Logo Logo
Cookiebot

 Persondataforordningen (GDPR) og ePrivacy Direktivet (ePR) påvirker hvordan din hjemmeside må bruge cookies til at spore dine besøgende fra EU.

Prøv vores gratis test for at tjekke om din hjemmesides brug af cookies og online tracking overholder GDPR/ePR.

Cookieløsninger hjælper hjemmesideejere med at overholde Dataforordningen (GDPR)

Der er enorme problemer forbundet med digitalt privatliv, men løsningerne kan være små og lokale.

Man kan godt blive ret svimmel, når man tænker over dimensionerne omkring digitalt privatliv. Det er naturligt at føle sig både desorienteret og forsvarsløs, når man finder ud af, hvor meget data tredjepartsfirmaer høster gennem cookies indlejret på hjemmesider verden om.

En cookieløsning er derfor et vigtigt, lokalt redskab til at overholde loven og beskytte dine brugeres privatliv, men det kræver at du som hjemmesideejer er villig til at tage ansvar for at beskytte dine brugeres data. Samtidig lægger den europæiske lovgivning om datasikkerhed (Dataforordningen / GDPR) også utvetydigt ansvaret for at beskytte brugeres data hos hjemmesideejerne. Med dette ansvar kommer behovet for ærlige løsninger.

Cookiebot er en sådan løsning. Vi håndterer samtykke på en GDPR- og ePrivacy-compliant måde. Vi er en ”software as a service” (SaaS), som du installerer direkte på din hjemmeside fra skyen for på den måde at give dine brugere et oprigtigt valg når det kommer til cookies og anden sporing, der kan høste deres data.

Morgendagens muligheder: cookieløsninger til online tracking og GDPR-compliance

Den digitale realitet er, at næsten alle hjemmesider i verden har cookies eller anden tracking-teknologi, uanset om brugerne eller sågar hjemmesideejerne selv er klar over det eller ej.

Når det kommer til den juridiske realitet, på den anden side, er det et krav at hjemmesider sikrer sig deres brugeres klare og utvetydige samtykke før de sætter cookies og tracking på brugernes browsere (undtagen de, som er strengt nødvendige for at hjemmesiden kan fungere). Dette er et lovkrav fra de gældende EU databeskyttelseslove – Dataforordningen (GDPR) og det kommende ePrivacy Regulativ.

De fleste hjemmesider har derfor brug for en cookieløsning.

Manglende overholdelse af GDPR kan koste op til 150 millioner kroner eller 4% af en virksomheds årlige globale omsætning, hvad end der er højest.

GDPR compliance udenfor EU

Disse krav gør sig ikke kun gældende for europæere. Tvært imod har EU’s Dataforordning (GDPR) global rækkevidde, i og med at alle hjemmesider i verden skal overholde den, hvis de har brugere fra Europa.

Læs den officielle Dataforordning i lovtekst her.

Hvis en hjemmeside eksempelvis er baseret i- og styret fra USA, men har besøgende fra ét af de 28 EU-medlemslande, skal denne hjemmeside med andre ord også overholde GDPR.

Dette kan godt være noget af en hovedpine for hjemmesideejere: Hvordan sikrer man overholdelse af GDPR og sine brugeres privatliv, samtidig med at man plejer sin digitale forretning?

Hvis du har eller bestyrer en hjemmeside, bruger du sandsynligvis ikke lang tid på selv at analysere og administrere dens cookies. Du har garanteret mere travlt med at drive din virksomhed end at sidde og registrere dine brugeres samtykke, men det er stadig dit ansvar som hjemmesideejer at sikre beskyttelsen af dine brugeres data.

Det er hér, en cookieløsning kommer ind i billedet. Prøv Cookiebot gratis i dag.

Er privatliv for stort til at kunne forstå?


Internettet forandrer sig hver dag. Ubehagelige sandheder om store adtech firmaers tracking af brugere, selv på Europæiske regerings- og sundhedshjemmesider, har afsløret i hvor vid udstrækning datalovgivninger er strengt nødvendige og tiltrængte for at sikre brugeres basale demokratiske rettigheder, såsom privatlivets fred.

Vores digitale infrastrukturer og deres indgriben i vores privatliv, online såvel som offline, er et kæmpestort emne, som vi kun lige er begyndt at forstå. Det berører os alle sammen, hvorvidt vi er klar over det eller ej og om vi vil det eller ej.

Problemstillingen er faktisk så stor at selve emnet digitalt privatliv kan sammenlignes med emnet klimaforandringer – begge ”hyperobjekter”, som den amerikanske miljøfilosof Timothy Morton kalder dem. Kendetegnende for hyperobjekter er, at de er for store til at beskrive, næsten umulige at begribe og – måske værst af alt – utrolig svære at reagere på.

Cookieløsninger er lokale løsninger på hyperproblemer som digitalt privatliv.

"Hyperobjekter" inkluderer emner som "klimaforandringer" og "digitalt privatliv".

At miste kontrol over sit liv

Hvis privatliv er blevet et udvandet begreb i sig selv, kan en anden måde at anskue det på være i lyset af autonomi.

”Privatliv handler i virkeligheden om at være i stand til selv at definere hvem vi er i verden og på vores egne betingelser”, foreslår den amerikanske borgerrettighedsekspert Matt Cagle.

Algoritmerne fra adtech firmaerne og Facebook giver os ikke mere af hvad, vi vil have, som de fleste mennesker måske går rundt og tror. Tværtimod er deres mål at gøre os mere forudsigelige. At gøre os mindre autonome. At skubbe os mod de valg, som algoritmen helst ser os træffe, fordi algoritmen selv forudsagde, at det var de valg, vi ville træffe. En form for selvopfyldende profeti. Eller adfærdsregulering.

At miste sit privatliv er at miste sin autonomi er at blive forudsigelig.

Sensitiv persondata kan bruges til at fratage kontrollen over et individs liv og frihed.

Man kan miste autonomi over sit liv på måder, vi allerede er bekendte med (og måske endda mere tolerante overfor), såsom gennem målrettet annoncering, der har til formål at skubbe os til vores beslutninger, endda influere os på algoritmisk kalkulerede tidspunkter på dagen, hvor vi er mest modtagelige.

Men vi kan også miste vores autonomi på måder, der har stor indvirkning de helt inderste, private og intime sfærer af vores liv: de aspekter der har med fysisk og psykisk sundhed, økonomi og sikkerhed, samt religiøse, seksuelle og politiske virkeligheder at gøre.

Disse problemer er meget store, men nogle af deres løsninger kan faktisk være ret nede-på-jorden og lokale: ved at kontrollere cookies og tracking på din hjemmeside og administrere dine brugeres samtykke.

En cookieløsning er med andre ord et lille og lokalt, men vigtigt skridt mod at løse disse store og skræmmende problemer.

Dataforordningen (GDPR) er trådt i kraft i EU, men dens håndhævelse er i høj grad op til dig som hjemmesideejer.

En cookieløsning som beskytter din hjemmeside og dens brugere (fra scanneren, der finder alle cookies, til blokering af cookies, cookiekontrol og GDPR-samtykke), er et vigtigt skridt i den rigtige retning mod at gøre udfordringerne ved digitalt privatliv mindre, mere lokale, mere forståelige og derved til nogle, der kan løses.

Cookiebot er en troværdig cookieløsning til din hjemmeside. Prøv gratis i dag.

Cookieløsninger - Cookiebots 4 kernefunktioner

Cookiebot er en cookieløsning, der gør det muligt at være GDPR- og ePR-compliant uden at skulle bruge hundredevis af timer på at kortlægge hver eneste cookie selv. Det er en teknologi med indbygget cookiescanner, samtykkeløsning og tracking-kontrol på hele dit domæne og alle dets undersider.

Læs mere om Cookiebots fire kernefunktioner her.

Software as a Service

Cookiebot er et ”software as a service” – også kaldet SaaS – hvilket betyder et program, som opererer fra skyen og som du implementerer på din hjemmeside gennem et par javascript-koder og uden brug af tung, manuel installation.

Eftersom Cookiebot frigør dig fra timevis af teknisk tvivl og søgen, er vi bogstavelig talt et software as a service. En samtykke- og cookieløsning som Cookiebot gør det lettere at være GDPR compliant og i det hele taget at beskytte dine brugeres privatliv.

Når du først har implementeret den på din hjemmeside, fungerer Cookiebot’s samtykke- og cookieløsning på følgende måde:

Cookiebot kernefunktion 1: Scan af hjemmeside

Cookiebot scanner din hjemmeside for cookies og kortlægger al tracking, der er i brug på din hjemmeside. Det gør den en gang om måneden (med mindre du indstiller den til at scanne oftere), så du er opdateret om alt hvad der foregår under overfladen af din hjemmeside.

Når scanningen er udført, sender Cookiebot en detaljeret rapport over alle cookies og tracking og gør dig på den måde i stand til– som hjemmesideejer – at få et klart overblik. Denne information kan bruges til din cookiepolitik eller som en dynamisk og integreret del af din privatlivspolitik, og deles med din brugere.

På denne måde kan du få kontinuerligt og opdateret overblik over, hvorvidt din hjemmeside er i overensstemmelse med EU’s regler for brug af cookies and tracking. Hvis det viser sig at den ikke lever op til lovkravene, får du vejledning i at rette op på problemet, så du igen er sikret GDPR-compliance.

Scanneren producerer også en ”cookiedeklaration”, som du kan implementere på en underside på dit domæne. Det er nemlig et krav i Dataforordningen, at man gør sine brugere opmærksom på al den datahøst, der finder sted på hjemmesiden. Cookiedeklarationen er en liste over al cookies og tracking, der findes på din hjemmeside.

Prøv Cookiebot’s samtykke-software gratis i dag.

Cookiebot kernefunktion 2: Cookiekatalog

Cookiebot forvalter et katalog over alle de cookies, vores teknologi har fundet på internettet. Det er sådan, vores scanner kan identificere deres tekniske specifikationer og definere deres formål. Tilsammen udgør det den information, du som hjemmesideejer giver dine brugere, så de kan træffe oplyste valg om samtykke.

Cookiekatalogen udgør også Cookiebots vidensbank, hvorigennem vi grupperer alle cookies og tracking i fire kategorier baseret på deres egenskaber og formål.

Disse fire kategorier er nødvendige, præferencer, statistik og marketing. Tredjeparts-tracking og profilering på basis af persondata finder typisk sted gennem brugen af de sidste to typer af cookies.

Vores cookiekatalog er et slags bibliotek med en konstant voksende volumen af information, som kan tilgås af både hjemmesideejere og slutbrugere af hensyn til gennemsigtighed og GDPR-samtykke.

Prøv vores cookieløsning gratis i dag.

Cookiebot kernefunktion 3: Cookiebanneret

Det berygtede cookiebanner, som du utvivlsomt er stødt på utallige gange på internettet, kan se ud på mange måder. Mange af dem er ikke engang i overensstemmelse med Dataforordningen, idet de ikke giver slutbrugeren noget reelt valg om samtykke.

Et GDPR-compliant cookiebanner er et, der gør brugerne i stand til at træffe ægte, oplyste samtykkevalg, og som gør det muligt for dem at vælge de enkelte kategorier af cookies til og fra, hvilket er et krav i EU’s lovgivninger.

Vores cookie scripts loader cookiebanneret, når slutbrugeren lander på din hjemmeside, hvor de blokerer al tracking indtil slutbrugeren har givet deres samtykke.

Hvis slutbrugeren ønsker at undgå eller minimere deres eksponering overfor målrettet annoncering, kan de passende fravælge eller tilbagekalde deres samtykke til præference- og marketingcookies.

Deres valg vil blive husket i et år, hvorefter Cookiebot vil spørge om fornyet samtykke.

Prøv Cookiebot gratis i dag.

Cookiebot kernefunktion 4: Cookiekontrol

Baseret på brugerens valg af samtykke, kontrollerer Cookiebot automatisk alle cookies og al tracking på tværs af din hjemmeside samt alle dens undersider. Vores cookiekontrol husker hver slutbrugers specifikke valg af samtykke i et år og kontrollerer cookies herudfra. Hvis brugeren ombestemmer sig og ønsker at tilbagekalde sit samtykke, er dette en simpel og ligetil handling, som vores cookiekontrol indretter sig efter.

Cookiebot kan indstilles til at overholde GDPR og ePrivacy Direktivet, men kan også indstilles til din konkrete hjemmesides behov og i forhold til hvert specifikke område og dets reguleringer og love, hvis der er behov for det.

Prøv vores cookieløsning gratis i dag.

Gennemsigtighed og GDPR-compliance: EU har talt, nu er det op til dig


I sidste ende er det hjemmesideejeren, der har ansvaret for hvad der sker på en hjemmeside. Det gælder cookies og sporing, også selv om de er fra en tredjepart. Hvis de er på din hjemmeside, er de dit ansvar.

Men en cookieløsning som Cookiebot kan hjælpe dig med at løfte dette ansvar. Vi kan hjælpe dig med at få overblikket og gøre arbejdet med at leve op til dette ansvar lettere og simplere. Tredjeparts-trackere er allevegne i dag, både online og offline.

Vi kan ikke undslippe dem, men vi kan regulere dem. En forordning er ikke blot en stor, lovmæssig indgriben fra EU. Det kan også være en lille og lokal handling fra en hjemmesideejer.

Det bliver det faktisk nødt til at være.

Software as a service for gennemsigtighed

Cookiebot gør alt det hårde arbejde, så du kan fokusere på vigtigere ting, såsom at drive din virksomhed.

Brugere er ofte samtykketrætte, dvs. dødtætte af endeløse bannere uden ordentlig information og uden reelt valg, som de møder på tværs af internettet. Ofte klikker de hurtigt videre ud af frustration uden at det går op for dem, hvad dette betyder for deres privatliv og autonomi.

Cookiebot er et nyttigt værktøj til at modvirke denne uheldige trend og være med til at fremme et mere sikkert internet, der er privatlivsorienteret og mere gennemsigtigt.

Vi er en cookieløsning til at beskytte privatliv.

Vi er allerede kommet langt på denne front i løbet af de sidste par år, men der er lang vej endnu og den fører ingen vegne uden hjemmesideejernes vilje til at ændre deres små, lokale hjørner af internettet.

Vi har med store problemstillinger at gøre her, men nogle af deres løsninger kan være små og lokale og begynde med dig.

Kilder

Datafordningen 

ePrivacy Direktivet

Cookiebot rapporten "Ad Tech Surveillance on the Public Sector Web"

Cookiebots funktioner

"Privacy Is Too Big To Understand", artikel i New York Times.

"These Ads Think They Know You", artikel i New York Times.

Ny CCPA konfiguration 

Cookiebot leverer også CCPA compliance!

 

 

Gør din brug af cookies og online tracking compliant

Prøv gratis nu