Vis eksempel
Vis eksempel

Samtykke-dialog demo

Dette er en demo af Cookiebot-manageren, hvor du kan konfigurere din samtykke-dialog og cookie-deklaration. Klik på 'Forhåndsvisning'-ikonerne til venstre for at se din opsætning i aktion.
  • Domæner
  • Dialogboks
  • Deklaration
  • Indhold
  • Dine scripts
Tilføj domænenavne for de hjemmesider, hvor du ønsker at aktivere cookie-samtykke. Vi scanner hvert domæne for cookies. Du betaler abonnement for hvert domænenavn i denne liste. (Gratis i din prøveperiode)
 
Domænenavn
 
For at aktivere cookie-samtykke på interne domæner til test, udvikling og staging, kan du tilføje det interne domæne som et alias.
 
Domæne-alias
Domæne tilknytning
Type
 
 
 
Aktiver massesamtykke, hvis du ønsker at gøre brugerens ene samtykke gældende for alle dine domæner. Hjemmesidebrugere skal tillade tredjeparts-cookies for at massesamtykke er muligt. Ved aktivering af massesamtykke konsolideres cookie-oplysningerne for alle sites i en samlet cookiedeklaration.
Vælg dine foretrukne indstillinger for dialogen, der vises for besøgende på din hjemmeside. Vælg et farvetema, der skaber en kontrast til din hjemmesides baggrundsfarve.


Med underforstået samtykke afgiver hjemmesidebrugeren automatisk samtykke ved klik på et vilkårligt link på hjemmesiden. Vælg hvilke andre brugerinteraktioner, der bør udgøre et underforstået samtykke.
     


Brugerdefinerede farver


Med en brugerdefineret skabelon kan du frit definere udseendet af dit samtykke-banner, mens Cookiebot håndterer indhold og bruger-samtykker.


Følgende HTML indholdsvariabler kan anvendes i et brugerdefineret banner. Cookiebot erstatter dynamisk indholdsvariablerne med indhold fra din Cookiebot-konfiguration.
Pladsholder navn Beskrivelse
[#TITLE#] Dialog overskrift
[#TEXT#] Dialog brødtekst
[#ACCEPT#] Accept-knap tekst
[#DECLINE#] Afslå-knap tekst
[#DETAILS#] Vis/Skjul detaljer-etiket
[#LANGUAGE#] Aktuel sprog-kode
[#TEXTDIRECTION#] Tekstretning for aktuelt sprog (LTR eller RTL)
[#COOKIESGENERALINTRO#] Generel introduktion til cookies
[#ABOUTCOOKIES#] Om Cookies etiket
[#COOKIESOVERVIEW#] Cookie-deklaration etiket
[#LASTUPDATED#] Sidst opdateret dato-etiket for deklaration
[#COOKIETYPE_NECESSARY#] Nødvendige cookies kategori-titel - Inklusive cookie-type-antal
[#COOKIETYPE_NECESSARY_RAW#] Nødvendige cookies kategori-titel
[#COOKIETYPEINTRO_NECESSARY#] Nødvendige cookies introduktion
[#COOKIETABLE_NECESSARY#] Tabel med oplysninger om cookies af denne type
[#COOKIETYPE_PREFERENCE#] Præference cookies kategori-titel - Inklusive cookie-type-antal
[#COOKIETYPE_PREFERENCE_RAW#] Præference cookies kategori-titel
[#COOKIETYPEINTRO_PREFERENCE#] Præference cookies introduktion
[#COOKIETABLE_PREFERENCE#] Tabel med oplysninger om cookies af denne type
[#COOKIETYPE_STATISTICS#] Statistik cookies kategori-titel - Inklusive cookie-type-antal
[#COOKIETYPE_STATISTICS_RAW#] Statistik cookies kategori-titel
[#COOKIETYPEINTRO_STATISTICS#] Statistik cookies introduktion
[#COOKIETABLE_STATISTICS#] Tabel med oplysninger om cookies af denne type
[#COOKIETYPE_ADVERTISING#] Marketing cookies kategori-titel - Inklusive cookie-type-antal
[#COOKIETYPE_ADVERTISING_RAW#] Marketing cookies kategori-titel
[#COOKIETYPEINTRO_ADVERTISING#] Marketing cookies introduktion
[#COOKIETABLE_ADVERTISING#] Tabel med oplysninger om cookies af denne type
[#COOKIETYPE_UNCLASSIFIED#] Uklassificerede cookies kategori-titel - Inklusive cookie-type-antal
[#COOKIETYPE_UNCLASSIFIED_RAW#] Uklassificerede cookies kategori-titel
[#COOKIETYPEINTRO_UNCLASSIFIED#] Uklassificerede cookies introduktion
[#COOKIETABLE_UNCLASSIFIED#] Tabel med oplysninger om cookies af denne type
Hvis du automatisk vil tilslutte klik-begivenheder på dine HTML-elementer, skal du bruge en eller flere af følgende ID-attribut-værdier på de relevante HTML-elementer. Alternativt skal du kalde den relevante funktion via Cookiebots API, når brugeren klikker på dit element for at indsende et samtykke.
Element ID-attribut Element-type Beskrivelse
CybotCookiebotDialogBodyButtonAccept Alle Registerer et samtykke (opt-in) ved at kalde Cookiebot.dialog.submitConsent().
CybotCookiebotDialogBodyButtonDecline Alle Registrerer et fravalg af cookies (opt-out) ved at kalde Cookiebot.dialog.submitDecline().
CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonNecessary Checkbox Værdien af dette afkrydsningsfelt angiver om brugeren accepterer denne type cookies ved indsendelse af samtykke.
CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonPreferences Checkbox Værdien af dette afkrydsningsfelt angiver om brugeren accepterer denne type cookies ved indsendelse af samtykke.
CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonStatistics Checkbox Værdien af dette afkrydsningsfelt angiver om brugeren accepterer denne type cookies ved indsendelse af samtykke.
CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonMarketing Checkbox Værdien af dette afkrydsningsfelt angiver om brugeren accepterer denne type cookies ved indsendelse af samtykke.
Logo
Vis dit eget logo på samtykke-dialogen ved at trække din billedfil ind på det skraverede område nedenfor eller ved at vælge en fil til upload.

Distribution

Cookiedeklarationen er en oversigt over alle cookies og andre typer trackere på din hjemmeside. Du kan vælge hvordan oversigten skal se ud, når den præsenteres på din hjemmeside.


Følgende XML-noder kan anvendes i den brugerdefinerede XSLT-skabelon.

XML node //Labels
Pladsholder navn Beskrivelse
//Labels/Title Dialog overskrift
//Labels/Text Dialog brødtekst
//Labels/Language Aktuel sprog-kode
//Labels/TextDirection Tekstretning for aktuelt sprog (LTR eller RTL)
//Labels/CookieGeneralIntro Generel introduktion til cookies
//Labels/AboutCookies Om Cookies etiket
//Labels/CookiesOverview Cookie-deklaration etiket
//Labels/LastUpdated Sidst opdateret dato-etiket for deklaration
//Labels/CookieTypeNecessaryTitle Nødvendige cookies kategori-titel
//Labels/CookieTypeNecessaryIntro Nødvendige cookies introduktion
//Labels/CookieTypePreferenceTitle Præference cookies kategori-titel
//Labels/CookieTypePreferenceIntro Præference cookies introduktion
//Labels/CookieTypeStatisticsTitle Statistik cookies kategori-titel
//Labels/CookieTypeStatisticsIntro Statistik cookies introduktion
//Labels/CookieTypeMarketingTitle Marketing cookies kategori-titel
//Labels/CookieTypeMarketingIntro Marketing cookies introduktion
//Labels/CookieTypeUnclassifiedTitle Uklassificerede cookies kategori-titel
//Labels/CookieTypeUnclassifiedIntro Uklassificerede cookies introduktion
//Labels/HeaderName Navn
//Labels/HeaderProvider Udbyder
//Labels/HeaderPurpose Formål
//Labels/HeaderType Type
//Labels/HeaderExpiry Udløb
//Labels/ConsentDomains Tekst-etiket med komma-separeret liste over de domæner, hvis cookies er inkluderet i cookiedeklarationen.

XML node //Cookies
Pladsholder navn Beskrivelse
//Cookies/Cookie Samling af noder med information for hver cookie.
/Cookie/Category Kategori
/Cookie/Domains Samling af noder med navn for hvert domæne, som anvender cookien.
/Domains/Domain/DomainName Navn på det domæne, der sætter cookien.
/Domains/Domain/DomainIP IP-nummer
/Domains/Domain/CountryID Landekode ID
/Domains/Domain/CountryName Landenavn
/Cookie/Expire Udløb
/Cookie/ExpireDays Cookiens levetid udtrykt numerisk i antal dage.
/Cookie/ExpireSeconds Cookiens levetid udtrykt numerisk i antal sekunder.
/Cookie/FirstURL Først fundet URL
/Cookie/HTTPOnly Sand, hvis cookien kun kan aflæses af den server, der har sat cookien.
/Cookie/Path Sti
/Cookie/Persistent Sand, hvis cookien gemmes permanent i brugerens browser.
/Cookie/Purpose Formål
/Cookie/Secure Sand, hvis cookien er sat via en krypteret forbindelse.
/Cookie/TrackerType Type
/Cookie/TrackerTypeID Type ID
/Cookie/ThirdParty Sand, hvis cookien er sat af et tredjeparts-domæne.
/Cookie/Value Eksempel-værdi
Indtast den tekst, der skal præsenteres for dine hjemmesidebrugere. Den samme tekst bruges i både cookie-erklæring og samtykke-dialog. Udskift standard-teksten med dine egne formuleringer. I brødteksten skal du beskrive de overordnede formål med de cookies, du anvender. Hold teksten kort, præcis og appellerende.

Hvis du bruger underforstået samtykke i samtykke-dialogen skal du nævne, at brugerens fortsatte brug af din hjemmeside (uden at besvare samtykke-dialogen) er ensbetydende med samtykke.
   
Aktiver automatisk sprogregistrering for at vise samtykke-dialogen i slutbrugerens foretrukne sprog. Hvis du ikke har oprettet en sprogvariant, der matcher brugerens foretrukne sprog, vil standardsproget blive vist.
Kopier nedenstående script ind i html-headeren på din hjemmeside-skabelon for at aktivere samtykke-banneret:
Indsæt nedenstående script i html-koden for den specifikke underside, hvor du vil vise cookie-deklarationen i sin helhed:
Lær hvordan scriptsene implementeres i din hjemmeside i vejledningen.
Bemærk: Demo-scriptsene vil ikke virke på din hjemmeside.
Opret en gratis prøveversion for at afprøve Cookiebot på din egen hjemmeside.
 
Cookie-deklaration forhåndsvisning
Den endelige deklaration vil blive vist som en integreret del af din egen hjemmeside. Indholdet formateres automatisk efter din hjemmesides generelle stylesheet-definitioner (CSS), herunder skrifttyper og farver.
Top