver dig mulighed for at deaktivere Google Consent Mode, ved at anvende værdien "disabled".

Eksempel: Fremtving den engelsksprogede udgave af samtykke-dialogen

<script id="Cookiebot" data-culture="EN" src="https://consent.cookiebot.com/uc.js" data-cbid="00000000-0000-0000-0000-000000000000" type="text/javascript"></script>

Server-side brug


Hvis dit websted sætter cookies server side, kan du aflæse hvilken type cookies, du har lov til at sætte, ved at kontrollere brugernes aktuelle samtykke-tilstand gennem standard cookie-håndtering.

using System.Web.Script.Serialization;
...
HttpCookie CurrentUserConsent = Request.Cookies["CookieConsent"];
if (CurrentUserConsent != null)
{
       switch (CurrentUserConsent.Value)
       {
              case "-1":
                    //Brugeren er ikke inden for en region, der kræver samtykke - alle cookies accepteres
                    break;
              default: //Brugeren har givet samtykke
                    //Aflæs den aktuelle brugers samtykke i indkodet JavaScript-format
                     JavaScriptSerializer CookieConsentSerializer = new JavaScriptSerializer();
                     dynamic CookieConsent = CookieConsentSerializer.Deserialize<object>(HttpUtility.UrlDecode(CurrentUserConsent.Value));
if (!CookieConsent["preferences"] && !CookieConsent["statistics"] && !CookieConsent["marketing"])
                     {
                         //Brugeren har fravalgt cookies, sæt derfor kun strengt nødvendige cookies
                     }
                     else
                     {
                     if (CookieConsent["preferences"])
                     {
                            //Den aktuelle bruger accepterer preference-cookies
                     }
                     else
                     {
                          //Den aktuelle bruger accepterer IKKE preference-cookies
                     }
                     if (CookieConsent["statistics"]) 
                     {
                          //Den aktuelle bruger accepterer statistik-cookies
                     }
                     else
                     {
                          //Den aktuelle bruger accepterer IKKE statistik-cookies
                     }
                     if (CookieConsent["marketing"])
                     {
                          //Den aktuelle bruger accepterer marketing-cookies
                     }
                     else
                     {
                          //Den aktuelle bruger accepterer IKKE marketing-cookies
                     }
               }
       }
}
else
{
      //Brugeren har ikke accepteret cookies - sæt kun strengt nødvendige cookies
}
if (isset($_COOKIE["CookieConsent"])) 
{
      switch ($_COOKIE["CookieConsent"])
      {
            case "-1":
                  //Brugeren er ikke inden for en region, der kræver samtykke - alle cookies accepteres
                  break;
            default: //Brugeren har givet samtykke
                  //Aflæs den aktuelle brugers samtykke i indkodet JavaScript-format
                  $valid_php_json = preg_replace('/\s*:\s*([a-zA-Z0-9_]+?)([}\[,])/', ':"$1"$2', preg_replace('/([{\[,])\s*([a-zA-Z0-9_]+?):/', '$1"$2":', str_replace("'", '"',stripslashes($_COOKIE["CookieConsent"]))));
                  $CookieConsent = json_decode($valid_php_json);
if (!filter_var($CookieConsent->preferences, FILTER_VALIDATE_BOOLEAN)
&& !filter_var($CookieConsent->statistics, FILTER_VALIDATE_BOOLEAN) && !
filter_var($CookieConsent->marketing, FILTER_VALIDATE_BOOLEAN))
                  {
                         //Brugeren har fravalgt cookies, sæt derfor kun strengt nødvendige cookies
                  }
                  else
                  {
                  if (filter_var($CookieConsent->preferences, FILTER_VALIDATE_BOOLEAN))
                  {
                        //Den aktuelle bruger accepterer preference-cookies
                  }
                  else
                  {
                        //Den aktuelle bruger accepterer IKKE preference-cookies
                  }
                  if (filter_var($CookieConsent->statistics, FILTER_VALIDATE_BOOLEAN))
                  {
                        //Den aktuelle bruger accepterer statistik-cookies
                  }
                  else
                  {
                        //Den aktuelle bruger accepterer IKKE statistik-cookies
                  }
                  if (filter_var($CookieConsent->marketing, FILTER_VALIDATE_BOOLEAN))
                  {
                        //Den aktuelle bruger accepterer marketing-cookies
                  }
                  else
                  {
                        //Den aktuelle bruger accepterer IKKE marketing-cookies
                  }
              }
       }
}
else
{
      //Brugeren har ikke accepteret cookies - sæt kun strengt nødvendige cookies
}
Imports System.Web.Script.Serialization
 ...
Dim CurrentUserConsent As HttpCookie = Request.Cookies("CookieConsent")
If CurrentUserConsent IsNot Nothing Then
      Select Case CurrentUserConsent.Value
            Case "-1"
                  REM Brugeren er ikke inden for en region, der kræver samtykke - alle cookies accepteres
                  Exit Select
            Case Else REM Brugeren har givet samtykke
                  REM Aflæs den aktuelle brugers samtykke i indkodet JavaScript-format
                  Dim CookieConsentSerializer As New JavaScriptSerializer()
                  Dim CookieConsent As dynamic = CookieConsentSerializer.Deserialize(Of Object)(HttpUtility.UrlDecode(CurrentUserConsent.Value))
                  If Not CookieConsent("preferences") And Not
CookieConsent("statistics") And Not CookieConsent("marketing") Then
                  REM Brugeren har fravalgt cookies, sæt derfor kun strengt nødvendige cookies
                  Else
                  If CookieConsent("preferences") Then
                      REM Den aktuelle bruger accepterer preference-cookies
                  Else
                      REM Den aktuelle bruger accepterer IKKE preference-cookies
                  End If
                  If CookieConsent("statistics") Then
                      REM Den aktuelle bruger accepterer statistik-cookies
                  Else
                      REM Den aktuelle bruger accepterer IKKE statistik-cookies
                  End If
                  If CookieConsent("marketing") Then
                      REM Den aktuelle bruger accepterer marketing-cookies
                  Else
                      REM Den aktuelle bruger accepterer IKKE marketing-cookies
                  End If
              End If
      End Select
Else
      REM Brugeren har ikke accepteret cookies - sæt kun strengt nødvendige cookies
End If
Cookiebot™ & Usercentrics  

Usercentrics & Cookiebot™ forenes

Gør din brug af cookies og online tracking compliant

Prøv gratis nu