Trenger du en erklæring om bruk av informa­sjon­skapsler som oppfyller regelverket?

Bruk Cookiebot CMP for å få samtykke fra brukerne dine og balansere bruken av cookies på nettstedet ditt med en personvernvennlig cookiepolicy.
Start gratis nå
Illustration of a laptop with a GDPR cookie banner | Cookiebot by Usercentrics

Den mest populære løsningen for godkjent bruk av informasjonskapsler og sporing på nettet

Brukes på

500 000+

nettsteder

Administrerer

3 milliarder

brukersamtykker

Støtter

40+

forskjellige språk

Omtalt i

Financial Times Logo - Cookiebot
BBC Logo - Cookiebot
Bloomberg Logo - Cookiebot
Forbes Logo - Cookiebot
Techcrunch Logo - Cookiebot by Usercentrics

Oppdag hvor enkelt det er å sørge for at nettstedet ditt oppfyller regelverk for cookies

Hvis du ønsker å sikre at nettstedet og informasjonskapslene dine overholder personvernforordningen eller andre regelverk, er Cookiebot CMP enkel å konfigurere og brukervennlig å tilpasse, og den bruker en kraftig skanneteknologi, slik at du kan overholde personvernregelverket for bruk av informasjonskapsler og fylle ut og oppdatere personvernerklæringen. Det aller beste er at du kan komme i gang gratis. Slik gjør du det.

Finn enkelt ut hvordan du bruker informasjonskapsler, slik at du kan forklare dette i erklæringen din om bruk av informasjonskapsler

Et av hovedkravene i personvernlovgivningen er å varsle brukerne om hvilke personopplysninger du samler inn, hvordan du gjør det, og hvorfor. Erklæringen om bruk av informasjonskapsler er et vanlig sted å vise denne informasjonen. Den må også holdes oppdatert etter hvert som nettstedet ditt, informasjonskapslene og andre sporingsteknologier du bruker, og det juridiske landskapet, endrer seg.

Cookiebot CMP kan hjelpe deg. Den oppdager, rapporterer og håndterer informasjonskapsler med tre kraftige, automatiske kjernefunksjoner. Den bidrar til at du kan rapportere bruken av informasjonskapsler på korrekt måte og holde informasjonen oppdatert.

 • Overvåking: Hold deg oppdatert om informasjonskapsler og sporingsteknologier som brukes av nettstedet ditt, slik at du kan åpne for brukervarsling og brukersamtykke
 • Kontroll: Når det er nødvendig, må du forhindre at det blir brukt cookies, med mindre brukeren har gitt samtykke
 • Samtykke: Innhent og lagre informert, detaljert samtykke fra brukere

Cookiebot CMP genererer også automatisk en erklæring om bruk av informasjonskapsler for deg, som du kan bygge inn i personvernerklæringen eller andre steder på nettstedet ditt.

Vanlige spørsmål om cookiepolicy

Må nettstedet mitt ha en cookie-erklæring?

Vi kan ikke gi juridiske råd, og vi anbefaler at du rådfører deg med en advokat om din spesifikke situasjon for bedriften og databehandlingen. Hvis nettstedet ditt imidlertid bruker informasjonskapsler som samler inn personopplysninger om kunder eller besøkende som bor i et land eller en region beskyttet av personvernregler, og særlig hvis disse opplysningene deles med eller selges til andre, trenger du sannsynligvis et informasjonskapselbanner.

Informasjonen i erklæringen om bruk av cookies varierer avhengig av hvilke regler du må overholde og hvilke informasjonskapsler nettstedet ditt bruker. Den skal ha et klart språk og være forståelig for vanlige folk. Det er mest vanlig at erklæringen om bruk av informasjonskapsler oppgir detaljer om hvilke personopplysninger som samles inn av informasjonskapsler, hvordan dette gjøres, og til hvilke formål. Det er også vanlig å gi informasjon om brukernes/forbrukernes rettigheter og hvordan de kan benytte seg av dem (og hvordan de kontakter deg for å gjøre det).

Å ha en tydelig og utførlig erklæring om bruk av informasjonskapsler er også en utmerket måte å bygge tillit på hos brukerne og vise respekt for deres rettigheter og samtykkevalg.

Bare skriv inn adressen til nettstedet ditt, så får du en gratis skanning som vil oppdage informasjonskapslene og andre sporingsteknologier du bruker, og som vil fortelle deg beskjed om de brukes i samsvar med kravene.

Hvilken informasjon må erklæringen om bruk av informasjonskapsler inneholde?

Vi kan ikke gi juridiske råd, og vi anbefaler at du rådfører deg med en advokat om din spesifikke situasjon for bedriften og databehandlingen. Du bør også se gjennom kravene til erklæring om bruk av informasjonskapsler i de personvernreglene som er relevante for deg (f.eks. personvernforordningen). Det finnes imidlertid en rekke typer informasjon som vanligvis kreves i erklæringen om bruk av informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at erklæringen om bruk av informasjonskapsler og personvernerklæringen ikke er de samme, men erklæringen om bruk av informasjonskapsler kan være en del av personvernerklæringen.

En erklæring om bruk av cookies skal:

 • presenteres i et format som er åpent, kortfattet, forståelig og lett tilgjengelig
 • skrives på et klart og enkelt språk (særlig hvis det skal behandles opplysninger om barn, og hvis personverninformasjonen må omfatte dem)
 • forevises innen rimelig tid (vær oppmerksom på at brukere etter noen regelverk må informeres før de gir eller nekter å gi samtykke, og at begge deler må skje før det samles inn opplysninger eller data)
 • stilles til rådighet gratis

Innholdet i erklæringen om bruk av informasjonskapsler er spesifikt for organisasjonens juridiske ansvar og databehandling, men for nettstedet ditt bør de inneholde:

 • de ulike typene og kategoriene av informasjonskapsler som brukes
 • varigheten av hver informasjonskapsel og hvert sporingselement (hvor lenge de er aktive i brukernes nettlesere)
 • kategorier av personopplysninger som hver informasjonskapsel samler inn og behandler
 • formålet med hver informasjonskapsel (enten det gjelder nødvendige funksjoner, statistikk, markedsføring osv.)
 • tredjeparter som hver informasjonskapsel deler personopplysninger med
 • land/regioner som hver informasjonskapsel sender personopplysninger til (hvis relevant)
 • informasjon om hvordan brukere kan gi, avslå, endre eller gjennomgå samtykket til bruk av informasjonskapsler på nettstedet ditt

Det finnes fire hovedkategorier av informasjonskapsler:

 • nødvendige (eller essensielle) informasjonskapsler
 • innstillingsinformasjonskapsler
 • statistiske informasjonskapsler
 • markedsføringsinformasjonskapsler

Samtykke er ofte ikke påkrevd for nødvendige informasjonskapsler, siden de er essensielle for å kunne bruke en nettstedsfunksjon. Formålet med disse og data som behandles, er godartet og ikke verdifull for markedsføring. Det er mer sannsynlig at de andre typene informasjonskapsler krever brukersamtykke i henhold til mange forskrifter, og du bør gå gjennom nøyaktig hvilke typer og spesifikke informasjonskapsler nettstedet ditt bruker, og hvilke regler som gjelder for deg for å avgjøre hvilken løsning du trenger for samtykkehåndtering.

Er erklæringen om bruk av informasjonskapsler det samme som en personvernerklæring?

Det er ikke det samme, men erklæringen om bruk av cookies kan være en del av en personvernerklæring. En personvernerklæring omfatter alle de forskjellige måtene nettstedet eller bedriften din kan samle inn, behandle og lagre data fra brukere på, både frakoblet og på Internett, mens erklæringen om bruk av informasjonskapsler handler spesifikt om informasjonskapsler og annen sporingsteknologi på nettstedet ditt som behandler personopplysninger fra kunder og besøkende. Dette er grunnen til at nettsteder ofte inneholder begge deler, der erklæringen om bruk av informasjonskapsler er en del av personvernerklæringen.

En annen forskjell er at en erklæring om bruk av informasjonskapsler må oppdateres mye oftere, siden nettstedene oppdateres kontinuerlig, teknologien endres, og informasjonskapsler og formålet med disse er dynamiske (endres ofte for brukere med gjentatte besøk på nettstedet).

En løsning for samtykkehåndtering som Cookiebot CMP gjør det mulig for deg å oppdage og administrere alle cookies og sporingsteknologi på nettstedet ditt med jevne mellomrom. Den blokkerer også bruken av informasjonskapsler til samtykke er innhentet, avhengig av relevante personvernbestemmelser, og genererer automatiserte en erklæring om bruk av informasjonskapsler som du kan bruke på nettstedet ditt.

Har du flere spørsmål?

Vanlige spørsmål

Er det et krav i alle personvernregelverk at nettsteder har en erklæring om bruk av cookies?

Kravet om å informere brukerne om innsamling og behandling av data er standard, og dette omfatter også bruken av informasjonskapsler. Dette er hva en erklæring om bruk av informasjonskapsler (og en bredere personvernerklæring) gjør. Personvernlovgivningen gir forbrukerne visse rettigheter, og selv om disse rettighetene varierer mellom forskjellige regelverk, er det likevel standard at de må varsle brukerne om behandling av personopplysninger, i tillegg til rettighetene deres og hvordan de kan benytte seg av dem.

Selv om nettstedet ditt ikke direkte eller ikke i særlig grad tjener penger på databehandling, er det en god mulighet for at overholdelse av personvernet er et krav hvis det innhentes personopplysninger, og det kan en erklæring om bruk av informasjonskapsler hjelpe deg med. Den åpenheten en personvernerklæring gir, og den demonstrasjonen av respekt for brukernes rettigheter og samtykkevalg som den innebærer, bygger også tillit og fremmer større engasjement og langsiktige relasjoner.

Finnes det maler eller en generator som kan hjelpe meg med å utarbeide erklæring om bruk av informasjonskapsler?

Med Cookiebot CMP installert blir nettstedet skannet månedlig (eller oftere hvis du foretrekker det), og informasjonskapsler i bruk blir oppdaget og kontrollert i henhold til relevante personvernkrav. Den genererer også en tilpasset erklæring om bruk av informasjonskapsler for nettstedet ditt som ikke bare er generisk, men som blir fullstendig og regelmessig oppdatert etter hvert som bruken av informasjonskapsler endres, noe som gir brukerne innsyn og kontroll når de utøver personvernrettighetene sine. Denne erklæringen om bruk av informasjonskapsler kan innlemmes i personvernerklæringen din, eller på en separat side, slik at du kan oppfylle lovpålagte ansvarsområder når det gjelder personvern og bygge tillit hos brukere samtidig.

Hva er «rettslig grunnlag»?

I henhold til EUs personvernforordning (GDPR) er rettslig grunnlag eller «behandlingens lovlighet» lovlige grunner til at bedrifter eller andre organisasjoner kan samle inn og behandle personopplysninger, for eksempel ved bruk av cookies.

Brukersamtykke er et rettslig grunnlag, skjønt EUs personvernforordning nevner i alt seks forskjellige grunnlag. En «registrert» er en person som får personopplysningene sine behandlet – f.eks. når vedkommende handler i en nettbutikk, besøker et nettsted, bruker en app osv.

 • den registrerte (f.eks. brukeren) har gitt samtykke
 • for å oppfylle en kontrakt med den registrerte
 • for å overholde en rettslig forpliktelse som den behandlingsansvarlige (f.eks. bedriften) er underlagt
 • for å verne om den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser
 • i offentlig interesse eller hvis den behandlingsansvarlige utøver offentlig myndighet
 • berettigede interesser hos den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, f.eks. for individuell, kommersiell eller sosial nytte

Berettiget interesse brukes ofte til å begrunne databehandling, men kan være vanskelig å bevise i tilstrekkelig grad. Det sikreste rettslige grunnlaget for mange typer og formål for databehandling er å innhente og håndtere brukersamtykke på en sikker måte, for eksempel med en løsning for samtykkehåndtering (CMS).

Hva regnes som «personopplysninger»?

Generelt kan personopplysninger vise til all informasjon som er knyttet til en person, og som gjør at personen kan bli direkte eller indirekte identifisert. Det kan bety åpenbare opplysninger eller data som navn, ID-numre eller e-postadresser, eller mindre åpenbare data som kanskje ikke kan identifiseres annet enn i kombinasjon med andre opplysninger eller data, for eksempel IP-adresser eller informasjon om informasjonskapsler i nettlesere.

Det finnes fire typer informasjonskapsler som hjelper nettsteder med å fungere, i tillegg til at det er mulig å tilpasse analyser, markedsføring og brukeropplevelser, blant andre funksjoner. Mange av disse samler inn personopplysninger og krever brukersamtykke i henhold til mange personvernlover.

Det finnes også en tilleggskategori med «sensitive» personopplysninger. Det er informasjon som identifiserer en person, men som også kan forårsake skade hvis den brukes på feil måte. Dette kan omfatte opplysninger som kjønn, livssyn, politisk tilhørighet eller medisinsk informasjon. Noen tekniske opplysninger, for eksempel biometriske data eller geolokaliseringsdata, kan også kvalifisere som personopplysninger hvis formålet er å bruke dem til å identifisere en person.

Må jeg innhente samtykke til all datainnsamling utført av cookies?

Vi kan ikke gi juridiske råd, og vi anbefaler at du rådfører deg med en advokat om din spesifikke situasjon for bedriften og databehandlingen.

Generelt er det viktig å vite hvilket regelverk du må overholde. Du kan ha forskjellig ansvar etter for eksempel den britiske personvernlovgivningen og EUs personvernforordning eller personvernlovgivningen i USA. Samtykke er ofte ikke nødvendig for viktige informasjonskapsler, men det er nødvendig for andre typer. Det er viktig å vite hvilke informasjonskapsler nettstedet ditt bruker og til hvilke formål, og å kommunisere dette i erklæringen om bruk av cookies, i tillegg til å innhente samtykke der det er nødvendig.

Men i tillegg til å være et lovkrav skaper det gode brukeropplevelser å være åpen med brukerne om innsamling og bruk av data, og når man ber om og respekterer de samtykkevalgene brukerne foretar. Det bygger tillit til bedriften din og bidrar til høyere engasjement og langsiktige relasjoner.

Hva om jeg må overholde flere personvernregelverk?

Det er absolutt mulig at bedrifter som driver virksomhet i flere regioner eller land, må følge flere sett med regelverk. Din erklæring om bruk av informasjonskapsler må gjenspeile dette. Det kan være mulig å bruke geolokaliseringsfunksjoner på nettstedet ditt for å vise regional og regelspesifikk informasjon for brukerne, avhengig av hvor de er fra.

Å overholde EUs personvernforordning vil være noe helt annet enn å overholde personvernlovgivningen på delstatsnivå i USA, fordi de har spesifikke krav og bruker andre modeller for samtykke. Vi kan ikke gi juridiske råd, og vi anbefaler at du rådfører deg med en advokat om din spesifikke situasjon for bedriften og databehandlingen.

En løsning for samtykkehåndtering som Cookiebot CMP kan skanne, oppdage og presentere alle cookies og sporingsteknologier som nettstedet ditt bruker, og med utgangspunkt i det kan du bruke denne informasjonen til å automatisk generere og vedlikeholde en erklæring om bruk av informasjonskapsler, slik at den overholder relevante personvernregelverk.

Hvordan sørger jeg for at jeg ikke blir bøtelagt?

Vi kan ikke gi juridiske råd eller garantere samsvar med personvernreglene i spesifikke regelverk, og vi anbefaler at du rådfører deg med en advokat om den spesifikke situasjonen for bedriften din og databehandlingen deres. Men det er viktig å vite hvilket regelverk du må overholde, og hvilke krav det stiller til forbrukerrettigheter, opplysning, samtykke og databruk. Det er også viktig å vite hvilke informasjonskapsler og andre sporingsteknologier som brukes på nettstedet ditt, slik at du kan innhente korrekt samtykke. Deretter kan all denne informasjonen presenteres korrekt og utførlig på nettstedet ditt og vedlikeholdes i erklæringen om bruk av informasjonskapsler.

For å sikre at brukerne er godt informert om organisasjonen din og hvordan de kan kontakte deg, er det viktig å behandle dataene, rettighetene og samtykkevalgene deres, og det er dessuten viktig å presentere alle valgene likt. Det skal ikke brukes mørke felter eller mønstre, eller andre elementer, for å påvirke eller lure brukerne til å gi samtykke.

Dessuten må du sørge for at det ikke samles inn og behandles mer data, eller flere opplysninger, enn det som er nødvendig for de formålene som er oppgitt. Sørg for at opplysningene er korrekte, og for at de bare lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. Oppretthold de nødvendige standardene for sikkerhet og personvern, og sørg for at det er innført prosesser for å opprettholde ansvarsfordelingen.

En samtykkehåndteringsplattform kan hjelpe deg med ikke bare å innhente og lagre samtykke på riktig måte, men også med å sikre at du legger frem og har korrekt og oppdatert informasjon om hvilke databehandlingstjenester som er i bruk (f.eks. informasjonskapsler) i erklæringen om bruk av informasjonskapsler.

Mister jeg mye data hvis jeg bruker en samtykkehåndteringsplattform?

Det trenger ikke å skje, selv om vi ikke kan garantere for hvordan individuelle implementeringer av samtykkehåndteringsplattformen vil virke i praksis. Det er mange måter å optimalisere samtykkehåndteringsplattformen på for å øke samtykkegraden og dataflyten. Det er viktig å ha et flott brukergrensesnitt som passer til bedriftens profil, som har et klart budskap, og som tilbyr brukervennlig funksjonalitet. Det er også viktig å gjøre det enkelt for brukerne å forstå hvordan dataene deres behandles, og hvilke valgalternativer de har for samtykke.

Cookiebot CMP har også verktøy som analyserer og optimaliserer plattformens ytelse, slik at du oppnår maksimal datafangst. Det bør også bemerkes at mange ledende annonsører i økende grad insisterer på at man dokumenterer samtykke før de gjør forretninger med bedrifter. Det kan altså påvirke annonseinntektene hvis det ikke innhentes korrekt samtykke.

Hvilke funksjoner er ikke med i gratisabonnementet?

Gratisabonnementet omfatter ikke følgende standardfunksjoner for Premium-abonnementet:

 • tilpasning av banner
 • tilpasning av erklæring
 • flere språk
 • dataeksport
 • geolokalisering
 • massesamtykke
 • samtykkestatistikk
 • internt domenealias for utvikling, testing og oppsett

Ta en titt på siden Plans & Pricing (Abonnementer og priser) for å få mer informasjon eller foreta en fullstendig sammenligning.

Må jeg signere en kontrakt?

Vi har ingen kontrakter for Cookiebot CMP, og det er ingen skjulte avgifter eller langsiktige forpliktelser. Du kan avbryte abonnementet når som helst.

Hvor mye koster abonnementene etter den gratis prøveperioden?

Det avhenger av bedriftens behov og antall domener og undersider du har.

Ta en titt på siden «Plans & Pricing» (Abonnementer og priser) for å få mer informasjon tilpasset bedriftens særskilte behov.

Kan jeg avbryte den gratis prøveperioden?

Ja, du kan når som helst avbryte den gratis prøveversjonen eller abonnementet hvis du tidligere har registrert deg. Du kan gjøre dette via siden «My account» (Min konto). Hvis du nedgraderer eller avbryter abonnementet, får dette virkning når gjeldende faktureringsperiode er over.

Ikke sikker på om nettstedet ditt trenger et cookiebanner eller om Cookiebot™️ er den rette løsningen for deg?

Test nettstedet ditt gratis nå og finn ut om du overholder personvernkravene.