Kernefunktionalitet

Automatiseret cookie-scanning og deklaration
En gang om måneden udfører Cookiebot en automatiseret cookie-revision ved at scanne din hjemmeside for cookies (HTTP/Javascript cookies, HTML5 Local Storage, Flash Local Shared Object, Silverlight Isolated Storage, IndexedDB, ultralyd beacons, pixel tags) og generere en cookie-deklaration med beskrivelser af hver enkelt cookie på dit website.

Deklarationen er tilgængelig for brugerne af dit websted som en fane under samtykke-dialogens detalje-panel og som en selvstændig cookie-rapport.

Cookie-rapporten kan vises i fuld længde på en af ​​dine undersider, f.eks. som en del af din privatlivspolitik ved blot at indsætte en simpel javascript-kode. Erklæringen viser også brugerens aktuelle samtykke-tilstand og giver brugeren den lovpligtige mulighed for at ændre eller tilbagekalde sit samtykke.

Overvåg dine cookies ved at registrere en eller flere abonnenter til at modtage en månedlig scanningsrapport via e-mail med oplysninger om bl.a. nye og fjernede cookies.
Cookie-samtykke banner
Cookiebot viser en enkel og brugervenlig dialogboks første gang en bruger besøger din hjemmeside - uanset hvilken side brugeren først lander på. Den konfigurérbare dialog oplyser den besøgende om brugen af ​​cookies og beder om tilladelse til at sætte cookies i brugerens browser - alt sammen med minimal indvirkning på den samlede brugeroplevelse.

Cookiebot husker brugerens valg i 12 måneder, hvorefter dialogen automatisk vises for brugeren for at forny brugerens samtykke.

Cookiebot understøtter fuldt ud det lovpligtige forudgående samtykke, så kun strengt nødvendige cookies anvendes inden brugeren har afgivet sit samtykke. Ud over Aktivt Samtykke understøtter Cookiebot også Underforstået Samtykke, der automatisk registrerer brugererens samtykke, hvis brugeren navigerer på din hjemmeside uden aktivt at besvare samtykke-dialogen.

Samtykke-mekanismen kan konfigureres til at overholde gældende regler i alle EU-medlemsstater. Hvis du driver hjemmesider i flere lande, kan du oprette en konfiguration for hvert land.
Cookiekontrol API
Med Cookiebot har du fuld kontrol over, hvilke cookies dit website sætter i brugerens browser. I stedet for at lade det være op til dine brugere at til- eller framelde cookies hos op til flere hundrede tredjeparts cookie-udbydere, giver Cookiebot dine besøgende et simpelt, generelt valg mellem fire typer af cookies på tværs af alle cookie-udbydere.

Cookiebot udstiller et JavaScript-objekt med en række offentlige egenskaber, metoder, events og callback-funktioner, som du kan bruge i din hjemmesides frontend-kode for at aktivere scripts individuelt baseret på den aktuelle brugers samtykke-tilstand.

Samtykke-tilstanden er gemt i brugerens browser som en persistent cookie med en JSON-formateret værdi, der også kan aflæses server side for at evaluere brugerens samtykke, før der fra serveren sættes cookies i brugerens browser.

I Cookiebots administrative værktøj kan du se på hvilken webadresse en cookie først blev opdaget, hvilket gør det nemt for dig at identificere de scripts, der sætter cookies, når du implementerer Cookiebot på dit site.
Cookiekatalog
Cookiebot vedligeholder et globalt cookie-katalog med beskrivelser af formålet med almindeligt anvendte tredjeparts-cookies. Når Cookiebot identificerer en kendt cookie på din hjemmeside, bruges informationen fra videnbasen til at beskrive formålet med den pågældende cookie over for de besøgende på dit websted.

Ud fra det globale katalog skaber Cookiebot et lokalt cookie-katalog efter den første scanning af din hjemmeside. I det lokale katalog kan du ændre enhver anvendt beskrivelse og indsætte formålsbeskrivelser for alle de cookies, der er blevet identificeret af scanneren. Ved efterfølgende scanninger genbruger Cookiebot oplysninger fra det lokale katalog til at beskrive både førsteparts- og tredjeparts-cookies.
Massesamtykke til flere domæner
Hvis du driver flere hjemmesider på forskellige domæner og/eller din hjemmeside består af flere sub-domæner, kan Cookiebot bede dine brugere om et samtykke, der dækker alle dine domæner. Ved at aktivere indstillingen "massesamtykke" vil dine brugere kun blive bedt om samtykke første gang de besøger en af dine hjemmesider.
Understøttelse og auto-detektion af ethvert sprog
Tekst i samtykke-dialogen kan tilpasses med et ubegrænset antal sprogvarianter i den browserbaserede manager. Standard-tekstskabeloner i 43 sprog er til rådighed i Cookiebots manager.

Cookiebot muliggør endvidere automatisk registrering af brugerens sprog for at vise samtykke-dialogen i den enkelte hjemmesidebrugers foretrukne sprog.
Geo-targeting i realtid
Hvis du ønsker at målrette indhentning af samtykke til brugere fra specifikke lande eller regioner i Verden, kan Cookiebot i realtid afgøre hvilket land den enkelte bruger kommer fra, og kun vise samtykke-banneret for brugere fra de udvalgte lande og regioner. For alle andre brugere vil din hjemmeside fungere uændret.
Rapportering
Cookiebot leverer visuel statistik over de valg, som dine hjemmesidebruger har truffet. Samtidig vil Cookiebot efter hver månedlig scanning udarbejde en rapport med detaljer om identificerede trackere på din hjemmeside, ændringer siden den foregående scanning og andre detaljer. Fra manageren kan du konfigurere et vilkårligt antal e-mail-modtagere til at modtage den månedlige rapport for et eller flere domæner.
Konfiguration
Nem implementering på din hjemmeside
Cookiebot er en platformsuafhængig cloud-tjeneste, der kan bruges på enhver hjemmeside. Kopier blot få linjers JavaScript-kode ind på din hjemmeside for at vise dit eget cookie-banner og -deklaration.
Undtag strengt nødvendige cookies
Nogle cookies er strengt nødvendige for at din hjemmeside kan fungere korrekt. Ifølge Cookiebekendtgørelsen kan du sætte denne type cookies uden brugerens forudgående samtykke. I Cookiebots manager kan du klassificere relevante cookies som nødvendige, så Cookiebot ikke blokerer for strengt nødvendigt cookies.
Virker i alle webbrowsere
Samtykke-dialogen virker i alle førende HTML4 og HTML5-kompatible web-browsere med understøttelse af JavaScript og Secure Socket Layer (SSL). Cookiebots administrative brugergrænseflade er optimeret til den nyeste og tidligere version af top 6 webbrowsere, Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari og Opera.
Understøttelse af standarder for tilgængelighed
For at imødekomme brugere, der anvender kompenserende software såsom skærmlæsere, understøtter Cookiebots samtykke-banner W3Cs tilgængeligheds-standarder WCAG 2.0 og WAI-ARIA.
Respekterer 'Do not track'-indstilling
Hvis en bruger har fravalgt sporing i webbrowserens generelle DNT-indstillinger (Do-Not-Track), sætter Cookiebot ikke tredjeparts-cookien "CookieConsentBulkTicket", der gør det muligt at genkende brugeren på tværs af dine hjemmesider ved massesamtykke.
Understøtter Modern Type brugergrænseflade
Cookiebot kan anvendes på både traditionelle hjemmesider og moderne single-page applikationer (SPA), også kendt som single-page interface (SPI). Cookiebots API inkluderer målrettede metoder til SPA-udviklere.
Platform
Hurtig og pålidelig
Cookiebot drives fra skyen og skalerer dermed med dine behov.

Tjenesten udnytter de vidtgående muligheder i skyen for at sikre høj tilgængelighed, herunder fuld redundans, load balancing, automatisk kapacitets-skalering, kontinuerlig backup og geo-replikation af data samt en trafik-manager til automatisk geografisk failover ved katastrofer på datacenter-niveau.
Krypteret sikkerhed
Samtykker indhentes automatisk via en sikker SSL-forbindelse og alle samtykker gemmes som stærkt krypterede nøgler.


 
Cookie-deklaration forhåndsvisning
Den endelige deklaration vil blive vist som en integreret del af din egen hjemmeside. Indholdet formateres automatisk efter din hjemmesides generelle stylesheet-definitioner (CSS), herunder skrifttyper og farver.
Top