Hebt u een cookie­beleid nodig dat voldoet aan de eisen van gegevens­voor­schrif­ten?

Gebruik Cookiebot CMP om toestemming te krijgen van uw websitebezoekers en breng het gebruik van cookies op uw website in balans met een compliant cookiebeleid.
Test nu gratis
Illustration of a laptop with a GDPR cookie banner | Cookiebot by Usercentrics

De populairste oplossing voor conform gebruik van cookies en online tracking

Gebruikt op

500.000+

websites

Beheert

13 miljard

gebruikerstoestemmingen

Ondersteunt

40+

verschillende talen

Ontdek hoe eenvoudig het is om te zorgen dat uw website voldoet aan de cookievoorschriften

Als u wilt dat uw website en het cookiegebruik ervan voldoen aan de AVG of andere voorschriften: Cookiebot CMP is eenvoudig in te stellen en gebruiksvriendelijk om aan te passen, en maakt gebruik van krachtige scantechnologie om u te helpen blijvend te voldoen aan de privacyvoorschriften voor het gebruik van cookies en uw privacybeleid op te stellen en actueel te houden. Bovendien kunt u er gratis mee aan de slag. Dat doet u als volgt.

Uitgelicht in

Financial Times Logo - Cookiebot
BBC Logo - Cookiebot
Bloomberg Logo - Cookiebot
Forbes Logo - Cookiebot
Techcrunch Logo - Cookiebot by Usercentrics

Een van de belangrijkste vereisten van gegevens­privacy­wetgeving is het informeren van gebruikers over de gegevens die u verzamelt, op welke manier en voor welke doeleinden. Uw pagina met het cookiebeleid is een gangbare locatie om die informatie weer te geven. Deze moet ook actueel worden gehouden, aangezien uw website, de cookies en andere tracking­technologieën die u gebruikt, en de juridische omgeving veranderen.

De Cookiebot CMP kan hierbij helpen. Deze detecteert, rapporteert en beheert cookies met drie krachtige en automatische kernfuncties. Hiermee kunt u uw cookiegebruik nauwkeurig rapporteren en deze informatie actueel houden.

 • Bewaking: blijf op de hoogte van de cookies en tracking­technologieën die uw website gebruikt voor de kennisgeving en het vragen om toestemming aan gebruikers
 • Controle: indien nodig voorkomen dat cookies worden gebruikt, tenzij toestemming van de gebruiker is verkregen
 • Toestemming: verkrijg en bewaar geïnformeerde, granulaire toestemming van gebruikers

De Cookiebot CMP genereert ook automatisch een cookiebeleid voor u, dat u kunt opnemen in uw privacy­beleid of elders op uw website.

Moet mijn website een cookiebeleid hebben?

Wij kunnen geen juridisch advies geven en raden aan gekwalificeerde juridische adviseurs te raadplegen met betrekking tot uw specifieke situatie op zakelijk gebied en het gebied van gegevensverwerking. Als uw website echter cookies gebruikt voor het verzamelen van de persoonsgegevens van klanten of bezoekers die in een land of regio zijn gevestigd waarin ze worden beschermd door regelgeving inzake gegevensbescherming, vooral als die gegevens worden gedeeld of verkocht, is dat waarschijnlijk het geval.

Afhankelijk van de voorschriften die u moet naleven en welke cookies uw website gebruikt, varieert de informatie in uw cookiebeleid enigszins. Het moet in duidelijke taal zijn die begrijpelijk is voor de gemiddelde persoon. Meestal zijn in een cookieverklaring of -beleid de specifieke details vereist over welke gegevens u verzamelt met cookies, op welke manier en voor welke doeleinden. Het is ook gebruikelijk om informatie te verstrekken over de rechten van gebruikers/consumenten en hoe zij deze kunnen uitoefenen (en hoe ze hiertoe contact met u kunnen opnemen).

Een duidelijk en uitgebreid cookiebeleid is ook een uitstekende manier om vertrouwen op te bouwen bij gebruikers en respect te tonen voor hun rechten en toestemmingskeuzes.

Voer eenvoudigweg uw websiteadres in voor een gratis scan die de cookies en andere trackingtechnologieën detecteert die u gebruikt, en u laat weten of deze op een manier worden geïmplementeerd die voldoet aan de voorschriften.

Welke informatie moet mijn cookiebeleid bevatten?

Wij kunnen geen juridisch advies geven en raden aan gekwalificeerde juridische adviseurs te raadplegen met betrekking tot uw specifieke situatie op zakelijk gebied en het gebied van gegevensverwerking. U dient ook de vereisten voor het cookiebeleid door te nemen van de privacyvoorschriften die op u van toepassing zijn. Er zijn echter bepaalde typen informatie die over het algemeen vereist zijn in een cookiebeleid. Een cookiebeleid en privacybeleid zijn niet hetzelfde, hoewel een cookiebeleid deel kan uitmaken van een breder privacybeleid.

Een cookiebeleid moet worden:

 • gepresenteerd in een transparante, beknopte, begrijpelijke en eenvoudig toegankelijke indeling
 • geschreven in heldere, duidelijke taal (vooral als gegevens van kinderen worden verwerkt en dit moet worden opgenomen in de privacy-informatie)
 • aangeboden op het juiste moment (houd er rekening mee dat gebruikers volgens bepaalde voorschriften moeten worden geïnformeerd voordat ze toestemming geven of weigeren, en dat deze beide dingen moeten gebeuren voordat gegevens worden verzameld)
 • geleverd zonder kosten

De inhoud van uw cookiebeleid is specifiek voor de wettelijke verantwoordelijkheden en gegevensverwerking van uw organisatie, maar moet voor uw website het volgende bevatten:

 • de verschillende typen en categorieën cookies die worden gebruikt
 • duur van elke cookie en tracker (hoe lang deze actief blijven in de browsers van gebruikers)
 • categorieën persoonsgegevens/informatie die door elke cookie worden verzameld en verwerkt
 • doel van elke cookie (of deze is voor noodzakelijke functies, statistieken, marketing, enz.)
 • derden waarmee elke cookie persoonsgegevens deelt
 • landen/regio’s waarnaar elke cookie persoonsgegevens verzendt (indien relevant)
 • informatie over hoe gebruikers hun toestemming voor het cookiegebruik van uw website kunnen geven, weigeren, wijzigen of controleren

Er zijn vier hoofdcategorieën cookies:

 • noodzakelijke (of essentiële) cookies
 • voorkeurencookies
 • statistische cookies
 • marketingcookies

Vaak is geen toestemming vereist voor noodzakelijke cookies, omdat deze nodig zijn om een website te laten werken. Het gebruik hiervan en de hierdoor verwerkte gegevens zijn goedaardig en hebben geen waarde voor bijvoorbeeld marketing. Voor de andere soorten cookies is waarschijnlijk volgens veel voorschriften gebruikerstoestemming vereist. U moet dan ook precies controleren welke typen en specifieke cookies uw website gebruikt en welke voorschriften op u van toepassing zijn, om te bepalen welke oplossing voor toestemmingsbeheer u nodig hebt.

Is een cookiebeleid hetzelfde als een privacy­beleid?

Ze zijn niet hetzelfde, hoewel een cookiebeleid deel kan uitmaken van een breder privacybeleid. Een privacybeleid omvat alle verschillende manieren waarop uw website en/of bedrijf gegevens van gebruikers kan verzamelen, verwerken en opslaan, zowel offline als online, terwijl een cookiebeleid specifiek betrekking heeft op de cookies en andere tracking­technologieën die zijn geïntegreerd in uw website en die persoons­gegevens van klanten en bezoekers verwerken. Daarom bevatten websites vaak beide, met het cookiebeleid als onderdeel van het privacybeleid.

Een ander verschil is dat het cookiebeleid veel vaker moet worden bijgewerkt, aangezien websites voortdurend worden bijgewerkt, technologieën veranderen en cookies en het gebruik daarvan dynamisch zijn (en vaak veranderen voor gebruikers die de website herhaaldelijk bezoeken).

Met een oplossing voor toestemmingsbeheer zoals Cookiebot CMP kunt u regelmatig alle cookies en trackers op uw website detecteren en beheren. Deze tool blokkeert ook het gebruik van cookies totdat toestemming is verkregen, afhankelijk van de relevante privacyvoorschriften, en genereert een automatisch cookiebeleid dat u op uw website kunt gebruiken.

Hebt u nog vragen?

Veelgestelde vragen

Vereisen alle voorschriften voor gegevensbescherming dat websites een cookiebeleid hebben?

Het is een standaardvereiste om gebruikers te informeren over het verzamelen en verwerken van gegevens, en dat omvat ook het gebruik van cookies. Dit is wat een cookiebeleid (en een breder privacybeleid) doet. Voorschriften voor gegevensbescherming geven consumenten bepaalde rechten. Zelfs als deze rechten per voorschrift verschillen is het ook standaard om gebruikers op de hoogte te stellen van de verwerking van hun persoonsgegevens, evenals van hun rechten en hoe ze deze uitoefenen.

Zelfs als een website niet direct of niet in aanzienlijke mate geld verdient met gegevensverwerking, is de kans groot dat als persoonsgegevens worden verzameld met cookies, de privacyvoorschriften moeten worden nageleefd, en het hanteren van een cookiebeleid maakt daarvan deel uit. Een privacyverklaring biedt transparantie en geeft blijk van respect voor de rechten en toestemmingskeuzes van gebruikers, wat vertrouwen opbouwt en grotere betrokkenheid en langdurige relaties stimuleert.

Zijn er sjablonen of een generatietool om mijn cookiebeleid op te stellen of is er een cookiebeleid voorbeeld?

Als Cookiebot CMP is geïnstalleerd, wordt uw website maandelijks (of vaker als u dat wilt) gescand en worden cookies gedetecteerd en beheerd volgens de relevante vereisten voor gegevensprivacy. Deze tool genereert ook een aangepast cookiebeleid voor uw website dat niet generiek maar compleet is en regelmatig wordt bijgewerkt wanneer uw cookiegebruik verandert, zodat uw gebruikers transparantie en controle krijgen wanneer ze hun rechten in het kader van gegevensprivacy uitoefenen. Dit cookiebeleid kan worden opgenomen in uw privacybeleid of op een aparte pagina, zodat u kunt voldoen aan uw wettelijke verantwoordelijkheden voor gegevensbescherming en tegelijkertijd vertrouwen kunt opbouwen bij gebruikers.

Wat zijn juridische grondslagen?

Volgens de AVG zijn juridische grondslagen of de “rechtmatigheid van de verwerking” juridisch aanvaardbare redenen voor bedrijven of andere organisaties om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies.

De toestemming van de gebruiker is één juridische grondslag, waarvan de AVG er in totaal zes vermeldt. Een “betrokkene” is een persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, bijv. e-commerceklanten, websitebezoekers, appgebruikers, enz.

 • de betrokkene (bijv. gebruiker) heeft toestemming gegeven
 • om een contractuele verplichting aan de betrokkene na te komen
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke (bijv. bedrijf) is onderworpen
 • om de essentiële belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • in het algemeen belang, of wanneer de verwerkingsverantwoordelijke een officiële autoriteit uitoefent
 • legitieme belangen nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, bijv. voor individuele, commerciële of maatschappelijke voordelen

Legitiem belang wordt vaak gebruikt om gegevensverwerking te rechtvaardigen, maar kan moeilijk toereikend te bewijzen zijn. De veiligste juridische grondslag voor vele typen gegevensverwerking voor meerdere doeleinden is het verkrijgen en beveiligd beheren van gebruikerstoestemming, net als bij een oplossing voor toestemmingsbeheer.

Wat wordt beschouwd als “persoonsgegevens”?

In het algemeen kunnen persoonsgegevens verwijzen naar alle informatie die betrekking heeft op een persoon, waardoor die persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Dit kan betrekking hebben op voor de hand liggende gegevens zoals namen, ID-nummers of e-mailadressen, of op minder voor de hand liggende gegevens die mogelijk alleen identificeerbaar zijn in combinatie met andere gegevens, zoals IP-adressen of cookie-informatie in de browser.

Er zijn vier typen cookies, die een goede werking van websites, analyse, marketing en aanpassing van de gebruikerservaring mogelijk maken. Veel hiervan verzamelen persoonsgegevens en vereisen volgens veel wetgeving inzake gegevensbescherming toestemming van de gebruiker.

Er is ook een extra categorie “gevoelige” persoonsgegevens, namelijk informatie die identificerend is, maar ook schade kan veroorzaken als deze verkeerd wordt gebruikt. Dit kan gegevens omvatten zoals gender, religieuze overtuigingen, politieke overtuiging of medische informatie. Bepaalde technische informatie, zoals biometrische of geolocatiegegevens, kan ook hieronder vallen als het de bedoeling is om deze te gebruiken om een persoon te identificeren.

Moet ik toestemming verkrijgen voor alle gegevensverzameling met cookies?

Wij kunnen geen juridisch advies geven en raden aan gekwalificeerde juridische adviseurs te raadplegen met betrekking tot uw specifieke situatie op zakelijk gebied en het gebied van gegevensverwerking.

Over het algemeen is het belangrijk om te weten aan welke voorschriften u moet voldoen. Uw verantwoordelijkheden volgens de Britse GDPR kunnen afwijken van bijvoorbeeld die volgens de AVG van de EU of de privacywetgeving in de Verenigde Staten. Vaak is geen toestemming vereist voor noodzakelijke of essentiële cookies, maar wel voor andere typen. Het is belangrijk om te weten welke cookies uw website gebruikt en voor welke doeleinden, en om dat in uw cookiebeleid te vermelden, naast het verkrijgen van toestemming waar nodig.

Naast voldoen aan wettelijke vereisten zorgt het aan gebruikers bieden van transparantie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en het aanvragen en respecteren van hun toestemmingskeuzes ook voor een geweldige gebruikerservaring, die vertrouwen in uw bedrijf opbouwt en bijdraagt aan de ontwikkeling van een grotere betrokkenheid en langdurigere relaties.

Wat moet ik doen als ik meerdere privacy­voor­schriften moet naleven?

Voor bedrijven die zaken doen in meerdere regio’s of landen is het goed mogelijk dat u moet voldoen aan meerdere voorschriften. Dat moet uit uw cookiebeleid naar voren komen. Het kan mogelijk zijn om functies voor geografische locaties op uw website te gebruiken om regionale en voorschriftspecifieke informatie aan gebruikers te tonen, afhankelijk van waar ze zich bevinden.

Naleving van de AVG is heel anders dan bijvoorbeeld naleving van de wetgeving op staatsniveau in de Verenigde Staten, vanwege hun specifieke vereisten en verschillende modellen voor toestemming. Wij kunnen geen juridisch advies geven en raden aan gekwalificeerde juridische adviseurs te raadplegen met betrekking tot uw specifieke situatie op zakelijk gebied en het gebied van gegevensverwerking.

Een oplossing voor toestemmingsbeheer zoals Cookiebot CMP kan alle cookies en tracking­technologieën die uw website gebruikt, scannen, detecteren en presenteren, waarna u die informatie kunt gebruiken om uw cookiebeleid automatisch te genereren en bij te werken, zodat dit voldoet aan de relevante privacyvoorschriften.

Hoe zorg ik dat ik geen boete krijg?

Wij kunnen geen juridisch advies geven noch naleving van enige privacyvoorschriften garanderen, en raden aan gekwalificeerde juridische adviseurs te raadplegen met betrekking tot uw specifieke situatie op zakelijk gebied en het gebied van gegevensverwerking. Het is echter belangrijk om te weten aan welke voorschriften u zich moet houden en wat hun vereisten zijn met betrekking tot consumentenrechten, kennisgeving, toestemming en gegevensgebruik. Ook is het belangrijk om te weten welke cookies en andere trackingtechnologieën op uw website worden gebruikt, om te zorgen dat de juiste toestemming kan worden verkregen. Vervolgens kan al deze informatie nauwkeurig en uitgebreid worden gepresenteerd op uw website en worden bijgehouden in uw cookiebeleid.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat gebruikers duidelijk worden geïnformeerd over uw organisatie, mogelijkheden om contact met u op te nemen, de verwerking van hun gegevens, hun rechten en hun toestemmingskeuzes. Daarnaast is het belangrijk om alle keuzes op gelijke wijze te presenteren. Gebruik geen donkere patronen en andere elementen om gebruikers te verleiden of te misleiden om toestemming te geven.

Zorg er bovendien voor dat alleen zoveel gegevens worden verzameld en verwerkt als nodig is voor de vermelde doeleinden. Zorg dat gegevens actueel worden gehouden en alleen worden opgeslagen zolang dat nodig is om het verwerkingsdoel te vervullen. Houd u aan de vereiste normen voor beveiliging en privacy, en zorg dat er processen zijn om de verantwoordelijkheid te handhaven.

Een platform voor toestemmingsbeheer (CMP) kan u niet alleen helpen op de juiste manier toestemming te verkrijgen en op te slaan, maar ook helpen zorgen dat u in uw cookiebeleid nauwkeurige en actuele informatie verstrekt over gebruikte gegevensverwerkingsdiensten (bijv. cookies).

Verlies ik veel gegevens als ik een CMP gebruik?

Dat hoeft niet te gebeuren, al kunnen we geen garanties geven over de prestaties van afzonderlijke CMP-implementaties. Er zijn veel manieren om uw platform voor toestemmingsbeheer (CMP) te optimaliseren om het percentage gebruikers dat toestemming geeft te verhogen en de gegevensstroom te vergroten. Het is belangrijk dat u beschikt over een geweldige gebruikersinterface die bij de merkvoering van uw bedrijf past, duidelijke berichten geeft en een gebruiksvriendelijke functionaliteit biedt. Het is ook zeer waardevol om het voor gebruikers gemakkelijk te maken om inzicht te krijgen in uw gegevensverwerking en een keuze te maken voor toestemming.

De Cookiebot CMP bevat ook tools zoals analyses om u te helpen de prestaties van de CMP te analyseren en deze te optimaliseren om zoveel mogelijk gegevens vast te leggen. Er moet ook op worden gewezen dat veel premium adverteerders steeds vaker om bewijs van toestemming vragen voordat ze zaken doen met bedrijven, zodat het niet verkrijgen van de juiste toestemming de advertentieopbrengst kan beïnvloeden.

Welke functies maken geen deel uit van het gratis abonnement?

Het gratis abonnement omvat niet de volgende standaardfuncties van het Premium-abonnement:

 • banner aanpassen
 • verklaring aanpassen
 • meerdere talen
 • gegevensexport
 • geografische locatie
 • bulktoestemming
 • toestemmingsstatistieken
 • interne domeinalias voor ontwikkeling, testen en fasering

Ga naar onze pagina Abonnementen en tarieven voor meer informatie of een volledige vergelijking.

Moet ik een contract ondertekenen?

We hanteren geen contracten voor Cookiebot CMP en er zijn geen verborgen kosten of langetermijnverplichtingen. U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen.

Hoeveel kosten jullie abonnementen na de gratis proefperiode?

Dat hangt af van de behoeften van uw bedrijf en het aantal domeinen en subpagina’s dat u hebt.

Ga naar onze pagina Abonnementen en tarieven voor meer informatie over de specifieke behoeften van uw bedrijf.

Kan ik mijn gratis proefperiode annuleren?

Ja, u kunt uw gratis proefperiode of uw abonnement, als u zich eerder hebt aangemeld, op elk moment opzeggen. U kunt dit doen via de pagina “Mijn account”. Een downgrade of opzegging gaat in aan het einde van uw huidige factureringsperiode.

Weet u niet zeker of uw website een cookiebanner nodig heeft of dat Cookiebot™ de beste oplossing voor u is?

Test nu gratis uw website en ontdek of deze voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming.