Servicevilkår

1. Aftale mellem dig og Cybot A/S

1.1. Disse Servicevilkår ("Vilkår") regulerer din erhvervelse og anvendelse af tjenester på vores hjemmeside www.cookiebot.com. Ved enten at afkrydse en boks, der tilkendegiver din accept, eller ved at afgive en ordre eller et andet dokument med henvisning til disse Vilkår, accepterer du, at disse Vilkår udgør en del af aftalen mellem dig og Cybot A/S ("Aftalen").

1.2. Disse Vilkår er senest opdateret den 11. april 2016 og er gældende i Aftalen mellem dig og Cybot A/S fra den dato, hvor du indsender en ordre eller opretter en konto på www.cookiebot.com. Cybot A/S forbeholder sig ret til at ændre disse Vilkår fra tid til anden. Hvis sådanne ændringer anses for at være betydningsfulde, vil Cybot A/S informere registrerede kunder om ændringerne via e-mail. Ændringer vil træde i kraft en måned efter afsendelsen af en sådan e-mail. Din fortsatte brug af vores hjemmeside eller vores ydelser efter sådanne ændringer vil være en bekræftelse af, at du anerkender og accepterer de ændrede vilkår.

1.3. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ordlyden af vores hjemmeside og disse Vilkår, skal disse Vilkår være gældende.

2. De ydelser, vi leverer - og hvad du skal gøre

2.1 Cookiebot abonnement:

2.1.1. Under forudsætning af, at du har oprettet en brugerkonto på vores hjemmeside og løbende betaler abonnement (som defineret i punkt 3.1 nedenfor), vil Cybot A/S levere tjenesten ("Cookiebot") til dig som beskrevet på vores hjemmeside.

2.1.2. Cookiebot er udformet som et redskab til at muliggøre overholdelse af Danmarks og EUs regler om brug af cookies på din hjemmeside ved at hjælpe dig med at indhente relevante samtykker fra brugerne af din hjemmeside og informere disse om anvendte cookies ved at generere en cookie-deklaration for hvert domæne, som du tilmelder. Cybot A/S er udelukkende udbyder af it-infrastrukturen. Det er således dit eget ansvar at foretage korrekt implementering samt at give relevant input til systemet, herunder at udarbejde en passende formulering af anmodningen om samtykke og den nødvendige information til brugerne af din hjemmeside med henblik på at opnå et "informeret", "forudgående" og "implicit" eller "eksplicit" samtykke. Den relevante EU-lovgivning er ikke nødvendigvis implementeret på samme måde i alle EU-lande, og vi kan ikke garantere, at brugen af Cookiebot automatisk vil føre til overholdelse af alle relevante regler. Vi opfordrer dig til at søge lokal juridisk rådgivning for at sikre overholdelse af lokal lovgivning, når du implementerer løsningen på din hjemmeside og formulerer ordlyden af samtykke-tekster til visning på din hjemmeside.

2.1.3. Hvis du ejer flere hjemmesider kan Cookiebot bede dine brugere om et samtykke, der dækker alle dine domæner (et "massesamtykke") ved brugerens første besøg på én af dine hjemmesider. Du garanterer, at du er den retmæssige ejer af alle domæner, der er registreret på Cookiebots "Domæneliste", eller at du på anden vis har de nødvendige rettigheder til at medtage sådanne hjemmesider på "domænelisten". Funktionaliteten i et massesamtykke er afhængig af, at brugeren accepterer tredjeparts-cookies i den webbrowser, som brugeren anvender til at få adgang til din hjemmeside.

2.1.4. Hvis du bruger Cookiebot til at undtage specifikke "strengt nødvendige" cookies, når en bruger afslår brugen af cookies, er det dit ansvar at sikre, at sådanne cookies faktisk er strengt nødvendige for at sikre den grundlæggende funktionalitet på din hjemmeside iht. gældende lovgivning.

2.1.5. Hvis du bruger funktionen "domæne-alias" i Cookiebot til at registrere et domænenavn som spejl af et andet domænenavn ("tilknyttet domæne"), kan Cybot A/S til enhver tid ved brug af automatiske midler kontrollere, om indholdet, der vises fra domæne-alias'et, faktisk svarer til indholdet, herunder cookies, der vises fra det tilknyttede domæne. Hvis dette ikke er tilældet, kan Cybot A/S uden varsel fjerne domæne-aliaset fra din konfiguration for at forhindre misbrug og vildledende brug af Cookiebot. Du vil i så fald modtage en e-mail om at domæne-alias'et er blevet fjernet.

2.1.6. Cookiebot gemmer automatisk to cookies i brugerens webbrowser, når brugeren besøger din hjemmeside: Førsteparts-cookien "CookieConsent", der gemmer brugerens samtykke-tilstand og tredjeparts-cookien "CookieConsentBulkTicket", der gemmer en krypteret nøgle for at muliggøre massesamtykke på tværs af dine domæner som beskrevet i punkt 2.1.3 ovenfor. Den persistente førsteparts-cookie "CookieConsent" udløber automatisk til fornyelse efter 12 måneder fra den dato brugeren afgiver sit samtykke, mens den sikre og persistente tredjeparts-cookie "CookieConsentBulkTicket" udløber 12 måneder efter samme dato.

2.1.7. En bruger kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke ved at slette de to nævnte cookies i punkt 2.1.6. En bruger kan alternativt når som helst ændre sit samtykke ved at klikke på et link , der aktiverer Cookiebots "renew"-metode som beskrevet på www.cookiebot.com/goto/developer. Denne fremgangsmåde kræver, at du indsætter et link til metoden på din hjemmeside, f.eks. i din hjemmesides privatlivspolitik, eller implementerer Cookiebots cookie-deklaration, som indeholder tilsvarende link til samtykke-fornyelse.

2.1.8. Et brugersamtykke logges og dokumenteres ved registrering af brugerens IP-nummer i anonymiseret form, browserens brugeragent, hjemmeside-URL, dato og tidspunkt samt en unik, krypteret nøgle, der lagres i et datacenter drevet af Cybots cloud-leverandør, Microsoft Ireland Operations Ltd i Dublin, Irland. Du kan downloade en kopi af samtykke-loggen fra Cookiebot, hvorefter det er dit eget ansvar at håndtere data-kopien i overensstemmelse med gældende lovgivning. Efter 12 måneder slettes samtykket automatisk fra vores log og anvendes derefter kun i anonymiseret, aggregeret form som en del af den statistik, som du har adgang til i Cookiebot.

2.1.9. Hvis dit abonnement administreres af en godkendt Cookiebot-forhandler, vil forhandleren have adgang til de indsamlede data under administration af dit abonnement, men forhandleren har ingen ret til at dele, bruge eller sælge de indsamlede data. Indsamlede data vil ikke blive delt med eller videresolgt af Cybot A/S til andre tredjeparter.

2.2. Cookie-rapport uden abonnement:

2.2.1. Når du bestiller en cookie-rapport for et eller flere domænenavne, scanner Cookiebot op til 15.000 undersider i op til 12 timer under hvert domæne for cookies og lignende sporingsteknologier. Den automatiserede revision udføres ved at gennemse det enkelte websteds undersider som en simuleret, anonym hjemmeside-besøgende.

2.2.2. Du garanterer, at du er den retmæssige ejer af disse domæner, eller at du på anden vis har de nødvendige rettigheder til at scanne domænerne.

2.2.3. Resultatet af scanningen sendes som en samlet rapport i PDF-, HTML- og XML-format til den e-mail-adresse, du har angivet ved indsendelse af ordren.

2.2.4. Det er dit ansvar at sikre, at de domæner du indtaster på din ordre er korrekt stavet og offentligt tilgængelige for anonyme internetbrugere.

2.2.5. Der vil blive opkrævet betaling for ordren uanset om Cookiebot finder cookies på de enkelte domæner eller ej. Såfremt der ikke findes cookies på et domæne, vil du modtage et certifikat, der erklærer, at der ikke blev fundet nogen cookies på den pågældende hjemmeside.

2.3. Cybot A/S er databehandler og handler udelukkende på instruks fra dig som den dataansvarlige. Cybot A/S træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab eller ændring og mod uautoriseret videregivelse, misbrug eller ulovlig behandling. Cybot A/S er underlagt de garantier, der er fastsat i lovgivningen i Danmark, hvor virksomheden er etableret.

2.4 Cybot A/S tilrettelægger sine ressourcer mod at yde et højt serviceniveau med minimum 99,9% oppetid på driften af cloud-servicen og en responstid på under 1 arbejdsdag for kritiske supportforespørgsler (blokerende hændelse) og 10 arbejdsdage for ikke-kritiske supportforespørgsler (ikke-blokerende hændelse).

2.5. Cookiebot er en selvbetjent Software-as-a-Service (SaaS). Som kunde kan du indsende spørgsmål, kommentarer eller forslag ved hjælp af vores helpdesk på www.cookiebot.com/goto/helpdesk. Hvis du er utilfreds med den leverede ydelse, så kontakt Cybot. Hvis sagen ikke kan løses, kan du bruge Europakommissionens online klageportal på http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Priser

3.1 Cookiebot abonnement:

3.1.1. Der opkræves månedligt abonnement for hvert domænenavn du registrerer i Cookiebot, herunder eventuelle subdomæner. Efter hver månedlig domæne-scanning fastsætter Cookiebot automatisk størrelsen på næstkommende abonnementsopkrævning for hvert domænenavn ud fra det fundne antal undersider.

3.1.2. Gældende priser fremgår på www.cookiebot.com/goto/pricing

3.1.3. Det månedlige minimums-abonnement vil blive opkrævet uanset det faktiske forbrug.

3.1.4. Hvis du tilmelder dig til en prøveversion af Cookiebot kan du uden beregning bruge systemet i 30 dage. Prøveversionen giver adgang til alle funktioner i Cookiebot pånær manuel scanning af domæner. Derudover er antallet af domæner begrænset til 10 og antallet af sider, der scannes pr. måned, begrænset til 100 sider pr. scanning.

3.2. Cookie-rapport uden abonnement:

3.2.1.Der opkræves en engangsbetaling per domænenavn, som angives på ordren.

3.2.2. Gældende priser fremgår på www.cookiebot.com/goto/cookiereport

3.3. Priserne kan til enhver tid ændres af Cybot A/S med 90 dages varsel ved bekendtgørelse, som vil blive sendt til dig via e-mail, hvis du har oprettet en brugerkonto på vores hjemmeside.

4. Betaling og fakturering

4.1. Cookiebot abonnement:

4.1.1. Abonnementer faktureres månedligt bagud og betales ved bankoverførsel eller kreditkort. Når du tegner abonnement på Cookiebot med kreditkort skal du oplyse gyldige og opdaterede kreditkortoplysninger for det kreditkort, du ønsker at betale med. Du giver os autoritet til gentagne gange at opkræve fra pågældende kreditkort eller bankkonto for alle de serviceydelser, som du har indvilliget i at købe fra vores hjemmeside. Ved at acceptere betalingsaftalen ved brug af Paypal giver du Cybot lov til at fungere som handelspartner og påbegynde betalingsopkrævning uden yderligere samtykke fra dig.

4.1.2. Du er forpligtet til at holde dine betalingsoplysninger ajour. Du kan forny din betalingsautorisation via "Min konto"-menuen på vores hjemmeside efter login.

4.1.3. Vi vil trække den første måneds abonnementsbetaling, herunder gældende moms, én måned efter din tilmelding. Betaler du ved bankoverførsel skal du betale din faktura senest 30 dage efter modtagelse.

4.1.4. Fakturaer vil ved udstedelse blive sendt til dig via e-mail til den e-mail-adresse, som du bruger ved login til Cookiebot. Når du logger ind i Cookiebot kan du se og downloade fakturaer udstedt til dig under "Min konto"-menuen.

4.2. Cookie-rapport uden abonnement:

4.2.1. En cookie-rapport kan kun betales med kreditkort. I umiddelbar forlængelse af din ordre-indsendelse bliver du bedt om at autorisere dit kreditkort. Først når dit kreditkort er godkendt, betragtes ordren som endeligt afgivet.

4.2.2. Betaling for din ordre hæves fra dit kreditkort umiddelbart før ordren leveres til den e-mail-adresse du har angivet på din ordre. Din faktura sendes til dig som en særskilt PDF-fil sammen med cookie-rapporten.

4.3. Betaler du med kreditkort, afholder vi alle transaktionsgebyrer. Betaler du ved bankoverførsel til vores konti i England, Tyskland eller Danmark, er du alene forpligtet til at afholde alle transaktionsomkostninger.

4.4. Lokal moms vil blive opkrævet af kunder beliggende i EU, bortset fra virksomheder, der har registreret et gyldigt moms-nummer hos os ("omvendt betalingspligt"). Undtagelsen gælder ikke for danske virksomheder. Kunder uden for EU vil ikke blive opkrævet moms.

4.5. Hvis du repræsenterer en virksomhed beliggende i EU og uden for Danmark, og jeres momsnummer ikke godkendes i Europa-Kommissionens VIES momsnummer kontrolsystem på fakturadatoen, er vi forpligtet til at opkræve moms, som ikke vil blive refunderet.

4.6. Alle ordrer vil blive opkrævet i US Dollars (USD), Euro (EUR), Pund Sterling (GBP), Schweiziske Franc (CHF), Polske Zloty (PLN), Danske Kroner (DKK), Norske Kroner (NOK) eller Svenske Kronar (SEK) afhængig af valuta-indstilling på din konto.

5. Løbetid og opsigelse

5.1. Cookiebot abonnement:

5.1.1. Aftalen og dit abonnement på vores tjenester vil træde i kraft fra det øjeblik du tilmelder dig vores tjenester på vores hjemmeside og indtil abonnementet og aftalen opsiges af dig eller os.

5.1.2. Du kan opsige dit abonnement når som helst uden varsel til udløb ved udgangen af den aktuelle månedlige abonnementsperiode. Du kan opsige dit abonnement med omgående virkning ved at klikke på "Luk min konto" under "Min konto"-menuen på vores hjemmeside. Dine data (herunder kontooplysninger, fakturaer, cookie-deklarationer og indsamlede brugersamtykker) vil i så fald blive slettet permanent uden yderligere advarsel eller nogen mulighed for at gendanne. Du har pligt til at fjerne alle Cookiebot-scripts på dine hjemmesider, inden du lukker din konto, da scriptet ikke vil virke fra det tidspunkt, du lukker din konto.

5.1.3. Ethvert økonomisk udestående vil blive opgjort og sendt til betaling inden for 24 timer efter at du har opsagt dit abonnement.

5.2. Cookie-rapport uden abonnement:

5.2.1. Aftalen vil træde i kraft fra det øjeblik du indsender en ordre på vores tjenester fra vores hjemmeside og indtil ordren er leveret eller aftalen opsiges af os.

5.3. Vi forbeholder os ret til at opsige aftalen og stoppe leveringen af vores tjenester (i) omgående, hvis din ordre eller dit abonnement ikke bliver betalt til tiden, (ii) uden varsel i tilfælde af at du væsentlig misligholder af aftalen eller (iii) til enhver tid og uden grund med seks måneders varsel.

6. Ansvarlig brug og adfærd

Ved at besøge vores hjemmeside for at få adgang til de oplysninger, ressourcer, tjenester, produkter og værktøjer, vi leverer til dig ("Ressourcer") - enten direkte eller indirekte - accepterer du udelukkende at anvende disse Ressourcer til de formål de er beregnet til som beskrevet i (a) disse Vilkår og (b) gældende love og bestemmelser samt i generelt accepterede fremgangsmåder eller retningslinjer.

Hvori du accepterer, at:

a. For at få adgang til vores Ressourcer, kan du blive bedt om at give visse oplysninger om dig selv (såsom identifikation, kontaktoplysninger osv.) som en del af registreringsprocessen, eller som del af din mulighed for at bruge vores Ressourcer. Du accepterer, at alle oplysninger, du afgiver, altid vil være nøjagtige, korrekte og aktuelle.

b. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden omkring alle login-oplysninger i forbindelse med enhver konto du bruger til at få adgang til vores Ressourcer. Du er derfor ansvarlig for alle aktiviteter, der foretages på/med din(e) konto/konti.

c. Adgang (eller forsøg på adgang) til vores Ressourcer på anden måde end gennem de metoder, vi leverer, er strengt forbudt. Du accepterer specifikt ikke at søge adgang til vores Ressourcer gennem automatiserede, uetiske eller utraditionelle midler.

d. Det er strengt forbudt at deltage i nogen aktivitet, der afbryder eller forstyrrer vores Ressourcer, herunder servere og/eller netværk, som vore Ressourcer benytter.

e. Forsøg på at kopiere, duplikere, reproducere, sælge, bytte eller videresælge vores Ressourcer er strengt forbudt.

f. Du alene er ansvarlig for eventuelle konsekvenser, tab eller skader, som vi direkte eller indirekte har forvoldt som følge af uautoriserede aktiviteter udført af dig som forklaret ovenfor, og som kan medføre strafferetligt eller civilretligt ansvar.

g. Vi kan tilbyde forskellige åbne kommunikationsværktøjer på vores hjemmeside, såsom en helpdesk, blog, offentlig chat, diskussionsfora, beskedtavler, nyhedsgrupper, produkt-bedømmelser og -anmeldelser, forskellige sociale medie-tjenester osv. Du accepterer, at vi generelt ikke kan gennemgå eller overvåge materiale indsendt af brugere af disse forskellige kommunikationsredskaber. Dette betyder, at hvis du vælger at bruge disse værktøjer til at indsende nogen form for indhold til vores hjemmeside, så er det dit personlige ansvar at bruge disse værktøjer på en ansvarlig og etisk måde. Ved at indsende information eller på anden måde bruge nogen åbne kommunikationsværktøjer som nævnt, accepterer du, at du ikke vil uploade, dele eller på anden måde distribuere ethvert indhold, som:

i. Er ulovligt, truende, ærekrænkende, fornærmende, chikanerende, nedværdigende, truende, bedragerisk, vildledende, invasivt, racistisk eller indeholder nogen form for provokerende, upassende eller anstødeligt sprog.

ii. Krænker et varemærke, patent, forretningshemmelighed, ophavsret eller andre proprietære rettigheder for en part.

iii. Indeholder nogen form for uautoriseret eller uopfordret reklame.

iv. Efterligner nogen person eller enhed, herunder eventuelle medarbejdere eller repræsentanter fra Cybot A/S.

h. Vi har ret til efter eget skøn at fjerne ethvert indhold, som vi efter egen dømmekraft vurderer ikke overholder disse betingelser, sammen med enhver form for indhold, som vi på anden måde mener er stødende, skadeligt, unøjagtigt eller overtræder nogen tredjeparts ophavsret eller varemærker. Vi er ikke ansvarlige for nogen forsinkelse eller fejl i forbindelse med at vi fjerner sådant indhold. Hvis du indsender indhold, som vi vælger at fjerne, samtykker du hermed til en sådan fjernelse og til at fravige ethvert krav mod os.

i. Vi påtager os intet ansvar for materiale indsendt af dig eller nogen anden tredjeparts-bruger af vores hjemmeside. Ethvert indhold indsendt af dig gennem åbne kommunikationsværktøjer på vores hjemmeside - forudsat at det ikke krænker nogen tredjeparts ophavsret eller varemærker - bliver Cybot A/S's ejendom og inkluderer en vedvarende, uopsigelig, verdensomspændende, royalty-fri, eksklusiv licens til at reproducere, modificere, tilpasse, oversætte, offentliggøre, offentligt fremvise og/eller distribuere indholdet som vi finder passende. Denne ret gælder udelukkende indhold indsendt via åbne kommunikationsværktøjer som beskrevet, og omfatter ikke oplysninger, der er tilvejebragt som en del af registreringsprocessen eller som er nødvendige for at kunne bruge vores Ressourcer. Alle oplysninger, som er en del af vores registreringsproces, er specifikt omfattet af vilkårene i vores privatlivspolitik.

7. Erstatning

Du accepterer at skadesløsholde Cybot A/S og dets moderselskab og associerede selskaber, deres direktører, funktionærer, ledere, medarbejdere, donorer, forhandlere, agenter og licensgivere, fra og mod alle tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af enhver overtrædelse af disse Vilkår eller manglende opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med dit abonnement, affødt af dig eller nogen anden person, der bruger din konto. Vi forbeholder os retten til eksklusivt at overtage forsvaret af ethvert krav, hvor vi er berettiget til erstatning i henhold til disse Vilkår. Du er i så fald forpligtet til at samarbejde med os i det rimelige omfang vi måtte anmode om.

8. Privatliv

Dit privatliv er vigtigt for os. Vi har derfor oprettet en separat privalivspolitik for i detaljer at forklare, hvordan vi indsamler, administrerer, bearbejder, sikrer og gemmer dine private oplysninger. Vores fortrolighedspolitik er en del af denne privatlivspolitik. Klik her for at læse vores privatlivspolitik i sin helhed.

9. Begrænsning af garantier

9.1. Ved at bruge vores hjemmeside eller tjenester, forstår og accepterer du, at alle Ressourcer, vi leverer, er "som de er og forefindes". Det betyder, at vi ikke garanterer dig, at:

a. brugen af vores Ressourcer vil opfylde dine behov og krav.

b. brugen af vores Ressourcer vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fri for fejl.

c. de oplysninger, du opnår ved at bruge vores Ressourcer, vil være nøjagtige eller pålidelig og

d. eventuelle fejl i driften eller funktionaliteten af nogen Ressourcer, vi leverer, vil blive repareret eller korrigeret.

9.2. Derudover forstår og accepterer du, at:

a. anvendelse af indhold, som downloades eller på anden måde tilegnes ved brug af vores Ressourcer sker på eget skøn og risiko, og at du alene er ansvarlig for eventuelle skader på din computer eller andre enheder samt for tab af data i forbindelse med download af sådant indhold.

b. ingen oplysninger eller råd skal - om udtrykt, insinueret, mundtlig eller skriftlig - indhentet af dig fra Cybot A/S eller gennem vores Ressourcer, skabe nogen garanti eller forpligtelse af nogen art, bortset fra dem, der udtrykkeligt er beskrevet i disse Vilkår.

10. Ansvarsbegrænsning

10.1. I forbindelse med begrænsning af garantier som forklaret ovenfor, forstår og accepterer du, at ethvert krav mod os skal begrænses til det beløb, du har betalt i de foregående 12 måneder, om noget, for brug af vores produkter og/eller tjenester. Cybot A/S er ikke ansvarlig for nogen direkte, indirekte, tilfældige, betingede eller eksemplariske tab eller skader, der kan opstå for dig som et resultat af at bruge vores Ressourcer, eller som et resultat af ændringer, tab af data eller datakorruption, annullering, tab af adgang eller nedetid i andet omfang end der følger af gældende lov.

10.2. Medmindre andet fremgår fraskriver Cybot A/S sig udtrykkeligt alle garantier og forpligtelser af enhver art, herunder udtrykkeligt eller stiltiende, men ikke begrænset til eventuelle stiltiende garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

11. Copyrights/Varemærker

11.1. Alt indhold og materiale til rådighed på www.cookiebot.com, herunder men ikke begrænset til tekst, grafik, domænenavn, kode, billeder og logoer, er Cybot A/S' intellektuelle ejendom og er beskyttet af gældende ophavs- og varemærkeret. Enhver uhensigtsmæssig brug, herunder men ikke begrænset til reproduktion, distribution, visning eller overførsel af indholdet fra dette websted er strengt forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Cybot A/S.

12. Lovvalg og værneting

12.1. Denne hjemmeside er kontrolleret af Cybot A/S. Ved at bruge vores hjemmeside eller købe vores ydelser, accepterer du, at lovgivningen i Danmark - med undtagelse af eventuelle bestemmelser i loven, der fører til anvendelsen af anden lovgivning end dansk lov - gælder for alle spørgsmål vedrørende brug af vores hjemmeside og køb af produkter eller serviceydelser via denne hjemmeside.

12.2. I tilfælde af en tvist eller uenighed i forbindelse med disse Vilkår eller Aftalen (herunder med hensyn til gyldigheden af Vilkårene eller Aftalen), skal tvisten eller uenigheden løses i henhold til domme afsagt af de danske domstole, og du accepterer hermed enekompetence til de danske domstole.

13. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse Vilkår, som skitseret ovenfor, kan du kontakte os på:

Cybot A/S
Havnegade 39
1058 Copenhagen
Danmark


E-mail:
CVR-nr.: DK34624607

 
Cookie-deklaration forhåndsvisning
Den endelige deklaration vil blive vist som en integreret del af din egen hjemmeside. Indholdet formateres automatisk efter din hjemmesides generelle stylesheet-definitioner (CSS), herunder skrifttyper og farver.
Top