Alle blogindlæg

Google Consent Mode og Cookiebot

Cookiebot er allerede fuldt integreret med Google Consent Mode. Kom godt i gang med vores lette implementering nu!

PRØV NU

Opdateret 6. december, 2021.

Samtykke er ved at udvikle sig til et omdrejningspunkt i internetøkonomien. Vores digitale platforme bliver mere bæredygtige ved at balancere digitalt privatliv og online marketing – noget Cookiebot CMP aktivt har arbejdet for siden 2012.

Google Consent Mode er en ny måde for din hjemmeside at måle konverteringer og få analyseindsigt mens du sikrer fuld GDPR compliance, når du bruger tjenester som Google Analytics, Google Ads og Google Tag Manager (GTM).

Med Google Consent Mode bliver din hjemmeside i stand til at styre alle dens Google-services ud fra en og samme forudsætning: nemlig baseret på dine slutbrugeres samtykke.

Cookiebot CMP findes som standard tag i Google Tag Manager og er den eneste CMP (consent management platform) i GTM Gallery.

Nu tilbyder Cookiebot consent management platform (CMP) og Google Consent Mode automatisk compliance og en strømlinet brug af alle Google-services gennem en, simpel løsning.

Den 3. september, 2020, udgav Google deres nye Google Consent Mode og det er vi her i Cookiebot CMP rigtig begejstrede over!

Hvorfor?

Helt kort, fordi Google Consent Mode bygger en bro mellem digitalt privatliv og online markedsføring, ved at sørge for at din hjemmesides analyse- og marketingsystemer kan køre uden problemer og baseret på hver individuel brugers valg af samtykke.

Det er et enormt vigtigt skridt henimod at beskytte privatlivet på internettet uden at ødelægge internettets økonomi… hvilket er Usercentrics’, virksomheden bag Coookiebot CMP, mission i verden.

Indtil nu har målrettet annoncering på internettet beroet på en massiv høst af brugeres persondata fra deres færd på internettet. Det har skabt en kløft mellem, på den ene side, at beskytte brugere fra misbrug og krænkelser af privatlivet, og på den anden side, at sikre data til hjemmesideoptimering og indkomst fra online reklamer.

Hjemmesider af alle typer og størrelser har brug for denne indkomst for ikke blot at kunne overleve, men også for at tilbyde alt det gratis indhold og den information, som de fleste brugere forventer af internettet i dag.

Try Google Consent Mode and Cookiebot for GDPR compliance.
En ny bevidsthed om digitalt privatliv er vokset stærkt siden 2016.

Samtykke er blevet til et centralt krav i de fleste af verdens nye datalovgivninger, ikke mindst i EU’s Persondataforordning (GDPR), der udnævner hjemmesideejere som ansvarlige for at indhente et korrekt samtykke fra deres slutbrugere for at få lov til at indsamle og behandle persondata.

Google Consent Mode er et stort skridt i den rigtige retning – et skift i retningen mod en mere bæredygtig internetøkonomi, der sikrer en bedre balance mellem digitalt privatliv og online marketing. Væk fra massiv persondatahøst og henimod samtykkebaserede, dynamiske systemer, der respekterer den enkelte brugers privatliv og værdighed, uden at smadre de digitale platformes underliggende forretningsmodel.

Google Consent Mode er et API, der lader din hjemmeside køre alle Google’s tjenester baseret på brugersamtykket, dvs. at gøre dine brugeres valg til den definerende forudsætning for hvordan Google’s tags og scripts skal opføre sig på din hjemmeside.

Google Consent Mode introducerer to nye tags-indstillinger, som styrer cookies, der bruges til analyse og marketing på din hjemmeside –

  • analytics_storage
  • ad_storage

analytics_storage

Med “analytics_storage” tag-indstillingen styrer Google Consent Mode adfærden for statistik-cookies på din hjemmeside baseret på dine brugeres samtykkevalg og sørger for at Google Analytics justerer dataindsamlingen ud fra hver enkelt brugers filtrerede samtykke.

Hvis en bruger ikke afgiver samtykke til statistik-cookies, vil din hjemmeside stadig modtage aggregerede og anonyme målinger, såsom –

  • Data om hvordan brugere er landet på din hjemmeside
  • Om den nuværende eller tidligere side i brugerens navigation inkluderer ad-click information i URLen
  • Tilfældigt genererede numre for hver side-load.

ad_storage

Med “ad_storage” tag-indstillingen styrer Google Consent Mode adfærden for marketing cookies på din hjemmeside baseret på dine brugeres samtykke, fx sørger Google Consent Mode for at alle marketing-relaterede Google tags justeres så de ikke bruger cookies, hvis en bruger ikke afgiver samtykke.

Din hjemmeside vil blive i stand til at vise kontekstbaserede annoncer baseret på anonyme data i stedet for målrettede annoncer baseret på persondata, hvis en bruger ikke afgiver samtykke til marketing cookies.

Google Consent Mode gør dig i stand til at måle konverteringer relaterede til en specifik annoncekampagne på et ikke-identificerbart niveau i stedet for på individuelt brugerniveau. Det sikrer dig indsigt i din hjemmesides performance mens du lever fuldt op til Persondataforordningen (GDPR).

Derudover gør Google Consent Mode din hjemmeside i stand til at ændre på adfærden for Google tags, hvis brugere på et senere tidspunkt ændrer deres samtykkestatus, ligesom du også vil blive i stand til at konfigurere adfærden for Google tags helt ned til specifikke regioner, fx automatisk tilbageholdelse af alle cookies indtil brugere i EU har afgivet deres samtykke

Logo banner powered by Cookiebot by Usercentrics
Sammen tilbyder Cookiebot CMP og Google Consent Mode en sømløs integrering af compliance og dataindsamling til din hjemmeside.

Google Consent Mode er et åbent API.

Det betyder, at din hjemmeside kan bruge det med en consent management platform (CMP), altså en samtykkeløsning som Cookiebot CMP, der sørger for at indhente samtykke fra brugere og kommunikere disse til Google Consent Mode, der så kontrollerer adfærden af services som Google Analytics, Google Tag Manager og Google Ads.

Cookiebot CMP by Usercentrics er verdens førende samtykkeløsning, der scanner og finder alle cookies og trackers på din hjemmeside og automatisk kontrollerer dem, baseret på dine slutbrugeres valg af samtykke.

Cookiebot CMP er fuld integrerbar med Google Consent Mode – prøv nu!

Cookiebot CMP er den eneste consent management platform, der tilbydes som et standard tag i Google Tag Manager (GTM) Gallery, så du kan beskytte dine brugeres privatliv gennem en grundig og automatisk samtykkeadministrering.

Logo banner powered by Cookiebot by Usercentrics

Cookiebot CMP’s samtykkebanner som vises på din hjemmeside, så brugere kan afgive deres valg af samtykke til hver cookiekategori.

Cookiebot CMP og Google Consent Mode passer som hånd i handske og gør compliance på din hjemmeside til en simpel og sømløs løsning – uanset hvor stor eller lille dit domæne er.

Cookiebot CMP og Google Consent Mode arbejder sammen ved at –

  • Cookiebot CMP scanner og finder alle cookies og trackere på din hjemmeside og blokerer dem automatisk, indtil dine slutbrugere har afgivet deres samtykke.
  • Cookiebot CMP gør dine brugere i stand til at afgive deres samtykke gennem et enkelt og konfigurerbart cookiebanner, som kan foldes ud for flere detaljer om hver enkelt cookie (formål, udbyder og varighed).
  • Cookiebot CMP kommunikerer dette samtykke til Google Consent Mode, som indretter adfærden af alle tags og scripts i Gtag, Google Analytics, Google Tag Manager og Google Ads herefter.

Det er kun samtykkestatussen, der kommunikeres til Google. Ingen persondata bliver sendt fra Cookiebot CMP til Google, når brugere afgiver deres samtykke gennem Cookiebot CMP, kun detaljerne om den anonyme brugeres samtykke (fx om de har accepteret marketing cookies eller ej.)

Eksempel: Cookiebot CMP x Google Consent Mode i sving –

En bruger besøger din hjemmeside og præsenteres for Cookiebot CMPs cookiebanner, der viser dem fire simple cookiekategorier og muligheden for at se hvilke cookies og trackere Cookiebot CMP har fundet på dit domæne.

Brugeren beslutter sig for ikke at give samtykke til nogen statistik- eller marketing cookies, og Cookiebot CMP bliver derfor ved med at blokere disse trackere for at respektere brugerens valg af samtykke.

Cookiebot CMP sender brugerens samtykkestatus til Google Consent Mode, hvor den danner basis for adfærden af alle Google-services som du har i brug på din hjemmeside, fx ved at styre Gtag med din brugeres samtykkestatus.

Det banebrydende ved Google Consent Mode er netop, at den gør din hjemmeside i stand til at have fx Google Analytics, Google Tag Manager eller Google Ads kørende uden brug af statistik- eller marketing cookies.

På den måde kan du respektere den individuelle brugers valg, mens du gør din hjemmeside i stand til at vise kontekstbaserede annoncer uden nogen behandling af persondata.

Prøv Cookiebot CMP gratis i 30 dage – eller for altid hvis du har en hjemmeside med mindre end 50 undersider.

Skan din hjemmeside gratis for at se hvilke cookies og trackers er i brug, og hvorvidt dit domæne overholder Persondataforordningen (GDPR).

Samtykke er bæredygtigt, målrettede annoncer er ikke

Med lanceringen af Google Consent Mode tager verdens førende techfirma et afgørende spring mod en mere bæredygtig internetøkonomi, ved at sætte brugerne og deres digitale privatliv først.

Det vilde vesten af datahøst og -misbrug har eksisteret i mange år, men er kun kommet på offentlighedens radar i løbet af de seneste år, da massive datalæk og ulovlig valgindblanding trak overskrifter verden over. Dette har skabt en generel mistillid til store techvirksomheder, sammen med en ny offentlig bevidsthed om digitalt privatliv.

Afgørende datalovgivninger er sprunget frem mange steder som svar på disse udfordringer. Bedst kendt er nok Europas Persondataforordning (GDPR), der giver individer i EU rettigheder over den data, de hver dag generer i deres færden på nettet, og som placerer ansvaret for denne datas beskyttelse hos de hjemmesider og techfirmaer, som indsamler og behandler den.

Google Consent Mode enables GDPR compliance with Cookiebot.
Europas stærke datalovgivning – GDPR – har sat samtykke (consent) i centrum for det digitale privatliv.

Google, samtykke og den ”hårde blokering”

Samtykkeløsninger som Cookiebot CMP er en sikker og effektiv måde for hjemmesider at sikre at de overholder Persondataforordningen (GDPR) – ved at give slutbrugeren kontrollen over cookies og trackers.

Men når brugere vælger ikke at afgive samtykke til statistik- og marketing cookies gennem en hjemmesides samtykkeløsning (CMP), medfører dette som regel en hård blokering af domænets statistik- og marketingtjenester, som netop fungerer ved brugen af disse cookies.

Dette betyder et totalt stop af digitale annoncekroner samt data til brug for hjemmesideoptimering og lignende viden om brugerne – data som er enormt vigtige for den kommercielle overlevelse for ikke blot store techfirmaer eller mediedomæner, men også for mindre og selvstændige hjemmesider.

Ad blockers og private browsere er blevet anvendt af brugerne som redskaber i selvforsvar, men har ikke været i stand til at løse de større, strukturelle problemer omkring balancen mellem digitalt privatliv og online marketing – dels pga. deres blokér-alt fremgangsmåde, dels fordi mange brugere simpelthen ikke har tiden eller evnerne til at forsvare sig selv på denne måde til at begynde med.

Derudover viser forskning, at målrettede annoncer kun giver marginale afkast sammenlignet med kontekstbaseret marketing, der ikke bruger persondata.

Google flytter Internettet, igen

Bevægelsen væk fra datamisbrug og privatlivskrænkelser har været længe undervejs. Den bevægelse kom meget tættere på d. 3. september 2020, da Google lancerede deres Consent Mode.

Nu står valget ikke længere mellem at beskytte brugeres privatliv og at optimere opt-in rater for hjemmesider af alle størrelser.

Google Consent Mode er en vigtig indikation på at verdens førende techfirma ser det juridiske landskab forandre sig, til fordel for brugeres beskyttelse; at de lytter til de folkelige opråb om mistillid.

Professor Emeritus fra Harvard, Shoshana Zuboff, argumenterer i sin bog af samme navn for at Overvågningskapitalisme – forretningsmodellen bygget på systematisk datahøst – begyndte, da Google i 2002 valgte at gøre al den data om brugere, der flød gennem deres systemer, til en vare, de kunne handle med.

2020 markerer derfor et definerende kapitel i denne fortælling, da Google besluttede at rykke samtykke ind i kernen af den digitale reklameindustri, med lanceringen af Google Consent Mode – en ny vej frem mod et mere sikkert og fair internet.

Hos Usercentrics, virksomheden bag Cookiebot CMP arbejder vi aktivt for at tilbyde en bæredygtig løsning for databeskyttelse på nettet og har skubbet på for ægte gennemsigtighed og privatliv, der ikke ødelægger de digitale økonomier for hjemmesider store som små.

Samtykke i skabelse

Samtykke er fundamentet i EU’s Persondataforordning (GDPR) og andre nye datalovgivninger verden over (såsom Brasiliens LGPD), fordi det bemyndiger individer med rettigheder over deres livs digitale spor.

Men i praksis er begrebet samtykke stadig under udvikling.

Engang var det blot et scroll på en hjemmeside, det var forud-afkrydsede bokse på cookiebannere, det var fortsat browsing på et domæne.

I 2002 og 2009 introducerede ePrivacy Direktivet for første gang cookiebannere på hjemmesider, men af typen som blot krævede, at hjemmesideejere bekendtgjorde at ”denne hjemmeside bruger cookies” og med en dertilhørende ok-knap, som man kunne klikke på – men som i virkeligheden ikke gjorde nogen forskel, da cookies og trackere allerede var i fuld sving med at høste deres data.

I 2018 skærpede Persondataforordningen (GDPR) definitionen af samtykke gevaldigt, og mange datalovgivninger verden om er siden fulgt efter og har adopteret, eller i det mindste ladet sig inspirere af denne. Sammen med domstole og datatilsyn, bliver folks fundamentale digitale rettigheder ved med at udvikle sig.

Persondataforordningen (GDPR) definerer samtykke som den informerede, forudgående, utvetydige indikation af en brugers ønsker, altså at brugere gøres bevidst om præcis hvordan din hjemmeside behandler deres persondata, hvilke cookies og trackere er i brug (inkl. deres formål, udbyder og varighed), og at brugere kan afgive deres eksplicitte samtykke til hvilke af disse de vil lade aktivere og behandle deres persondata.

Cookiebot CMP har presset på for at forme samtykke siden 2012 som et begreb uden pjat og med praktisk anvendelighed i den virkelige verden: at lade det eksplicitte, informerede og bemyndigede individs valg være den afgørende faktor når det kommer til behandling af persondata på vores digitale infrastrukturer.

Lanceringen af Google Consent Mode er en milepæl i udviklingen af samtykke – og i at finde den rette balance for hjemmesider, mellem beskyttelse af privatlivet og dataindsamling og marketing.

Prøv Cookiebot CMP gratis i 30 dage… eller for evigt hvis du har en lille hjemmeside.

Scan din hjemmeside gratis for at se hvilke cookies og trackere der er i brug på din hjemmeside og om du overholder Persondataforordningen (GDPR).

FAQ

Hvad er Google Consent Mode?

Google Consent Mode er et åbent API udviklet af Google, der gør din hjemmeside i stand til at køre alle Google-tjenester (Google Analaytics, Google Tag Manager, Google Ads m.fl.) baseret på brugeres samtykkestatus. Google Consent Mode styrer adfærden af alle Google tags og scripts på din hjemmeside, baseret på slutbrugeres valg af samtykke gennem din hjemmesides samtykkeløsning.

Prøv Cookiebot CMP gratis i 30 dage med Google Consent Mode

Hvordan fungerer Google Consent Mode?

Google Consent Mode modtager dine slutbrugeres samtykkestatus fra hjemmesides samtykkeløsning, såsom Cookiebot CMP. Ingen persondata sendes til Google, udelukkende information om slutbrugernes valg, dvs. hvorvidt en bruger har valgt ikke at give samtykke til fx marketing cookies. Google Consent Mode opererer så baseret på hver enkelt slutbrugers samtykkestatus, ved fx at vise kontekstbaserede annoncer på din hjemmeside uden brug af persondata.

Skan din hjemmeside med Cookiebot CMP for at se hvilke cookies og trackere din hjemmeside bruger

Hvorfor behøver jeg samtykke til at bruge cookies på min hjemmeside?

EU’s Persondataforordning (GDPR) kræver, at hjemmesider som har brugere fra Europa opnår deres eksplicitte og forudgående samtykke, inden de behandler deres persondata. Cookies og trackere til brug i analyse- og marketingtjenester på din hjemmeside behandler brugeres persondata, såsom unikke ID, IP-adresser, søge- og browserhistorik. Derfor skal du spørge din brugere om lov, før cookies og trackere aktiveres.

Test din hjemmeside gratis for at se om den er GDPR compliant

Hvordan indhenter jeg samtykke fra mine brugere?

En samtykkeløsning (consent management platform) kan hjælpe din hjemmeside med at opnå korrekt samtykke fra dine brugere, inden cookies og trackere aktiveres. Med et samtykkebanner på din hjemmeside, bliver dine brugere i stand til at filtrere deres valg af cookies, og derved afgive deres specifikke og forudgående samtykker.

Prøv Cookiebot CMP gratis i 30 dage – eller for evigt hvis du har en lille hjemmeside.

Kilder

Googles blogpost om Google Consent Mode (engelsk)

Cookiebot CMP som standard tag i GTM

Hvordan implementerer jeg Google Consent Mode med Cookiebot CMP på min hjemmeside? (engelsk)

GDPR og cookies

Adfærdsbaseret og målrettet reklame kan ikke betale sig, viser studie (engelsk)