Alle blogindlæg

Beskyt dine brugere med en cookieløsning

Persondataforordningen (GDPR) og ePrivacy Direktivet (ePR) påvirker hvordan din hjemmeside må bruge cookies til at spore dine besøgende fra EU.

Opdateret 9. marts 2020.

Det er intet under, hvis man bliver svimmel af at tænke på dimensionerne omkring digitalt privatliv.

Man kan komme til at føle sig både desorienteret og forsvarsløs, når først man finder ud af, hvor meget data tredjepartsfirmaer høster gennem cookies på alverdens hjemmesider, og ikke mindst, omfanget af hvad de store Adtech-firmaer ved om os, og hvordan de kan bruge al denne data til at påvirke alt fra købsvaner til demokratiske valgresultater.

En cookieløsning er et vigtigt, lokalt redskab til at overholde privatlivslovgivningerne såsom GDPR og beskytte dine brugeres privatliv.

Cookiebot hjælper dig med at få samtykke på en GDPR/ePR og CCPA-compliant måde, så du kan give dine brugere et oprigtigt valg når det kommer til hvilke cookies og anden sporing, de ønsker at acceptere.

Hvad siger GDPR/ePR og CCPA?

Så godt som alle hjemmesider sætter cookies og lignende tracking, uanset om brugerne eller sågar hjemmesideejeren er klar over det eller ej.

En stor andel af disse er cookies fra tredjeparter såsom Google og Facebook, der samler store mængder personlig data.

Den europæiske Persondataforordning (GDPR) og den amerikanske California Consumer Privacy Act (CCPA) er to lovgivningsmæssige milepile i kampen for digitalt privatliv.

De regulerer hvordan hjemmesider, firmaer og organisationer verden over har lov til at samle og behandle, sælge og bruge persondata indenfor deres respektive territorier (EU og Californien).

EU’s persondatalov påkræver, at hjemmesider får deres brugeres klare utvetydige samtykke før de sætter cookies og tracking (undtagen de typer af cookies, som er strengt nødvendige for at hjemmesiden kan fungere).

Californiens CCPA giver statens borgere ret til at blive oplyst om hvilke kategorier af personlig information en hjemmeside indsamler, og retten til at få deres indsamlede data slettet, samt retten til helt at frabede, at deres data sælges til tredjeparter.

GDPR compliance udenfor EU, CCPA compliance udenfor Californien

Persondatalovene gælder dog ikke kun indenfor deres respektive territorier.

Tværtimod har persondataloven (GDPR) global rækkevidde, i og med at alle hjemmesider verden over er forpligtet til at overholde den, hvis de har brugere fra Europa.

Hvis en hjemmeside eksempelvis er baseret i USA, men har brugere fra ét af de 27 EU-medlemslande, skal denne hjemmeside altså også overholde GDPR.

Det samme gør sig gældende for CCPA.

Den californiske datalov har også ekstraterritorial rækkevide og gælder alle virksomheder (som falder under lovens definition, vel at mærke), som handler med californiske borgeres personlige information.

Dette kan godt være noget af en hovedpine for hjemmesideejere: Hvordan sikrer man overholdelse af GDPR og CCPA, samtidig med at man plejer sin digitale forretning?

Hvis du har eller bestyrer en hjemmeside, bruger du sandsynligvis ikke lang tid på selv at analysere og administrere dens cookies.

Du har garanteret mere travlt med at drive din virksomhed end at registrere dine brugeres samtykke, men det er stadig dit ansvar som hjemmesideejer at sikre beskyttelsen af dine brugeres data.

Det er hér, en cookieløsning kommer ind i billedet.

Prøv Cookiebot gratis i dag.

Er privatliv for stort til at kunne forstå?

Internettet er i forandring. Ubehagelige sandheder om de store adtech firmaers tracking af brugere, selv på Europæiske regerings- og sundhedshjemmesider, har afsløret i hvor vid udstrækning datalovgivninger er strengt nødvendige og tiltrængte for at sikre brugeres basale demokratiske rettigheder, såsom privatlivets fred.

Vores digitale infrastrukturer og deres indgriben i vores privatliv, online såvel som offline, er et kæmpestort emne, som vi kun lige er begyndt at forstå. Det berører os alle sammen, hvorvidt vi er klar over det eller ej og om vi vil det eller ej.

Problemstillingen er faktisk så stor at selve emnet digitalt privatliv kan sammenlignes med emnet klimaforandringer – begge ”hyperobjekter”, som den amerikanske miljøfilosof Timothy Morton kalder dem. Kendetegnende for hyperobjekter er, at de er for store til at beskrive, næsten umulige at begribe og – måske værst af alt – utrolig svære at reagere på.

Cookieløsninger er lokale løsninger på hyperproblemer som digitalt privatliv.
“Hyperobjekter” inkluderer emner som “klimaforandringer” og “digitalt privatliv”.

At miste kontrol over sit liv

Hvis privatliv er blevet et udvandet begreb i sig selv, kan en anden måde at anskue det på være i lyset af autonomi.

”Privatliv handler i virkeligheden om at være i stand til selv at definere hvem vi er i verden og på vores egne betingelser”, foreslår den amerikanske borgerrettighedsekspert Matt Cagle.

Algoritmerne fra adtech firmaerne og Facebook giver os ikke mere af hvad, vi vil have, som de fleste mennesker måske går rundt og tror. Tværtimod er deres mål at gøre os mere forudsigelige. At gøre os mindre autonome. At skubbe os mod de valg, som algoritmen helst ser os træffe, fordi algoritmen selv forudsagde, at det var de valg, vi ville træffe. En form for selvopfyldende profeti. Eller adfærdsregulering.

At miste sit privatliv er at miste sin autonomi er at blive forudsigelig.

Sensitiv persondata kan bruges til at fratage kontrollen over et individs liv og frihed.

Man kan miste autonomi over sit liv på måder, vi allerede er bekendte med (og måske endda mere tolerante overfor), såsom gennem målrettet annoncering, der har til formål at skubbe os til vores beslutninger, endda influere os på algoritmisk kalkulerede tidspunkter på dagen, hvor vi er mest modtagelige.

Men vi kan også miste vores autonomi på måder, der har stor indvirkning de helt inderste, private og intime sfærer af vores liv: de aspekter der har med fysisk og psykisk sundhed, økonomi og sikkerhed, samt religiøse, seksuelle og politiske virkeligheder at gøre.

Disse problemer er meget store, men nogle af deres løsninger kan faktisk være ret nede-på-jorden og lokale: ved at kontrollere cookies og tracking på din hjemmeside og administrere dine brugeres samtykke.

En cookieløsning er med andre ord et lille og lokalt, men vigtigt skridt mod at løse disse store og skræmmende problemer.

Dataforordningen (GDPR) er trådt i kraft i EU, CCPA i Californien – men deres håndhævelse er i høj grad op til dig som hjemmesideejer.

En cookieløsning som beskytter din hjemmeside og dens brugere (fra scanneren, der finder alle cookies, til blokering af cookies, cookiekontrol og GDPR-samtykke), er et vigtigt skridt i den rigtige retning mod at gøre udfordringerne ved digitalt privatliv mindre, mere lokale, mere forståelige og derved til nogle, der kan løses.

Cookiebot er en troværdig cookieløsning til din hjemmeside.

Prøv gratis i dag.

Cookieløsninger – Cookiebots 4 kernefunktioner

Cookiebot er en cookieløsning, der gør det muligt at være GDPR/ePR og CCPA-compliant uden at skulle bruge hundredevis af timer på at kortlægge hver eneste cookie selv. Det er en teknologi med indbygget cookiescanner, samtykkeløsning og tracking-kontrol på hele dit domæne og alle dets undersider.

Læs mere om Cookiebots fire kernefunktioner her.

Software as a Service

Cookiebot er et ”software as a service” – også kaldet SaaS – hvilket betyder et program, som opererer fra skyen og som du implementerer på din hjemmeside gennem et par JavaScript-koder og uden brug af tung, manuel installation.

Eftersom Cookiebot frigør dig fra timevis af teknisk tvivl og søgen, er vi bogstavelig talt et software as a service. En samtykke- og cookieløsning som Cookiebot gør det lettere at være GDPR compliant og i det hele taget at beskytte dine brugeres privatliv.

Når du først har implementeret den på din hjemmeside, fungerer Cookiebot’s samtykke- og cookieløsning på følgende måde:

Cookiebot kernefunktion 1: Scan af hjemmeside

Cookiebot scanner din hjemmeside for cookies og kortlægger al tracking, der er i brug på din hjemmeside. Det gør den en gang om måneden (med mindre du indstiller den til at scanne oftere), så du er opdateret om alt hvad der foregår under overfladen af din hjemmeside.

Når scanningen er udført, sender Cookiebot en detaljeret rapport over alle cookies og tracking og gør dig på den måde i stand til– som hjemmesideejer – at få et klart overblik.

På denne måde kan du få kontinuerligt og opdateret overblik over, hvorvidt din hjemmeside er i overensstemmelse med EU’s regler for brug af cookies and tracking. Hvis det viser sig at den ikke lever op til lovkravene, får du vejledning i at rette op på problemet, så du igen er sikret GDPR-compliance.

Scanneren producerer også en ”cookiedeklaration”, som du kan implementere på en underside på dit domæne. Det er nemlig et krav i Dataforordningen, at man gør sine brugere opmærksom på al den datahøst, der finder sted på hjemmesiden.

Cookiedeklarationen er en liste over al cookies og tracking, der findes på din hjemmeside.

Hvis din hjemmeside har brugere fra Californien, vil din cookiepolitik indeholde det påkrævede Do Not Sell My Personal Information link.

Logo banner powered by Cookiebot by Usercentrics
Cookiebot’s CCPA-compliant cookiepolitik som brugere kan benytte til at fravælge salg til tredjeparter af deres personlige data.

Prøv Cookiebot’s samtykke-software gratis i dag.

Cookiebot kernefunktion 2: Cookiekatalog

Cookiebot forvalter et katalog over alle de cookies, vores teknologi har fundet på internettet. Det er sådan, vores scanner kan identificere deres tekniske specifikationer og definere deres formål. Tilsammen udgør det den information, du som hjemmesideejer giver dine brugere, så de kan træffe oplyste valg om samtykke.

Cookiekatalogen udgør også Cookiebots vidensbank, hvorigennem vi grupperer alle cookies og tracking i fire kategorier baseret på deres egenskaber og formål.

Disse fire kategorier er nødvendige,præferencer ,statistik og marketing. Tredjeparts-tracking og profilering på basis af persondata finder typisk sted gennem brugen af de sidste to typer af cookies.

Vores cookiekatalog er et slags bibliotek med en konstant voksende volumen af information, som kan tilgås af både hjemmesideejere og slutbrugere af hensyn til gennemsigtighed og GDPR-samtykke.

Prøv vores cookieløsning gratis i dag.

Cookiebot kernefunktion 3: Cookiebanneret

Det berygtede cookiebanner, som du utvivlsomt er stødt på utallige gange på internettet, kan se ud på mange måder.

Mange af dem er ikke engang i overensstemmelse med Dataforordningen, idet de ikke giver slutbrugeren noget reelt valg om samtykke.

Et GDPR-compliant cookiebanner er et, der gør brugerne i stand til at træffe ægte, oplyste samtykkevalg, og som gør det muligt for dem at vælge de enkelte kategorier af cookies til og fra, hvilket er et krav i EU’s lovgivninger.

Ifølge dommen fra Den Europæiske Unions Domstol (CJEU) om korrekt samtykke i EU må bannere på hjemmesider ikke have i forvejen afkrydsede felter på nogen cookies udover de strengt nødvendige.

Logo banner powered by Cookiebot by Usercentrics
Cookiebot samtykkebanner, der lever op til Datatilsynets og EU Domstolens krav.

Brugere skal altså ifølge EU domstolen blive mødt af bannere som ovenstående, når de lander på hjemmesider i Europa, før et lovlydigt samtykke kan indhentes.

Samtykke er ikke på samme måde et fundament i Californiens datalov CCPA, men hvis din hjemmeside har brugere fra Californien der er under 16 år, skal du ligeledes sikre deres samtykke, før du må sælge deres personlige information til tredjeparter.

Cookiebot kernefunktion 4: Cookiekontrol

Baseret på brugerens valg af samtykke, kontrollerer Cookiebot automatisk alle cookies og al tracking på tværs af din hjemmeside samt alle dens undersider. Vores cookiekontrol husker hver slutbrugers specifikke valg af samtykke i et år og kontrollerer cookies herudfra.

Hvis brugeren ombestemmer sig og ønsker at tilbagekalde sit samtykke, er dette en simpel og ligetil handling, som vores cookiekontrol indretter sig efter.

Cookiebots geotargeting konfiguration gør det muligt for hjemmesider automatisk at registrere, hvor en slutbruger befinder sig, så de kan præsentere den rette løsning i forhold till CCPA eller GDPR compliance.

Prøv vores cookieløsning gratis i dag.

Cookieløsninger og CCPA/GDPR compliance

I sidste ende er det hjemmesideejeren, der har ansvaret for hvad der sker på en hjemmeside. Det gælder cookies og sporing, også selv om de er fra en tredjepart. Hvis de er på din hjemmeside, er de dit ansvar.

Men en cookieløsning som Cookiebot kan hjælpe dig med at løfte dette ansvar. Vi kan hjælpe dig med at få overblikket og gøre arbejdet med at leve op til dette ansvar lettere og simplere. Tredjeparts-trackere er allevegne i dag, både online og offline.

Vi kan ikke undslippe dem, men vi kan regulere dem. En forordning er ikke blot en stor, lovmæssig indgriben fra EU. Det kan også være en lille og lokal handling fra en hjemmesideejer.

Store datalovgivninger såsom GDPR i EU og Californiens CCPA er vigtige skridt i den rigtige retning, men ligeså vigtige er de små og lokale handlinger fra hjemmesideejere.

Software as a service for gennemsigtighed

Cookiebot gør alt det hårde arbejde, så du kan fokusere på vigtigere ting, såsom at drive din virksomhed.

Brugere er ofte samtykketrætte, dvs. dødtætte af endeløse bannere uden ordentlig information og uden reelt valg, som de møder på tværs af internettet. Ofte klikker de hurtigt videre ud af frustration uden at det går op for dem, hvad dette betyder for deres privatliv og autonomi.

Cookiebot er et nyttigt værktøj til at modvirke denne uheldige trend og være med til at fremme et mere sikkert internet, der er privatlivsorienteret og mere gennemsigtigt.

Vi er en cookieløsning til at beskytte privatliv.

Vi er allerede kommet langt på denne front i løbet af de sidste par år, men der er lang vej endnu og den fører ingen vegne uden hjemmesideejernes vilje til at ændre deres små, lokale hjørner af internettet.

Vi har med store problemstillinger at gøre her, men nogle af deres løsninger kan være små og lokale og begynde med dig.

Kilder

Datatilsynets retningslinjer for behandling af persondata (februar 2020)

Dataforordningen (GDPR)

ePrivacy Direktivet

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Cookiebot rapporten “Ad Tech Surveillance on the Public Sector Web”

Cookiebots funktioner

“Privacy Is Too Big To Understand”, artikel i New York Times .

“These Ads Think They Know You”, artikel i New York Times .