Om Cookiebot

EUs Databeskyttelsesdirektiv 2009/136/EC og den affødte danske Cookie-bekendtgørelse ("Cookie-loven") pålægger alle hjemmeside-ejere i EU at indhente informeret samtykke fra brugeren før der sættes andet end strengt nødvendige cookies i brugerens webbrowser.

Se også Erhvervsstyrelsens hjemmeside for information og vejledning.
EU's medlemsstater har udarbejdet en fælles vejledning til indhentning af cookiesamtykke, som gælder for alle EU-medlemsstater:
  • Giv klare og specifikke oplysninger om dine cookies
  • Spørg dine brugere om samtykke før du bruger cookies
  • Giv dine brugere en mulighed for at fravælge cookies
  • Giv mulighed for efterfølgende at ændre et valg

Cookiebot er en løsning for webstedsejere, der søger at opfylde kravene i den danske cookiebekendtgørelse, der er affødt af EUs Databeskyttelsesdirektiv 2009/136/EF.

Cookiebot er en selvbetjent cloud service, leveret til dig af den danske ePrivacy-virksomhed Cybot, der sikrer høj tilgængelighed og uendelig skalerbarhed i et fleksibelt PaaS-miljø (Platform as a Service).

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag vedrørende Cookiebot, anbefaler vi dig at bruge vores helpdesk. Cookie consent guide


Cybot A/S
Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Danmark
CVR-nr.: DK34624607

E-mail: 
Hjemmeside: cybot.com 
Cookie-deklaration forhåndsvisning
Den endelige deklaration vil blive vist som en integreret del af din egen hjemmeside. Indholdet formateres automatisk efter din hjemmesides generelle stylesheet-definitioner (CSS), herunder skrifttyper og farver.
Top